Perry Rhodan 1548 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1548
Název:Orbit v nicotě
(Orbit im Nichts)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1171 NGL = 4758
Závod o data z Poutníka - Terranci a Nakkov v Clinchu
Hlavní postavy románu:

Myles Kantor - Pozemšťan zkouší »Quintangulaci«

Kalia Nedrun, Konsella Upton a Derivoor Ken - spolupracovníci Mylese Kantora

Chukdar - hledač ID

Sato Ambush - pararealista u Nakků

V listopadu 1171 NGL je Myles Kantor uzdraven. Zůstává ale připoután k antigravitačnímu křeslu, Kantormobilu, protože se k překvapení svého okolí zřekl náhrady svých nohou. Po nasazení Metalyzátoru1) zjistí mladý vědec, že skupina '69, která se sice od Njelse Bohannona distancovala, ale nadále pokračuje v boji proti hledání ID, propašovali do syntronu jeho týmu špiónský program. Bohannon je 14. listopadu odsouzen k osmiletému vyhnanství na nejméně dvanáct tisíc světelných let od Sluneční soustavy vzdálené planetě2).

Poznatek, že v různých realitních rovinách existují vlastní verze Poutníka, vyvrátí Kantorovu původní hypotézu, podle které umělý svět skáká paralelními realitami a jeho dráha by mohla být zrekonstruována měřením strangeness různých artefaktů z Poutníka. Kantor zvolí nový postup a věnuje se algoritmu ALGOMYLES, který má z dat manifestací Poutníka vypočítat pět pětidimenzionálních vektorů, kterými má být popsána dráha umělého světa. K tomu musel vědec použít Quintangulaci, postup, který odpovídá triangulaci při trojrozměrném zaměřování.

Když Kantor narazí na odkaz, který vytvořil Bohannon, dostane se téměř do smrtelné pasti a dozví se záznamu fyzika, že tento jednal převážně z osobní nenávisti. Navzdory pomohou poklady Kantorovy dokončit svou metodu quintangulace. Protože se tam nachází vhodný quintangulační bod, odlétá 19. listopadu s DEAUVILLE do systému Sansevier v galaktické Eastside, jehož jedinou planetou je kyslíkový svět Yling.

Mezitím postaví Sato Ambush na Akkartilu, kde se Nakkové přou o rozumné vyhodnocení pozorování Poutníka a jako fiktivních Poutníků označovaných umělých světů na existenčních rovinách, Bipol-Visor, který to, co Nakkové vidí v hyperprostoru, zprostředkuje lidským očím. Pararealista tak vidí fenomény hyperprostoru jako zářivé výboje. Tato optická zkušenost pomůže Ambushovi, aby společně s Nakkem Chukdarem a nezávisle na Kantorově skupině, vyvinul také Quintangulaci. Chuktar se vydá tajně na Yling, aniž by svého terranského partnera informoval.

Poté co Kantor při svých měřeních na Ylingu zpozoruje Chukdara3), je mu jasné, že je vlastní skupina má jasný náskok při hledání souřadnic Poutníka. Po návratu na Zemi, odhalí Kantor Konsella Uptona, špiona October '69. Když Kantor v jeho domě zneškodní bombu, zřekne se Octobristů a zůstane v týmu UBI-ID.

23. listopadu je Kantorova skupina přesvědčena, že disponují přesnými orbitálními daty Poutníka.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál