Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Entity > Jii'Nevever
hledat
Informace o postavě:
Přezdívka:Snílka z Puydoru
Místo narození:planeta Ketchorr, galaxie Puydor
Úmrtí:1290 NGL

Entita Jii'Nevever smutně proslula jako Snílka z Puydoru. Z nositelky míru se nakonec stala kosmickým nebezpečím.


Vzhled

Jii'Nevever má nehumanoidní tělo, které lze nejsnáze popsat jako proudnicovité. Horní část je silnější než spodní, která se dole zužuje do špičky. Pravá strana těla je dokonale rovná. Jii'Nevever vypadá, jako by byla toliko levou polovinou celé bytosti. Druhou půli tvoří její zrcadlově souměrný bratr Guu'Nevever. Jii'Nevever je přibližně 2 metry vysoká a maximálně 50 cm široká.

Tělo Snílky je celé tvořeno tronium-azintem, je tedy krystalické. Bělavě se třpytící povrch pokrývá jemná kresba. Icho Tolot tuto kresbu přirovnal ke kůži krokodýla.

Během tisíciletí se Jii'Nevever poněkud zvětšila, zatímco její komatózní bratr zůstal stejně vysoký.


Charakter

Na začátku byla Jii'Nevever plna vlídnosti, bystrostí a čilostí se podobala dítěti. Spolu s bratrem manipulovala sny jiných bytostí, aby jim jako alternativu ukázala mírumilovný způsob života.

Když Guu'Nevever zdánlivě zemřel, nebyla Snílka zpočátku schopna akceptovat jeho smrt. Zapřela tedy jeho nepřítomnosti, avšak tím víc ji trávila nesmírná bolest. Jelikož obě entity konaly jen dobro, Jii'Nevever nechápala, proč jejího bratra někdo zavraždil. Utrpěla dokonce jakési nervové zhroucení – od té chvíle měla v mysli už jen touhu po pomstě nenáviděným Varmirům. Stále víc tak klesala do spárů temnoty.

Ačkoli ji po 30 000 let dlouhém věznění osvobodili čtyři vyslanci Šabazzy, nehodlala se dát do služeb této bytosti. Jii'Nevever zamýšlela vybudovat tak mocnou říši, aby ji už nikdy nikdo nemohl jakkoli ohrozit. O svou moc se nechtěla dělit ani se znovuprobuzeným bratrem Guu'Neveverem. Ve chvíli, kdy se s ním měla spojit, ho zabila a absorbovala.


Schopnosti

Protože se Jii'Nevever skládá z tronium-azintu a právě z něho se kdysi zrodila, má k němu zvláštní afinitu. Dovede svou mysl a tedy moc manifestovat na každém místě, kde existuje dostatečná koncentrace toho hyperkrystalu. V extrémním případě se Jii'Nevever dokáže zcela odhmotnit a na jiném místě si může stvořit z tronium-azintu nové tělo. Tronium-azint však hlavně využívá jako mentální relé pro velké vzdálenosti.

Za svá jména vděčí Snílci z Puydoru Jii'Nevever a Guu'Nevever skutečnosti, že mohou libovolně vytvářet a manipulovat sny jiných bytostí. Sny jsou však jenom vedlejším účinkem, zaznamenaným ovlivněnou osobou. Zatímco sní, jsou upravovány jejich vzpomínky. Jii'Nevever tak může vymazat či přepsat jakoukoli paměťovou stopu. Veškeré úpravy jsou individuální a přizpůsobené cíli. Skrze obsah nových vzpomínek tak může být modelována mentalita a etika ovlivněných bytostí. Snílka může pracovat i ve chvíli kdy její cíl bdí, ten však přitom nutně utrpí vážné psychické trauma, a proces je výrazně obtížnější. Doposud jedinou známou ochranou před mocí Snílky je požití velkého množství vědomí měnícího halucinogenu. Rawweni z planety Gunaj si díky silnému hyperzáření domovského slunce vyvinuli přirozenou imunitu proti Jii'Neveveřiným schopnostem.

Kromě této působivé schopnosti mají Snílci ještě dva další talenty – těmi jsou telepatie a levitace.


Dějiny

Vznik

Snílci z Puydoru vznikli jako částečné oduševnění národa Neveverů. Neveverové zhruba 25 000 let před Kristem zosobnili svůj rozum (Guu) a fantazii (Jii) v tronium-azintu. Bytost Guu'-Jii'Nevever měla v budoucnu plnit kosmické povinnosti Neveverů, zatímco ti si mohli zachovat svou tělesnou existenci. Pro evoluci Neveverů to však byl značný krok zpět. Z vynikajících vědců degenerovali v primitivní národ lovců. Jenom během rituálu jménem ashgavanogh se dočasně rozpomínali na svou slavnou minulost.

Tvůrci míru

Oba Snílci se usadili na planetě Curayo. Zdejší značné zásoby tronium-azintu pro ně znamenaly bezpečný úkryt, navíc posilovaly jejich schopnosti. Z Curaya se potom začal šířit vliv entit, který pomalu ale soustavně formoval myšlení okolních národů a postaral se o ukončení veškerých konfliktů.

Tento zvláštní virus mírumilovnosti zalarmoval Varmiry, válečnický národ, který vytvořil několika klany ovládané impérium. Válečný pán Lovo Kasistan zaútočil s velkým loďstvem proti Curayu, byl však odražen díky schopnostem Snílků. Začal pátrat po zbrani, která by byla schopna zlikvidovat mír šířící bytosti. Než byla taková zbraň zkonstruována, válečný pán zahynul rukou svého syna.

Již před útokem Varmirů se začal Guu'Nevever zajímat o Gojomy. Šlo o mírumilovný, z rostlin pocházející lid, obdařený psionickými schopnostmi. Gojomové se měli jednou v budoucnu, až Snílci opustí Puydor a vstoupí do služeb Vyšších mocností, stát jejich dědici.

Nejmladší syn Lovo Kasistana, Garmor Kasistan, mezitím převzal moc nad svým klanem a nechal vynálezce Vaga Intarena dokončit tronium-azintový nabíječ (tronizátor). Útok na planetu Gojom přilákal Guu'Nevevera, který následně podlehl vlivu nabíječe a zamrzl v tronium-azintu. Dokud byl tronizátor aktivní, Snílek nemohl využít své schopnosti, nedokázal také opustit takto stvořené vězení.

Pomsta

Jii'Nevever zachytila telepatický výkřik svého bratra, který volal o pomoc, považovala ho však za impulz smrti, za důkaz, že bratrovo vědomí přestalo existovat. Její smutek se nakonec proměnil ve vztek. Pomocí svých schopností rozdmýchala nenávist galaktických národů vůči Varmirům. Ve strašlivé válce byl tento kdysi hrdý lid téměř vymýcen. Z přeživších se stali otroci, žijící na samém dně společnosti.

Následně začala Jii'Nevever dobývat Puydor. Převzala křížové lodi Varmirů, nechala však do nich zabudovat pokročilejší technologii, například metagravový pohon. Tyto lodi byly v budoucnu stavěny na tajném loděnicovém světě Ankorumu. Kromě toho nechala Snílka zřídit ohromné tronium-azintové zásoby na Na'Call, domovské planetě stejnojmenného lidu. Na'Call sice rovněž vlastnili parapsychické síly, byli však mírumilovní a nasazovali je jen ke své obraně. Jii'Nevever je však zmanipulovala, takže se stali jejími pomocníky.

Uvěznění

Snílka pokračovala ve své dobyvačné válce a nebrala žádné ohledy na národy, obývající Puydor. Během snění zmanipulované rasy bojovaly i mezi sebou. Tak se vzájemně zničily impérium Stoi-Kan-Kaum Rawwenů a Říše tisíce sluncí, které ovládali Ginkoové. Po několika tisíciletích pak přišli Nonggové. Okolo roku 5000 před Kristem použili fiktivní transmiter a přenesli na Curayo časové torpédo, které Jii'Nevever zajalo do paradoxního času.

Posléze pak vliv Jii'Nevever vyprchal a po mnoha letech upadlo její řádění v zapomnění. Z jejích služebníků na Curayu se staly vraždící bandy bezčasých. Na'Call byli opět usmířeni, nadále však ukrývali a ochraňovali tronium-azintové zásoby na své planetě.

Probuzení

V roce 1290 NGL osvobodili Michael Rhodan, Julian Tifflor, Gucky a Icho Tolot z pověření Šabazzy Jii'Nevever. Takřka současně s jejím procitnutím byl aktivován memobox. Není známo, zda pro Šabazzu představoval mentální dálkové relé nebo šlo pouze o předem připravenou, argumenty obsahující zprávu, která měla Jii'Nevever v telepatickém dialogu přesvědčit ke spolupráci.

Šabazza vysvětlila Jii'Nevever, že se postarala o její propuštění, a na oplátku požadovala služby Snílky. Jii'Nevever jí sice byla vděčná, avšak nechtěla se pustit do akcí, které by ji jednoho dne mohly stát život. Proto odmítla Šabazze pomoci. Okamžitě začala čtyři Nesmrtelné zaplétat do svých snů. Ukázala jim, jak velkolepé by bylo, pokud coby generálové Snílky zjednají mír v Puydoru.

Zvlášť Guckymu se dostalo velice lákavého snu: Našel v něm důkazy, že již před staletími přicestovali do Puydoru Iltové. V této souvislosti Snílka tvrdila, že se tato galaxie nachází 45 miliónů světelných let od Mléčné dráhy. Nicméně v bdělém stavu se ukázalo, že vzdálenost mezi oběma hvězdnými ostrovy činí jen 16 miliónů LY.

Do těchto snů vstoupila Šabazza a upravila je. Ukázala, že válečné snahy mohou skončit příletem loďstva Thoregonu a jeho útokem na Curayo. Konečně Jii'Nevever souhlasila, že se bude řídit pokyny Šabazzy. Michael Rhodan se však již od nynějška nepovažoval za služebníka Jii'Nevever, nýbrž za jejího dozorce.

Výboje

Když Jii'Nevever zkonsolidovala svou moc v systému Minzant, začala budovat vojsko. Michael Rhodan obdržel jako svou osobní loď obchodní plavidlo jménem EIDENGOORD. Nákladní lodi Ginkooů byly naloženy tronium-azintem a vyslány do blízké soustavy Angeemo.

Tento tronium-azint a další, uložený ve skladech obchodní planety Zovork, posloužil Jii'Nevever jako relé k dobytí systému. Když Ginkoové vyslali flotilu k osvobození svého území, byla rovněž převzata Snílkou. Tímto způsobem se Jii'Nevever do konce dubna 1290 NGL zmocnila přibližně 90 slunečních soustav.

Poté obdržel Michael Rhodan příkaz, aby obsadil planetu Ankorum v systému Jalgorn. Generál si zpočátku myslel, že jde o bezvýznamnou planetu, ale z Ankorumu se vyklubal arzenálový svět Jii'Nevever, na němž se kdysi stavěly křížové lodi.

Jako další krok zlomil Michael Rhodan hrozbami a ozbrojenou mocí odpor Na'Call. Stejnojmenná planeta byla rovněž arzenálovým světem Jii'Nevever: Na'Call zde koncentrovali ohromné zásoby tronium-azintu.

Podél této osy Jii'Nevever obsazovala planetu za planetou. Koncem června jich bylo pod její kontrolou již sto. Flotila pro útok na Mléčnou dráhu však rostla jen velice pomalu. Ankorum sice produkoval dvacet válečných lodí za den, avšak nedostávalo se kvalitně vycvičených kosmonautů, kteří by byli schopni obsluhovat komplikovaná křížová plavidla. Jii'Nevever měla jen přibližně 5000 připravených kosmických lodí.

Bratrovražda

Jii'Nevever náhodou dlela v červnu 1290 NGL na Na'Call, když tam dorazila INTURA-TAR. Tato loď připomněla Snílce mrtvého bratra, a tak nařídila její okamžité zničení. Michael Rhodan však byl zvědavý na osudy plavidla a rozhodl se ho ušetřit. V radiogramech vysvětlili Orr-Rawweni, že se na palubě shledává božstvo Yammamihu. Popis této entity nápadně připomínal Jii'Nevever. Sama Snílka zachytila podivné signály. Na palubě INTURA-TAR se nacházel někdo, kdo byl Jii'Nevever podivným způsobem povědomý. Konečně neznámého identifikovala jako Guu'Nevevera! Jii'Nevever byla v šoku a nejdříve nemohla shledání s bratrem uvěřit. Nakonec však musela akceptovat, že je Snílek skutečně naživu.

Avšak Jii'Nevever již nebyla tou dobrosrdečnou bytostí jako kdysi. Nechtěla se spojit s Guu'Neveverem, toužila sama vládnout své říši! Přesto se obě entity přiblížily k sobě a pokusily se sjednotit. Oba Snílci se však mentalitou vzdálili natolik, že fúze nebyla možná. Když to Guu'Nevever konečně uznal, rozhodl se Jii'Nevever absorbovat. Jii'Nevever však podobný plán sledovala od počátku a zanechala v okolním tronium-azintu mentální odštěpky sebe sama. Tak se jí podařilo Guu'Nevevera obklíčit a pohltit ho.

Pád a smrt

Po vypořádání s bratrem se nyní Jii'Nevever potřebovala zmocnit zbytku galaxie. Její říše se rozpínala po celém Puydoru, avšak šlo o pouhé ostrovy, které bylo nutno spojit do souvislého prostoru. Z planet Curayo a Na'Call byly dobývány další a další světy. Nicméně stále zde byla hrozba tronizátoru, který představoval nebezpečí pouhou svou existencí.

Michael Rhodan začal pracovat na tom, aby vzal svým bývalým přátelům a druhům vítr z plachet. Ze Snílkou kontrolovaných světů začala být vysílána poselství, v nichž byla velebena činnost Jii'Nevever. Nakonec Rhodan osobně promluvil k obyvatelům Puydoru. Tifflora, Tolota a Guckyho označil za nebezpečná individua z cizí galaxie, a vypsal odměnu za jejich hlavy. Vysílání demoralizovalo poslední svobodné národy a usnadnilo Jii'Neveveřiny výboje.

Na návrh Vorgen-Atty se Jii'Nevever zmocnila teritoria kolem neutronové hvězdy Perikor. Od vědců ze stanice HEJA NIDOS se Snílka dozvěděla, že Nesmrtelní teď disponují dvěma tronizátory a plánují ve stejnou chvíli napadnout Na'Call i Curayo.

Jii'Nevever se právě materializovala na Na'Call a předala svým poddaným informace o hrozícím útoku, když Tolot, Gucky a Tifflor použili tronizátory. Z kosmické lodi byla planeta Na'Call zaplavena vysokofrekvenčním hyperzářením. Když Jii'Nevever pochopila, že ji útok připravil o zvláštní schopnosti, uprchla na Curayo. Jenže i na tomto světě panovaly nesnesitelné podmínky a Jii'Nevever se pokusila vrátit na Na'Call. Tak to šlo stále dokola – Snílka skákala mezi planetami Curayo a Na'Call. Každý další skok však jen zvyšoval nesnesitelnou agónii. Bolest a zoufalství Snílky rostly. Nakonec byla Jii'Nevever odmrštěna a její oslabený, těla zbavený duch byl odvanut do hyperprostoru. Tak zemřela Snílka z Puydoru.


Zdroje

PR 1904, PR 1905, PR 1906, PR 1907, PR 1915, PR 1916, PR 1917, PR 1918, PR 1929, PR 1930, PR 1931, PR 1939, PR 1940, PR 1941

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Jii'Nevever« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)