Truillau

(přesměrováno z: NGC 5236)
Astronomická data:
Označení:NGC 5236, M 83
Vzdálenost od Mléčné dráhy:13 mil. LY
Typ:Sc1
Významné národy:
Prizappaové, Kontidé, Graataanové, Hamakauové
Truillau
Truillau
© NASA

Galaxie Truillau byla sídlem »Strážce z Truillau«, za kterým se ukrýval kosmokrat Taurec. Jméno Truillau pochází od Prizappaů. Truillau nepatřila k mocenské oblasti žádné superinteligence. Jednotným jazykem je Spekra.

Automatické obranné systémy na okrajích Truillau, takzvané sluneční tvrze, zabraňují nepovoleným vletům cizinců do galaxie.

Taurec jako Strážce z Truillau všechny národy (až na několik výjimek) "znormalizoval". Z genetického materiálu dříve různých národů Truillau byli vytvořeni jednolití živí tvorové, kteří se označovali jako Kontidé. Centrum jeho moci byla planeta Meliserad. V jedné ze zakázaných zón se nachází "Genetické jezero". Bytosti, které jsou do tohoto moře vrženi, se během sekundy rozloží na genetické stavební elementy. V jezeře se nacházejí líhňové zóny, ve kterých se modifikují produkty genetických laboratoří.

Na okraji galaxie se nachází mračno Cajjun, kompaktní nahromadění kosmického prachu a interstelárního plynu. Jsou zde ukryty Taurecovy genetické kovárny, ve kterých se vedle normovaných Truillaurů vytvářejí také klony humanoidů.

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál