Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1915
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1915
Název:Vládkyně snů
(Herrin der Träume)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:5.5.1998
Vydáno v češtině:přeloženo (Tyric)
Čas děje: 1290 NGL = 4877
V kouzlu Jii'Nevever – Gucky nalezne vzácný relikt
Hlavní postavy románu:

Gucky – Myšob odstartuje válečné tažení.

Pahdan–Ba – Vyslanec národa Zwyriderů má informace.

Icho Tolot – Haluťan nepodléhá poutu howalgonia.

Jii'Nevever – Snílka mobilizuje své síly do boje o Puydor.

Šabazza – Neznámý nepřítel pošle svou válečnou moc.

Od konce roku 1289 Nového galaktického letopočtu cestuje Perry Rhodan jako Šestý posel koalice Thoregon. Koalice je však ohrožena doposud neodhaleným nepřítelem. Ten dal přes svého přisluhovače – Šabazzu – podnět k invazi Tolkandů, která stála životy miliard obyvatel Mléčné dráhy.

Jedinou stopou k Šabazze je SOL, legendární činkovitá loď, naposledy zaměřená ve dvojité galaxii Whirpool. Rhodan musí SOL najít, neboť má sloužit jako THOREGON 6, osobní plavidlo Šestého posla. Nesmrtelnému se nakonec podaří dosáhnout dvojité galaxie, jejíž obyvatelé jsou neustále ohroženi nebezpečným kotletřesením. Rhodan netuší, že je ve Whirpoolu na 200 000 Pozemšťanů z Terranie, kteří se sem dostali vinou selhání Heliotské tvrze.

Zcela jiné problémy řeší čtyři další Nesmrtelní v jiné části Univerza. Haluťan Icho Tolot, Ilt Gucky a dva Pozemšťané Michael Rhodan a Julian Tifflor se nacházejí v galaxii Puydoru a nemají tušení, jak se této oblasti kosmu dostali.

Jejich tajemná paní je poslala osvobodit bytost jménem Jii'Nevever. Ta bývala známa jako Snílka z Puydoru – a čtyři nositelé buněčného aktivátoru ji poznají jako VLÁDKYNI SNŮ...


Po deaktivaci časového torpéda Nonggů nezhasne časové pole na Curayo1) úplně, ale pouze částečně, prolíná se do sebe a způsobí hyperfyzikální chaos. Chaosem nepronikají žádné fotony, planeta je proto skoro úplně temná. Znatelná je pouze strašidelná, plavě žlutá časová záře howalgonia. Gucky, který se chce ukrýt do bezpečí teleportačním skokem, nemůže zatím používat své paraschopnosti. Když může s námahou používat teleportaci, vrací se zpět ke svým přátelům Michaelu Rhodanovi, Julianu Tifflorovi a Icho Tolotovi na ostrov Jii'Nevever. Michael Rhodan, který je stejně jako dříve oddaný Šabazze, tam v automatové zástavbě bojuje proti Snílce z Puydoru. Tifflor a Tolot jsou naproti tomu, stejně jako Gucky, plní pochyb. Svým plánovacím mozkem usoudí Tolot, že Jii'Nevever odpovídá za zmatek, který cítí čtyyři Nesmrtelní. Společně s Guckym se pokusí postoupit proti Snílce, ale přemůžou ho a spoutají hadi z howalgonia, které si Snílka vytvořila na svou obranu. Telekineticky osvobodí Gucky Tolota a v bezvědomí ho teleportuje k Rhodanovi a Tifflorovi, kteří jsou mezitím v poutech snů Jii'Nevever. Když Gucky telepaticky poslouchá obyvatele orbitálních stanic, usoudí, že Jii'Nevever používá komlexním nakládáním s pamětí, přáními, iluzemi a sebeklamy svých obětí, aby mohla vplout do jejich snů a oni si nemohli vybavit žádnou manipulaci. Situaci ještě více zamotá Gucky, který byl se svými druhy okouzlen Šabazzinou logikou, ale zároveň si nemůže vzpomenout na to, v jaké souvislosti poznal povahu jejich tajného objednatele. Aby nalezl pomocníky, teleportuje Gucky na stanici JAGORATHIN. V rozporu s Tifflorem a Rhodanem je tady Snílka aktivní u bdělých osob. Mezitím co přemýšlí, jak se může zbavit Jii'Nevever, podlehle myšob kouzlu snů a padne k zemi.

Když Jii'Nevever během dvou dnů obnoví pořádek v systému Minzant, postaví tisíce ze všech částí Puydoru do svých služeb. Gucky, Michael Rhodan, Julian Tifflor a Icho Tolot jsou jako generálové Jii'Nevever se čtyřmi flotilami na cestě, aby rozšiřovali pravomoce své paní a podmaněné deponovali na svět Tronium-Azintu. Pahdan-Ba, posle žábám podobným Zwyridů, oznámí Guckymu, že na jeho domovském světě nalezl relikt neznámého kosmonauta, který tam byl zanechán jeho národem před dvěma tisíci lety. Ačkoliv počítá s pastí, přistane Gucky se svou vlajkovou lodí TRAMP AVENGER 2) na planetě Zwyrid v soustavě Frodelph. Relikt jak se ukáže je neobvykle velký Space-Jet terranské konstrukce. Jsou sice demontované všechny agregáty, ale Gucky objeví plechový znak Whistler-Company3), na které nalezne otisky prstů nějakého myšoba. I přes skepsi svých přátel je Gucky naplněn nadějjí, že najde své příbuzné. Zatímco myšob kontroluje Ginkooi obydlenou arzenálovou planetu Kjollan v Grofftově rameni Puydoru, narazí jeho flotila ve vesmíru na vrak terranského kulovitého křižníku. Gucky se ihned vydá na palubu lodi, na které je všechno až na nezbytné zařízení vymontováno. Posádka loď zřejmě v poslední minutě opustila transmiterem.

Příchod velké flotily z černého materiálu, kládové vřeteno a Mléčné dráhy pocházející pulec, válcovitý křižník a úlomek lodi donutí myšoba a ostatní tři generály Jii'Nevever vrátit se do systému Minzant. Na Curayo vysvětlí Shabazza, jejíž tvar je obklopen tisícem černých ptáků, Snílce z Puydoru, že přítomnost této flotily, která tu její čtyř až šestinásobně převyšuje, ukazuje jaké jí hrozí nebezpečí od Koalice Thoregon.

Když Gucky pozná Terranské jednotky ve smíšené flotile, usoudí, že Puydor je identický s galaxií Větrný mlýn, NGC 5457 (M 101), vzdálenou od mléčné dráhy šestnáct miliónů světelných let. Rozčílený myšob se ptá, proč až doposud počítal se vzdáleností čtyřicet pět miliónů světelných let4). Současně vyvstává otázka, zda se zdržuje na Curayo, v JAGORATHINu nebo úplně někde jinde, a pochopí že asi existuje na různých rovinách mezi snem a realitou.