Perry Rhodan 1931 (Česká obálka) Perry Rhodan 1931 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1931
Název:Soumrak snů
(Traumdämmerung)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:25. srpna 1998
Vydáno v češtině:2022, přeloženo (Tyric)
Čas děje: zhruba 20‘000 let př. n. l. / 1290 NGL
Kronika Guu'Nevevera – fyzik staví tronizátor
Hlavní postavy románu:

Gucky – Myšob se vyptává velekněze.

Pezzo-Orr – Rodový náčelník ví o existenci starých informací.

Vago Intaren – Varmir jako hyperfyzik popohání stavbu tronizátoru.

Garmor Kasistan – Válečný lord Varmirů touží po absolutní moci.

Icho Tolot a Julian Tifflor – Dva nositelé buňkových aktivátorů na stopě puydorské minulosti.

Zatímco Perry Rhodan ve vzdálené galaxii DaGlauš narazil na lidi, kteří se tam zatoulali s terranijskou městskou čtvrtí Alašan, schází čtyřem dalším nositelům buňkových aktivátorů jakékoli spojení s rodnou Mléčnou dráhou. Myšob Gucky, Haluťan Icho Tolot, jakož i Terranci Julian Tifflor a Michael Rhodan se angažují v galaxii Puydor, kam byli dopraveni ne zcela jasným způsobem.

V klatbě cizí mocnosti, která se skrývá za jménem Šabazza, osvobodili na planetě Curayo z časového vězení Snílku z Puydoru, tajemnou Jii'Nevever.

Během událostí na Curayu získali Icho Tolot, Gucky a Julian Tifflor zpět svou duševní svobodu a pochopili, že jim Šabazza vnutila svou vůli a Jii'Neveveřinou pomocí plánuje invazi do galaxie lidstva. Nesmrtelní musí napnout všechny síly, aby invazi změřili hned v zárodku.

Docela jinak se to má s Michaelem Rhodanem. Syn Perryho Rhodana popohání v roli generála Jii'Nevever dobytí galaxie Puydor. Michael přitom hledá rozhodující konfrontaci se starými druhy.

Střetnutí, k němuž dojde u planety Na'Call, rozhodne ve svůj prospěch díky snovým impulzům Jii'Nevever. Třem nositelům buňkových aktivátorů se jen se štěstím podaří uprchnout – a jsou svědky SOUMRAKU SNŮ...


OKKURA se vrací do soustavy Makkal a Gucky se s Julianem Tifflorem a Icho Tolotem teleportuje na INTURA-TAR, která právě v tom okamžiku opouští soustavu. Rawwská sekta Orrů naverbovala na Farrangu třicet šest Arrorů a Šuuka, kteří mají nyní být vysvěceny na laické kněze. Všichni uchazeči projdou vizí, při níž mají pocit, že jsou přítomni vzniku vesmíru a jsou osloveni Yammamihuem. Dříve, než je jim dovoleno vstoupit do věčně blažené Yammamihuovy říše, musí nejdříve projít cestou trýzně a naučit se kuniu podobný rituální jazyk, aby se s bohem mohli dorozumět. Gucky a jeho průvodci dostanou do své moci štíhlého strážce Yammy jménem Pezzo-Orr. Ten je současně velitelem INTURA-TAR, rodovým náčelníkem a veleknězem kultu Yammamihua. Přinutí ho, aby jim v lodní kronice generační lodi zpřístupnil "zakázané zpěvy".

První zpráva vypráví na útok Varmirů na generační loď Rawwů:

Protože počítá s tím, že jednou se svou sestrou Jii bude muset následovat volání vyšších kosmických entit a odejít, podporuje Guu'Nevever na Gojomu, druhé planetě slunce Vaasac, evoluci Gojomů. Filigraní tvorové s nespočetným množství rukou a kořenům podobnýma nohama připomínají kulovitou korunu stromu. Stojí sice teprve na počátku letů do vesmíru, prokáží ale nadání a mají potenciál k tomu, že se mohou během krátké doby vyvinout na úroveň srovnatelnou se starými Nevevery a tím převzít jejich roli v Puydoru. Pro své cesty na Gojom si Guu'Nevever pořídí INTURA-TAR, životní loď agmemského rodu2). Celý rod Agmemů vstoupil do služeb entity. Když se šéf rodu Bobo-Agmem při zastávce na planetě Rederom od Pranko-Orra dozví, že Varmirové plánují útok na Gojomy, spěchá Guu'Nevever s INTURA-TUR okamžitě do systému Vaasac. Tam narazí na více než tisíc varmirských křížových lodí. Roboty řízené jednotky, které snění Guu'Nevevera nemůže ovlivnit, odstřelují záď generační lodi, kde má Snílek v tronium-azintovém bunkru své sídlo, a oddělí ji od zbytku INTURA-TAR. Zatímco Varmirové vyhlazují Gojomy, přenechá nejvyšší válečný lord Garmor Kasistan3) INTURA-TAR Pranko-Orrovi, protože generační loď jeho spojence, TACCHO-RUNA, se už stala příliš těsnou. Pranko-Orr zastřelí Bobo-Agmema a zotročí celý jeho rod. Než si jako poslední Agmem-Rawwka sama vezme život, zaznamená Veve-Agmem, že Orrové museli uprchnout před nočními můrami Jii'Nevever a stud za zradu Snílka začali projevovat pomýlenou náboženskou horlivostí.

Další zpěv referuje o věrném souputníkovi Lova Kasistana4), Slirtenu Tuugarovi:

Když Garmor Kasistan zabije svého otce5), uznává ho polní lord Slirten Tuugara, který se cítí zavázaný především říši Varmirů, v novém postavení válečného lorda. Přitom se Tuugara srovnává s legendárním hrdinou Tamijakem, jemuž za své jméno vděčí varmirské impérium Tamijakum. Ten také sloužil mnoha lordům a přitom stále držel otěže vlády v rukou. Tuugara zlomí vzpouru proti Gamoru Kasistanovi a přivede Bussora a Kirkena Kasistany, poloviční bratry a nebezpečné nepřátele nového vládce, k tomu, aby se postavili proti sobě. Pak oba dva popraví. Aniž by informoval Slirtena Tuugaru, zahajuje mezitím Garmor Kasistan štvanici na vědce, které kdysi Tuugara z pověření Lova Kasistana naverboval pro tajný projekt a po smrti starého válečného lorda byli ukryti na různé světy. Když ale Garmor pozná, že zavraždění badatelé pracovali na zbrani proti Snílkům z Puydoru, obviní Tuugaru ze zrady a nechá ho deportovat jako otroka na INTURA-TAR.

Třetí zpěv líčí konečně život Vago Intarena a vývoj tronizátoru:

Mladý hyperfyzik Vago Intaren je jedním z vědců, jejichž smrt nafingoval Slirten Tuugara, aby posléze na rozkaz Lova Kasistana odletěli na jedovatý svět s tajnou výzkumnou stanicí SORA NIDO. Zde mají za úkol postavit zbraň proti Jii a Guu'Neveverovi, jejichž moc se opírá o tronium-azint. Varmirký výzkumník přijde na to, že kmitání krystalů tronium-azintu způsobuje pseudostabilní koncentrace hyperbarie v krystalech oxidu křemíku6). Jeho teze tvrdí, že atomy tronium-azintu s vyšší atomovou vahou jsou méně stabilní než ty s menším obsahem hyperbarie. Intaren nakonec v SORA NIDO vyvine tronium-azintový detektor, s jehož pomocí je možné zjišťovat obsah hyperbarie v křemíku. Nedůvěřivého vedoucího projektu Angora Hoppitara přesvědčí o tom, že se jedná o důležitou koumponentu hledané zbraně, kterou označí vznešeným názvem tronium-azintový nabíječ, přičemž ovšem nemá v rukou nic jiného, než tento název. Tehdy dostane možnost navštívit Ketchorr7) a dotázat se Neveverů na jejich vzpomínky, probuzené při ashgavanoghi7). Protože se přitom dozví, že Jii a Guu'Nevever byli stvořeni z tronium-azintu, hledá nyní možnost, jak hyperbarii oddělit od normální hmoty, což by vedlo k vymazání obou enetit. Tento postup ovšem selhává. Vědec nakonec poté, co je mu intervencí »Uklízeče« Nento Kunara svěřeno vedení SORY NIDO, postaví tronizátor, které může u tronium-azintu měnit frekvence na vyšší nebo nižší.Když je TA-nabíječ bezprostředně před vyzkoušením, odhodlá se Garmor Kasistana k vraždě svého otce, který nechal vědce z SORA NIDO ukrýt na různých planetách. Na útěku před pochopy Garmora Kasistana musí Vago Intaren nejdříve v masce továrního dělníka Tabura Vanahana žít na planetě zbrojovek Grilor, pak jako geolog Askun Baroben v divočinách Sundoccu a nakonec na pouštním světe Gorzache, jehož atmosféra je následkem bakteriologické války zamořená. Teprve když Kunar novému tankuovi pod mučidly prozradí Interenovu skrýš, je hyperfyzik převezen na rezidentní svět Kinkart. Garmor Kasistan ho ale nenechá zabít, namísto toho mu dá příkaz postavit tronizator a dá mu k tomu k dispozici vesmírnou pevnost HEJA NIDO, která se nachází v zaměřovací ochraně neutronové hvězdy Perikor. TA-nabíječ, který vědecký tým Intarena a šéfinženýra Jemke Arcaelora nakonec postaví, je čtyřicet metrů dlouhý a podobá se díky dvou na stranách připevněným vrhačům záření kuši.

Když Garmor Kasistan Guu'Nevevera pomocí Orr-Rawwů naláká do pasti v systému Vaasac a nechá ostřelovat INTURA-TAR, nasadí Intaren tronizátor v okamžiku, kdy se Snílek chce tronium-azintovým mostem ze životní lodi zachránit ve svém skladu na Gojomu. Po úpravě frekvence krystalů se tronium-azint na Gojomu změní tak, že ho Guu'Nevever již nemůže ovládat a nechat tak vzniknout své nové tělo. Nepřítomností snových impulzů potvrdí Intarovi předpoklad, že Guu'Nevever je zajatý v nekonečné smyčce, dokud trvá nabíjení tronium-azintu pomocí tronizátoru8). Ačkoliv se mu nepodařilo Guu'Nevevera zcela zničit, dostane Vago Intaren od Garmora Kasistanaa příkaz, aby zkonstruoval druhý tronizátor k útoku na Jii'Nevever10).

Protože Gucky, Tolot a Tifflor nevědí, kam Varmirové odvezli Guu'Nevevera a tronizátor, rozhodnou se zúčastnit letu INTURA-TAR ke "středu univerza", tajemnému sídlu Yammamihua11).

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál