Perry Rhodan 1931 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1931
Název:Soumrak snů
(Traumdämmerung)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:25.8.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 20.000 let př.n.l./ 1290 NGL = 4877
Kronika Guu'Nevever – fyzik staví tronizátor
Hlavní postavy románu:

Gucky – Myšob se vyptává velekněze.

Pezzo-Orr – Rodový náčelník ví o existenci starých informací.

Vago Intaren – Varmir jako hyperfyzik popohání stavbu tronizátoru.

Garmor Kasistan – Válečný pán Varmirů touží po absolutní moci.

Icho Tolot a Julian Tifflor – Dva nositelé buňkových aktivátorů na stopě puydorské minulosti.

Zatímco Perry Rhodan ve vzdálené galaxii DaGlauš narazil na lidi, kteří se tam zatoulali s terranijskou městskou čtvrtí Alašan, schází čtyřem dalším nositelům buňkových aktivátorů jakékoli spojení s rodnou Mléčnou dráhou. Myšob Gucky, Haluťan Icho Tolot, jakož i Terranci Julian Tifflor a Michael Rhodan se angažují v galaxii Puydor, kam byli dopraveni ne zcela jasným způsobem.

V klatbě cizí mocnosti, která se skrývá za jménem Šabazza, osvobodili na planetě Curayo z časového vězení Snílku z Puydoru, tajemnou Jii'Nevever.

Během událostí na Curayu získali Icho Tolot, Gucky a Julian Tifflor zpět svou duševní svobodu a pochopili, že jim Šabazza vnutila svou vůli a Jii'Neveveřinou pomocí plánuje invazi do galaxie lidstva. Nesmrtelní musí napnout všechny síly, aby invazi změřili hned v zárodku.

Docela jinak se to má s Michaelem Rhodanem. Syn Perryho Rhodana popohání v roli generála Jii'Nevever dobytí galaxie Puydor. Michael přitom hledá rozhodující konfrontaci se starými druhy.

Střetnutí, k němuž dojde u planety Na'Call, rozhodne ve svůj prospěch díky snovým impulzům Jii'Nevever. Třem nositelům buňkových aktivátorů se jen se štěstím podaří uprchnout – a jsou svědky SOUMRAKU SNŮ...


OKKURA se vrací do soustavy Makkal a Gucky se teleportuje s Julianem Tifflorem a Icho Tolotem na INTURA-TAR, která právě v tom okamžiku opouští soustavu. Rawwenská sekta Orr nabrala na Farrangu třicet šest Arrorů a Šuuků, kteří mají nyní být vysvěceny na kněze laiky. Ve vizi věří, že byli při vzniku vesmíru a byli přímo osloveni Yammamihuem. Dříve než mohou být přijati do říše Yammamihua, musí nejdříve projít cestou trýzně a naučit se kuniu podobný rituální jazyk, aby se s bohem mohli dorozumět. Gucky a jeho oba průvodci převezmou štíhlého Yamma-strážce Pezzo-Orr do své moci, který je současně velitelem INTURA-TAR, rodovým náčelníkem a veleknězem kultu Yammamihu, a přinutí ho, aby jim zpřístupnil »Zakázaný zpěv«, lodní kroniku.

První zpráva vypráví na útok Varmirů na generační loď Rawwenů: Protože počítá s tím, že kdysi se svou sestrou Jii musí poslouchat vyšší kosmické entity, podporuje Guu'Nevever na Gojom, druhé planetě slunce Vaasac, evoluce Gojomů. Filigraní tvorové, s nespočetně rukami a kořenům podobnými nohami připomínají kulovitou korunu stromu, stojí sice teprve na počátku letů do vesmíru, ukáží ale nadání, že se mohou během krátké doby vyvinout k srovnatelné úrovni Neveverů a tím převzít jejich roli v Puydoru. Pro své cestování na Gojom si Guu'Nevever pořídí INTURA-TAR, živou loď Agmenského rodu2), kteří se nalodí jako služebnictvo. Když se šéf rodu Bobo-Agmen při zastávce na Rederomu od Pranko-Orr dozví, že Varmireni plánují útok na Gojomery, spěchá Guu'Nevever s INTURA-TUR okamžitě do systému Vaasac, kde narazí na více než tisíc varmiriských křížových lodí. Roboty řízené jednotky, které snění Guu'Nevever nemůže ovlivnit, odstřelují záď generační lodi, kde má Snílek v Tronium-Azintovém bunkru své sídlo, a oddělí ji od zbytku INTURA-TAR. Zatímco Varmireni Gojomery vyhlazují, přenechá ji nejvyšší pán války, Garmor Kasistan3), Agmenskému rodu, protože generační loď jeho spojence, Orr-Rawwen, TACCHO-RUNA se pro ně stala příliš malá. Bobo-Agmen je Pranko-Orrem zabit, jeho čeleď je zotročena. Dříve než si jako poslední Agmen-Rawwen sám vezme život, oznámí Veve-Agmen, že Orr bude muset prchnou před hrůzosny Jii'Nevever a že svůj žal začnou projevovat bludnou náboženskou horlivostí.

Další zpěv referuje o Lovo Kasistans4) Gefolgsmann Slirten Tuugara: Když Garmor Kasistan svého otce zabil5) uzavírá ho vojevůdce Slirten Tuugara, který se cítí zavázaný říši Varmirů, do nového cely. Přitom se Tuugara vidí v tradici legendárního hrdiny Tamijaka, který svému jménu vděčí varmirišskému ImpériuTamijakum a posloužil mnoha pánům a přitom pořád držel vládu v hrsti. Tuugara zlomí vzpouru proti Gamor Kasistan a přivede Bussor a Kirken Kasistan, poloviční bratry a nebezpečné nepřátele nového vládce, k tomu, aby se postavili proti sobě. Aniž by informoval Slirten Tuugara, vydá se mezitím Garmor Kasistan na honbu za vědcem, který Tuugara kdysi z pověření Lovo Kasistana sjednotil tajný box a po smrti starého pána války je ukryl na různé světy. Když ale pozná, že zavražděný badatel pracoval na zbrani proti Snílce z Puydoru, je Tuugarem obviněn a deportován k Frondienstům na INTURA-TAR.

Třetí zpěv líčí konečně život Vago Intarens a vývoj Tronizatorů: Mladý hyperfyzik Vago Intaren poslouchá vědce, jež předstírali smrt Slirten Tuugara, aby na rozkaz Lovo Kasistana odjeli na jedovatý svět s tajnou pátrací stanicí SORA NIDO. Zde mají za úkol postavit zbraň proti Jii a Guu'Nevever, jejichž moc se opírá o Tronium-Azint. Varmiriští výzkumníci přijdou na to, že kmitání krystalů Tronium-Azintu způsobuje pseudostabilní koncentrace hypertlaku v krystalech oxidu křemíku6). Jejich teze potvrzuje, že atomy Tronium-Azintu s vyšší atomovou vahou jsou méně stabilní než takové s malým hypertlakem, vyvinutý Intary v SORA NIDO v Tronium-Azintovém vytvářeči, který může odečítat hypertlak Tronium-Azintu. Nedůvěřivého vedoucího projektu Angor Hoppitara přesvědčí ale, že se jedná o důležitou část pro hledanou zbraň. Tehdy dostane možnost navštívit Ketchorr7) a dotázat se Neveverů na paměti o Ashgavanoghi7). Protože se přitom dozví, že Jii a Guu'Nevever bylu stvořeni z Tronium-Azintu, usiluje nyní o možnost, jak hypertlak oddělit od normální hmoty, a zkonstruuje, potom, co je mu intervencí »Urovnávače« Nento Kunara, svěřeno vedení SORA NIDOS, Tronizátor, které může u Tronium-Azintu měnit frekvence od vyšších do nižších.Když je TA-vytvářeš bezprostředně před vyzkoušením, přinutí Garmor Kasistana k vraždě svého otce, který vědce z SORA NIDO ukrýval na různých planetách. Na útěku před pochopy Garmor Kasistanse musí Vago Intaren nejdříve v masce továrního dělníka Tabur Vanahana žít na planetě odpočinku Griloe, pak jako geolog Askun Baroben v divočinách Sundoccu a nakonec na pouštním světe Gorzache, jehož atmosféra je následkem bakteriologické války zamořená. Teprve když Kunar novému Tankovi pod mučidlem prozradí Interenovu skrýš, je hyperfyzik převezen na rezidentní svět Kinkart. Garmor Kasistan ho ale nenechá zabít, ale dá mu příkaz postavit Rtonizator a dá mu k tomu k dispozici vesmírnou pevnost HEJA NIDO, která se nachází v zaměřovací ochraně neutronové hvězdy Perikor. TA-vytvářeč, který vědecký tým Intarena a šéfinženýra Jemke Arcaelora nakonec postaví, je čtyřicet metrů dlouhý a podobá se díky dvou na stranách připevněným vrhačům záření kuši.

Když Garmor Kasistan Guu'Nevever pomocí Orr-Rawwen naláká do pasti v systému Vaasac a nechá ostřelovat INTURA-TAR, nasadí Intaren tronizátor v okamžiku, kdy se Snílek chce tronium-azintovým mostem ze živé lodi zachránit do svého skladu na Gojomu. Po změně chvění krystalů se Tronium-Azint na Gojomu změní tak, že ho Guu'Nevever již nemůže ovládat a nechat tak vzniknout své nové tělo. Nepřítomností snových impulzů potvrdí Intarovi předpoklad, že Guu'Nevever je zajatý v nekonečné smyčce, dokud trvá nabíjení Tronium-Azintu pomocí Tronizátoru8). Ačkoliv se mu nepodařilo Guu'Nevever zcela zničit, dostane Vago Intaren od Garmor Kasistana příkaz, aby vybudoval druhý tronizátor k útoku na Jii'Nevever10).

Protože Gucky, Tolot a Tifflor nevědí, kam Varmirové odvezli Guu'Nevever a Tronizator, rozhodnou se zúčastnit se letu INTURA-TAR k »Středu univerza«, tajemnému sídlu Yammamihuse11).

Aktuální data:
17.9.2021
1566 před NGL
4. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459474.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!