Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1905
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1905
Název:Mezi časy
(Zwischen den Zeiten)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:24.2.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Jii'nevver se zřejmě nachází na Currayu, planetě poruch časů a bludných časových polí na které se těží Holwagonium.

Sestřelená časoponorka ARRAGO VII přistane v nepřehledné křovinaté a lesnaté krajině. Obrovské kovové oblouky tvoří zbytek kostry velkého stavebního komplexu. Skupina Časoztracených, skládajících se z Šuuků, Rawwenů, Ginkoosů, Aioiaů, Kattaranů a jiných obyvatel Puydoru, se přibližuje k ponorce. Jsou to zoufalí hledačí Tronium-Azintu, kteří na Curayo, ztratili v časovém poli planety část svého života, a nyní doufají v možnost únoku. Jeden z nich, Rawwen Kaleamat-Tar, může jako Časočichač vnímat měnící se časové oblasti na Curayo. Ačkoliv mu Jengtšek, záhadný náčelník Časoztracených, slíbil přechod do šťastnější formy existence, dostane se pod vliv sugescí nadaného Rawwena Yat-Derr. Proti Jengtšekově vůli má Kaleamat-Tar na Yatův příkaz na přilétající časoponorky střílet.

Gucky a Tolot jsou ochotní, ARRAGO VII Časoztraceným poskytnout, ale Gerro Avva, který se považuje za náčelníka ztroskotaných, ho chce hájit za všech okolností. Kalmat, jak se Kaleamat-Tar pro své chybové jednání nazývá, ale na pokyn Yata ponorku ostřeluje a pokusí se přitom sám zabít. Gucky mu ale zachrání život. Společně s Gerro Avva, Ullan Genn, Lonor-Ibs, Seorken-Orr, Voneoto-Sib a E-Au-I-O prchnou Myšob a Haluťan před Časoztracenými. Přestože nezachránili žádné Triple-hodiny z časoponorky, mohou nebezpečným časopolím unikat jen na základě analytických schopností Tolota a Kalmatově citovému talentu. Rawwe Seorken-Orr, který jako většina příslušníků svého kočovného národa vyrůstal na kosmických lodí1) a rozumí badatelům, se domnívá, že Torric, Pán časů, se pokusí zajmout uprchlíky. Ullan Genn se naproti tomu domnívá, že se jedná o časochodce, tajemnou bytost, která se může nikoliv v prostoru, ale v času, volně pohybovat a poly plout za pomoci své vůle. Podle pověstí má být Torric jeden z nich, který se zdokonalil a stal se prostoročasochodcem. V souvislosti s Torricovou mocí uvede Gerro Avva tajemné slovo »pykelig«2).

Při jednom boji s Časoztracenými padne Jengtšek do rukou ztroskotaným. Seorken-Orr je přesvědčený, že mají před sebou Gotšakena. Skutečně Rawwenovi podobná bytost v následujících dnech změní svůj vzhled a stále více přijímá rysy Ilta. Gucky se marně pokusí číst Jengtšekovi myšlenky a má přitom dojem multiplen osobnosti. Srovnatelný pocit má pří krátkém telepatickém kontaktu s Yat. Tolot a Myšob se musejí několikrát bránit obrovským zvířatům, ale nemohou zabránit, že Lonor-Ibs padne za oběť jedné z nestvůr. Když Ilt objeví, že Jengtšek vede Časoztracené díky rádiovým impulzům po stopách uprchlíků, pokusí se zajatec uniknout a dostane se do pole Umdlelého času. Zde běží čas díky vloženým Chrononům a Temporellenům3) pomaleji.

Čím více projevuje Gucky nadpřirozené schopnosti a Haluťan neobyčejné tělesné síly, tím silněji se vyvíjí odpor ostatních k oboum galaktikům. Přesto se ale nechají Šuukové, Rawwenové a Aioia nechají Guckym teleportovat do bezpečí, potom co upadnou do časového pole. Skupina nakonec dosáhne země Gonuro, kde je se těží Tronium-Azint, pole Turbočasu, které je protkáno labyrinty koridorů normálního času. Hraničí s obrovským, druhým turbopolem, kde jak se Gerro Avva Kinoaras domnívá, leží mocenská oblast Torrica. Protože doufá, že tímto způsobem získá kontrolu nad Tolotem a Guckym, zavolá Šuuk jedenácti roboty obsazenou časoponorku KIRLANDOR V. Aby zamezil bitvě, nechá se Haluťan přes svou tělesnou převahu stroji spoutat. Mezitím, co připevňují na Tolotovo tělo bombu, přinutí Gerro Avva Guckyho, aby Kalmata a roboty teleportoval do naleziště Tronium-Azintu v zóně Turbočasu. Ullan Genn, který proti těmto barbarským postupům protestuje, zastřelí bez okolků Šuuka.

Po skoku do Turbočasu požádá Kalmat Guckyho, aby ho nechal uniknout. Myšob jeho žádost splní, ale krátce potom znovu vstoupí Yat do kontaktu s časocítičem. Zdůrazňuje, že cizinci mají být vůlí Pana času odstraněni, a připojuje k tomu, že bojují proti všem Chronautům, aby nemohli krást žádné Tronium-Azint.

Gucky mezitím věří, že při bitvě se supem měl telepatický kontakt s jiným Iltem. Když se vrací na KIRLANDOR V, aby Tolota osvobodil, zjistí, že stejně jako ostatní zmizel. Bezprostředně potom naláká Kalmat Myšoba do pole extrémně Umdlelého času, jehož proud pluje tak pomalu, že se blíží Mrazočasu. V Mrazočasu je každý časový tok zrušen, protože se chronons pohybuje v nekonečné smyčce.