Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Curayo
hledat
Astronomická data:
Průměr:11 200 km
Gravitace:1,2 g
Pořadí od hvězdy:1
Soustava:Minzant
Galaxie:Puydor

Curayo je jediná planeta systému Minzant. Nachází se na ní jedny z nejvýznamnějších ložisek Tronium-Azintu galaxie Puydor.

Časová pole

Když Nonggové odpálili na Curayo časové torpédo, interakce mezi ním a zásobami Tronium – Anzintu vyvolala jevy, pro které se vžil pojem časová pole. V určitých oblastech Curaya čas běží odlišnou rychlostí oproti standardnímu univerzu. Pole se pohybují, proto nelze jejich pozici přesněji určit.

Turbočas - v tomto poli plyne čas rychleji než v okolí. Rychlost může být tisícinásobně vyšší.

Vleklý čas - v tomto poli čas plyne mnohem pomaleji než v okolí

Zmrzlý čas - extrémní případ vleklého času, kdy dochází ke stavu absolutní nehybnosti

Oscilační čas - přechodová oblast mezi různými časovými poli, poměry tu nelze předem odhadnout

Paradoxní čas - pole paradoxního času se vyskytuje jen v okolí časového torpéda a Jii'Nevever. Narušení časoprostoru je tu tak silné, že vede k vytváření pararealit.

Chronauti

Chronauti jsou těžaři Tronium – Anzintu. Protože nestálá časová pole na planetě a v poslední době také útočné akce Torrika, Pána času, nedovolují vybudovat stálá sídla na povrchu, žijí v orbitálních základnách. Jde o pestrou směsici příslušníků všech větších národů Puydoru.

Kinoaras

Kinoaras je území v relativně stabilním poli vleklého času, které zcela ovládá Torrik, Pán času. Kromě něj tu žijí i zločinci z řad chronautů odsouzení k vyhnanství na povrchu planety.

Historie

25 000 let před Kristem

Na Curayo přichází Jii'Nevever a Guu'Nevever, kteří díky velkým zásobám Tronium – Anzintu mohou posilovat své působení na obyvatele Puydoru.

Když je jejich útočiště prozrazeno, zaútočí na Curayo flotila Varmirů. Jii'Nevever a Guu'Nevever útok odrazí, ale velká část povrchu je zničena.

Po domnělé smrti Guu'Nevever se Curayo stává centrem říše Snílky z Puydoru

5000 let před Kristem

Nonggové z pověření Koalice Thoregon odpalují na Curayo časové torpédo, aby neutralizovali Jii'Nevever označovanou za jednu z osmi kosmických hrozeb. Vznikají časová pole.

1000 NGL

Prospektoři objevují ložiska Tronium-Azintu a zakládají základny chronautů.

1238 NGL

Na Curayo jsou Shabazzou uneseni Julian Tifflor a Michael Reginald Rhodan, aby pod vlivem jejích čipů osvobodili Jii'Nevever. Tifflor však uvízne v poli vleklého času a osamocený Michael Rhodan přijímá identitu Torrika, Pána času. Ze své základny Kinoaras se dál pokouší proniknout do oblasti paradoxního času.

1290 NGL

Shabazza na Curayo přivádí Icho Tolota a Guckyho. Ti se spojí s Tifflorem, který se zrovna vymanil z pole vleklého času, a Michaelem Rhodanem. Proniknou do pole paradoxnho času a osvobodí Jii'Nevever.

Když je Tolot zavalen rozžhaveným howalgoniem a jeho ovládací čip je zničen, uvědomí si, že byl ovládán. Postupně osvobodí i Guckyho a Tifflor a utíkají spolu z Curaya. Michael Rhodan zůstává v moci Shabazzy.

červen 1290 NGL

Když se pomocí TA-vytvářeče podaří uvěznit Jii'Nevever ve smyčce mezi Curayo a Na'Call, vyzařování TA-vytvářeče přivede ložiska Tronium – Anzintu na obou planetách k řetězové reakci. Curayo a Na'Call zaniknou v atomovém požáru.