Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1916
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1916
Název:Válka snů
(Krieg der Träume)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:12.5.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Duel na planetě Curayo – boj o galaxii začíná
Hlavní postavy románu:

Gucky – Myšoba pronásledují sny.

Icho Tolot – Haluťan napadne Ilta.

Michael Rhodan – Pozemšťan zůstává tvrdohlavým a nepoddajným.

Jii'Nevever – Snílka se nechce vzdát Puydoru ani svých cílů.

Šabazza – Hejnem obklopená prokáže svou moc.

Julian Tifflor – Pozemšťan se vidí jako dobyvatel Puydoru.

Perry Rhodan se jako nový Šestý posel Thoregonu pokouší čelit intrikám Šabazzy a hledá svou starou vesmírnou loď – SOL. Mezitím jsou Rhodanovi přátelé na zcela jiném místě Univerza zapleteni do velkých potíží.

Řeč je o Haluťanovi Icho Tolotovi, Iltovi Guckym a dvojici Pozemšťanů – Michaelu Rhodanovi a Julianu Tifflorovi. Všichni čtyři za tajemných okolností zmizeli z okolí rodné Mléčné dráhy a byli uneseni do galaxie Puydor.

Jejich mysteriózním zadavatelem je Šabazza – přičemž čtyři Nesmrtelní vůbec netuší, že se tato osoba angažuje v boji s lidstvem. Úkolem čtveřice bylo vysvobození Jii'Nevever. Tato bytost byla dříve známa jako Snílka z Puydoru. Na planetě Curayo se podařilo Snílku osvobodit, a časové pole, v němž byla po tisíce let zajata, zmizelo. Jii'Nevever ovšem není ochotna následovat rozkazy Šabazzy a jejích čtyř nedobrovolných pomocníků.

Snílka se postaví proti Šabazze a svými schopnostmi zasáhne nositele buněčných aktivátorů. Vzplane VÁLKA SNŮ...


Na palubě své vlajkové lodi MILLY ORSONS1) letí Julian Tifflor jako generál Snílky z Puydoru se flotilou ma Jandar, pátou planetu systému Jandahar, který představuje centrum hvězdné říše Jandarů, posledního vážného protivníka Jii'Nevever v Puydoru. Insektoidní Jandarové mají trojdílná těla, čtyři filigrany, nesené trojkloubovými nohami. Horní část těla obklopuje věnec osmi až deseti tenkých nohou. Jsou zakončeny třemi prsty. Barevný vzhled závisí na stáří, kmenové linii, rodové příslušnosti, povolání, hodnosti a dalších osobních vlastnostech každého Jandara. Ne elipsoidní hlavě mají špičaté zrakové ústrojí, které Jandarům poskytuje kompletní rozhled. Dva drápovité údy v dolní části hlavy slouží pro příjem a drcení potravy. Nad nimy je hnědou membránou pokrytý jazykový a čichový orgán zárověň. Jandarové se vyvinuli na Jandaře. Odtamtud osídlili nejprve pět planet v systémuJandahar a fyzicky se přizpůsobili rozdílým životním podmínkám. Tehdy vzniklá tělesná rozmanitost umožnila Jandarům velice rychle osídlit rozmanité světy, poté co od jiného národa převzali způsob nadsvětelného letu. Obyvatele těchto planet zotročili nebo vyhubili, zatímco manipulovali jejich rozmnožováním. Mezitím impérium obsahuje 412 osídlených světů.

Díky šikovné diplomacii se Tifflor vyvaruje válečného střetu a postatá se o to, aby nejdůležitější, neustále vejce produkující královna Jandarů a další hodnostáři impéria přijali dárky, které jsou vyrobeny z tronium-azintu. Takto umožní Jii'Nevever rychle zasáhnout. Jandarové, kteří propadli Snílce, šíří tronium-azint dál.

Poté se vynoří flotila o 32 000 velkých jednotkách a přinutí Tifflora a ostatní tři generály Jii'Nevever k ústupu do systému Degger, sousedícího s Curayem. Tifflor má pocit, že už něco podobného někdy prožil.

Gucky se vrací zpět na ostrov Jii'Nevever. V přítomnosti myšoba, opět bdících Terranců Juliana Tifflora a Michaela Rhodana a stále ještě bezvědomého Haluťana Icha Tolota vysvětlí Šabazza, která Snílce ukázala, že bude zničena koalicí Thoregon nebo její vlastní flotilou, že chce spolupracovat. Jii'Nevever poté souhlasí s kooperací. Zatímco se Tolot probouzí, vypráví Jii'Nevever, že vznikla před zhruba 30 000 lety na planetě Ketchorr, domovském světe Neveverů, nalézajícím se v centrálním sektoru Puydoru. Ona a její bratr Guu'Nevever vznikli při pokusu Neveverů vyhnout se oduševnění. Entity představují ve své protikladnosti analogii polarizovaného uspořádání kosmu. Guu'Nevever byl ale Varmiry nalákán do pasti a zabit. Na oplátku zničila celý národ Varmirů2).

Tolot zjistí, že už není ovlivňován Jii'Nevever a že se už také necítí vázán na Šabazzu. Změnu na něm provedlo působení howalgoniové hmoty, kterou na něj vrhla Jii'Nevever. Tolot nejdříve skrývá svou svobodu a zaútočí na chronautickou stanici ARANGITARIS, aby ji pro Jii'Nevever dobyl. Když poté zastaví vůdce legionu Arraka Rokkunaa3), který se chystal prchnout s VUNGUAREM2), nechá se Tolot vyšetřit diagnostickým robotem. Vyjde na jevo, že má blízko páteře vsazený čip, a jiný robot mu ho vyoperuje. Potom omráčí Tolot Guckyho, který mezitím zajal ORNAGHTOS, a osvobodí ho od čipu a tím i od Šabazzy. Poté odstraní čip Tifflorovi, kterému mentální stabilizace nositele aktivátoru nebyla nic platná.

Nedůvěřivý Michael Rhodan ale rozpozná změnu svých druhů a je rozhodnut Jii'Nevever a Šabazzu varovat. Společně se Šuuky, třema Rawwy a dvěma humanoidy uniknou Gucky, Tolot a Tifflor se svojí dvacet pět metrů dlohou čočkovou loď INGORUE před impulzy Snílky. Myšob si myslí, že Snílka se svými obětmi manipuluje, zatímco jim nahrazuje paměť. Přitom se Gucky ptá, odkud Jii'Nevever tyto falešné vzpomínky bere, tedy jestli existují myšobové, jejichž stopu ve snu objevil...