Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1904
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1904
Název:Chrononauti
(Die Chronauten)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:17.2.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1289 / 1290 NGL = 4876 / 4877
Icho Tolot a Gucky se záhadně ocitli v galaxii vzdálené milióny světelných let. Za úkol mají najít a osvobodit Jii'nevver.

25. března 1289 NGL selžou ve Fornaxu po ostřelování zbraní podobnou paratransu1) agregáty HALUTY II, takže Gucky a Icho Tolot2), kteří původně zamýšleli, navštívit vůdce Galaktických strážců a pak letět do galaxie NGC 1313, jsou přinuceni opustit loď. Třicet metrů dlouhá a osmnáct metrů široká cizí kosmická loď vejčitého tvaru je přijme na palubu.

Zcela sami a bez nejmenších vzpomínek na to, kde se v posledních devíti měsících nacházeli, objeví se Haluťan a myšob 23. ledna 1290 NGL opět na palubě tého vejčité kosmické lodi VUNGUAR. Protože disponuje lineárním pohonem, dosáhne VUNGUAR galaxie Puydor, která podle nevysvětlitelných vědomostí Tolota a Guckyho leži čtyřicet miliónů světelných let od Fornaxu3). Gucky a Tolot splní svůj příkaz, na Curayo, jediné planetě žlutorudého slunce Minzant, osvobodit Jii'Nevever4). Mají dva infoboxy s důležitými informacemi o Jii'Nevever. Ačkoliv oba boxy svým tvarem k sobě zjevně patří, nemohou je Haluťan a Ilt spojit dohromady.

Na orbitě Curaya obíhá třicet jedna kosmických stanic různé velikosti i tvaru, na kterých žijí nejrůznější národy. Všichni se tu shromažďují, protože Curayo má nejbohatší naleziště tronium-azintu v celém Puydoru. Přistát mohou ale jen chronauti na planetě, která se označuje jako časové peklo, protože na ní jsou časové příkopy, areály variabilní velikosti, panují tu různé časové toky, a její temporální vlastnosti se mění. V turbočasu běží čas rychleji než v reálném čase, v umdlelém čase pomaleji, v mrazočase se dokonce zastavuje. Nepředvídaně se ohýbá čas v nárazníkové zóně mezi časovými příkopy. Nebezpečný fenomén, paradoxní čas, je zatím neobjasněn. Nejvíce se ale chronauti bojí Torrica, Pána času. Původně všichni chronauti byli Šuukové, a nyní tento národ ovládá všechny kosmické stanice. Šuukové jsou vysocí 2.60 metru, mají káďovité tělo, naučili se podávat nahoru táhlý chobot se špičkou ohnutou dopředu. Slouží Šuukům, kteří se dorozumívají v ultrazvukové oblasti, jako nástroj mluvení. Mozek se nalézá v místě, kde krk přechází v tělo. Okolo rypáku se nacházejí kruhovité smyslové orgány. Bezkostné paže a nohy Šuuků jsou obaleny silnými svaly.

Na stanici KHANORINKPATH jsou Gucky a Tolot nejdříve přijati dva metry velkým, ještěrovi podobnému, Rawwenem. Při rozmluvě s velitelem, Morard-Iri, pozná Guckyho telepaticky, že Šuuk Rakka Rossa, který výslech hlídá, je ohrožen atentátem. Myšob zachrání váženého Chronauta a přitom se dozví, že za úder je zodpovědný Rappo Corr. Z vděčnosti přijímá Šuuk Guckyho a Tolota do kruhu Chronautů. Svoje myšlenky ale nedovolí Guckymu číst. Oba galaktikové se dozvědí, že v soustavě Minzant jsou vedle Šuuků a Rawwnenů obézní, humanoidní Ginkoové, vychrtlý, ptákovití Trepterové, medvědovití Oykamuurové, plackovití, trojocí Aioiaové stejně jako příslušníci dalších národů. Nad to Gotšakové, tajemní Puydorové, jejich vzhled nikdo nezná, mohou, jak se zdá, na sebe vzít libovolnou formu. Jako společný jazyk slouží Kunios. Jméno Jii'Nevever je v jedenatřiceti stanicích neznámé.

S patnáct metrů dlouhou, osm metrů širokou a šest metrů vysokou časoponorkou ERNIUM III podnikne Rakka Rossa let na Curayo, aby prozkoumal ložisko Tronium-Azintu a oznámil to Rappo Corrovi. Kvůli sabotáži zrádcovského Šuuka se časoponorka zřítí do oblasti Turbočasu. O několik hodin reálného času později přiveze robotské komando ERNIUM III zpět na KHANORINKPATH. Posádka časoponorky je mrtvá. Také Rakka Rossa, který v Turbočasu prožil několik desetiletí a stal se starcem, brzy umírá. Podařilo se mu ale zachránit velké množství Tronium-Azintu. Když Myšob a Haluťan materiál spatří, pochopí, že Tronium-Azint je identické s pětirozměrně oscilujícími krystaly Howalgonia.

Dukken Haussa, který jako Legie-vůdce domu KHANORINKPATH automaticky dědil po Rakka Rossa, je ochoten poskytnou Guckymu a Tolotovi časoponorku pro jejich pátrání po Jii'Nevever, ale Arrak Rokkun, pán mocného domu ARANGITARIS, zaútočí na jeho stanici. Útočník, který je spojený s Rappo Correm, požaduje vydání Tolota a Guckyho, protože věří, že tak zjistí polohu Tronium-Azint naleziště. Haluťan a Ilt převezou jedenáct sudovitých Tronikků, kteří obsahují Tronium-Azint Rakka Rossy, na VUNGUAR a uprchnou na stanici CALLORBAZINT, která všechny pronásledované přijme. Tato největší kosmická stanice Minzant-systému je vybudována Ginkoosy, kteří mají v Puydoru obchodní monopol na Tronium-Azint. Na CALLORBAZINTu sídlí také nevyšší soudce, Šuuk Ekkeon Annek, který krátce předtím na popud Rakka Rossy odsoudil, pro vraždu jednoho jednoho Šuuka, Ginkoo Arontellmora k přenesení na povrch Curayo. Galaktikové nemají důvěru ve spravedlnost Soudce a tak se pokusí v Troniacco, obchodním sektoru CALLORBAZINTu, sehnat časoponorku a služby nějakého Chronauta. Dostanou se při tom do nebezpečí, ale Rawwenové je zachrání, protože je na příkaz Soudce hlídají.

Arrak Rokkun poskytne Tolotovi a Guckymu časoponorku a jako zástavu požaduje VUNGAUT s Tronikky a jako protislužbu polovinu Tronium-Azintu, který získají na Curayo. Společne s Šuukem Gerro-Avva a Ullan Genn, Rawwenem Lonor-Ibs, Seorken-Orr a Voneoto-Sib a Aioiaem E-Au-I-O se Haluťan a Myšob vydají s ARRAGO VII k Rakka Rossově ložisku Tronium-Azintu. Při přibližování ke Curayo je časoponorka ostřelována a spadne na místo u obrovského deformovaného a částečně roztaveného kovového útvaru.