Perry Rhodan 454 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 454
Název:Plenitelé hvězd
(Plünderer der Sterne)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině:přeloženo (ram)
Čas děje: 3437
Žijí pro smrt a ničení – a pro bohatou kořist
Hlavní postavy románu:

Gucky – Myšob se představí coby únosce.

Podplukovník Pawo Restonow – Velitel 5. křižníkové flotily MARCA POLA.

Karal – Mutant z planety Offsohonar.

Gorom – Mutant z planety Offsohonar.

Marek – Mutant z planety Offsohonar.

Mostor – Mutant z planety Offsohonar.

Maron – Mutant z planety Offsohonar.

Ronald Scotch – Atlanův průvodce.

Giacombo – Atlanův průvodce.

Andreas Annette – Atlanův průvodce.

Mačekena – Velitel Galaktických plenitelů.

S pátou křižníkovou flotilou se Atlan a Gucky na počátku září 3437 vydají k soustavě zeleného slunce Bryschuneru, jehož druhá planeta, Offsohonar, patřila před dvěma sty tisíci let k nejvýznamnějším obchodním střediskům ganjaské říše. Offsohonar se však prokáže jako zpustošený svět, který před čtyřmi sty roky padl za oběť atomovému bombardování. Poněvadž však kolem planety létá sto padesát vejcovitých nákladních lodí, Atlan, Gucky, poručík Andreas Annette, kapitán Ronald Scotch a Giacombo přilétnou blíže se space jetem. Myšob teleportuje do jedné z lodí a zjišťuje, že cizí Cappinové patří k Olkonorům, Galaktickým plenitelům, kteří zamýšlejí vyloupit zařízení na Offsohonaru a chtějí – pokud to bude zapotřebí – vyvraždit zmutované a primitivní potomky Ganjasů. Se čtyřmi space jety z CMP-41 poté Atlan nepozorovaně přistane na bývalém obchodním světě, a Gucky, Annette, Scotch a Giacombo zabijí devět Olkonorů, kteří ze zběsilosti nad ušlým zisk u domorodého kmene Karal připravují bezbranným mutantům krvavou lázeň.

Zatímco devět zbývajících křižníků zabrání Olkonorům ve shozu atomových pum, přenese Gucky Mačekena, náčelníka Galaktických plenitelů, z jeho vlajkové lodi KOLAIČ na CMP-41. U výslechu se ukáže, že Olkonoři disponují časovým rozvrhem, podle něhož Takeři systematicky přepadávají a ničí ganjaské světy, a pomocí kterého si mohou vybrat planety, u nichž radioaktivní kontaminace odezněla natolik, aby mohly být vydrancovány. Jako protislužbu musí Olkonoři odvádět třicet procent jejich kořisti Takerům. Mačekenovi je vymazána paměť a je vybaven hypnoblokem, který ho donutí ušetřit obyvatele Offsohonaru. Následně je vrácen na svou loď a křižníková flotila se vrací na MARCA POLA.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál