Perry Rhodan 716 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 716
Název:Pohroma z cizí dimenze
(Unheil aus fremder Dimension)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3578
Ztroskotali v cizí galaxii - Rhodan a Gucky v zajetí
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan a Gucky - Terranec a Ilt v moci Kelosků

Joscan Hellmut - terranský kybernetik uzavřel pakt s protivníkem

Romeo a Julia - pomocníci palubního mozku SOL

Galbraith Deighton - velitel BRESCIE podnikne pokus o útěk

Kerndor, Souza, Celer a Trokan - čtveřice mužů ze SOL sevydá na "lovecký výlet"

Protože lodi Kelosků prolétají soustavou Borghal, využije Perry Rhodan příležitosti a nechá se Guckym teleportovat z BRESCIE ke Galbraithu Deightonovi a původní posádce křižníku1), která byla mezitím na Takrebotanu přemístěna z města Takroph na Phelwhug. Rhodan jim dá příkaz, aby se zatím nesnažili o útěk, a pak se vrátí zpět na BRESCIA. Navzdory tomu Deighton opustí se svými lidmi vězení. Protože ale nevědí, kam se mají vydat, nechají se Terranci bez odporu znovu Kelosky odvést do svých cel.

Mezitím dorazí Keloskové a BRESCIA ke Shetanmargtu, který se vznáší sto tisíc kilometrů od Borghalu ve vesmíru. Sud připomínající útvar je 680 metrů dlouhý a maximální průměr má 220 metrů2). Gucky se teleportuje s Perry Rhodanem a Joscan Hellmutem z BRESCIE do Shetanmargtu, který byl Kelosky bez vědomí Koncilu vyvinut a postaven pro sedmidimenzionální výpočty. Hellmut se přimlouvá za to, dát cizincům k dispozici SOL, aby mohli nenahraditelné zařízení zachránit před mezitím už tři světelné roky měřícím dimenzionálním trychtýřem »Velké černé nicoty«, která se nachází nedaleko jeho stanoviště. Když se přiblíží Keloskové, zabrání kybernetik, aby Rhodan výstřelem do rozvodného agregátu Shetanmargt poškodil. Krátce na to se Rhodan a Gucky ocitnou v poutacím poli, které neutralizuje myšobovy schopnosti. Hellmut nyní odlétá s kelosským pomocným člunem na BRESCIU a odveze Romea a Julii do Shetanmargtu. Jejich analýzy potvrdí jeho vlastní představy kompletní integrace kelosského artefaktu do SOL.

Zatímco se mnoho SVE-křižníků Larů vynořuje v dimenzionálním třesením trpící malé galaxii Balayndagar, táhnou Keloskové Shetanmargt s Rhodanem, Guckym, Hellmutem a párkem robotů na Last Stop. Mezitím osvobozuje Farn Kaybrock s BRESCIOU za použití narkotizačních zářičů terranské vězně na Takrebotanu a následuje Kelosky. Ti vyloží Shetanmargt nejdříve bezprostředně vedle SOL, kde je chráněný paratronovými štíty generační lodi. Následujícího rána pozoruje Deighton a jeho lidé, jak se Shetanmargt rozkládá na mnoho jednotlivých součástí, které otevřenými vstupy vlétávají do SOL.

Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!