Perry Rhodan 1939 (Česká obálka) Perry Rhodan 1939 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1939
Název:Na stopě boha
(Auf den Spuren eines Gottes)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:20. října 1998
Vydáno v češtině:2022, přeloženo (Tyric)
Čas děje: červen 1290 NGL
Ve smyrnském pekle - Gucky chce osvobodit vězně
Hlavní postavy románu:

Icho Tolot – Haluťan si vyzkouší roli rizikového pilota kosmické lodi.

Gucky – V chaosu jedovaté planety může myšob nasadit své mutantské schopnosti jen omezeně.

Julian Tifflor – Terranec nevěří na existenci božstva Yammamihu.

Pezzo-Orr – Jako rodový vůdce Orrů je Raww zároveň velitelem INTURA-TAR.

Ensaf Jajjan – Šuuk pozná část pravdy.

V různý čas zmizeli z rodné Mléčné dráhy celkem čtyři nositelé buňkového aktivátoru: Ha-luťan Icho Tolot, Ilt Gucky a Terranci Michael Rhodan a Julian Tifflor. Na planetě Curayo ve vzdálené galaxii Puydor se opět setkali – z pověření tajemné Šabazzy měli osvobodit rovněž neznámou bytost jménem Jii’Nevever.

Co nemůže vědět žádný ze čtyř Galaktiků: Šabazza je toho času nejnebezpečnějším nepřítelem lidstva. Jejím cílem je zdá se likvidace koalice Thoregon, a to pokud možno ještě dřív, než se tato vůbec stihne ustavit. A šestým členem Thoregonu mají být Terranci, s Perry Rhodanem v roli Šestého posla Thoregonu.

Šabazziny aktivity rozsévaly strach a hrůzy nejen po Mléčné dráze, ale i po jiných galaxiích, obydlených thoregonskými národy. Její poslední útok vedl k tomu, že teď musí lidé ze Země bojovat o přežití v galaxii DaGlauš. K této skupině Galaktiků mezitím dospěl Perry Rhodan.

Čtyři nositelé aktivátoru v Puydoru o těchto událostech neví zhola nic. Podařilo se jim osvobodit Jiiֹ’Nevever z jejího časového vězení. Icho Tolot, Julian Tifflor a Gucky se přitom vymanili z Šabazziny klatby. Poznali, že jimi manipulovala. Jenom Michael Rhodan tedy zů-stává na straně Jii’Nevever, Snílky z Puydoru.

Zatímco se nyní syn Perryho Rhodana snaží pomoci Snílce s ovládnutím celé galaxie, zkoušejí jeho bývalí přátelé udělat vše pro to, aby přesně tomuto zamezili. Tři Galaktici proto nyní kráčí NA STOPĚ BOHA...


V centrálním sektoru Puydoru dosáhne INTURA-TAR s Guckym, Icho Tolotem a Julianem Tifflorem1) na palubě červeného slunce Speleyn, jehož jedenáctá planeta, Jupiteru podobný obří svět Smyrno, má být sídlem Yammamiha. Ke zděšení Galaktiků hodlá yammský strážce Pezzo-Orr s chrámovou lodí přistát v oblasti fialové skvrny, anticyklóny, v níž neustále šlehají zelené blesky a která se označuje jako »tunel do středu univerza«. Protože jsou pod vlivem drogy gayam, jsou arrorští laičtí kněží ke svému osudu zcela lhostejní, ale s Galaktiky je schopen promluvit Šuuk Ensaf Jajjan, který na INTURA-TAR nastoupil na Farrangu a proti droze je imunní. Vysvětlí, že na loď vstoupil jen proto, aby pokračoval ve vědecké práci Glanga Marttana, podle kterého Smyrno disponuje morfickým polem. Když INTURA-TAR pronikne vodíkovo-metanovo-čpavkovou atmosférou Smyrna, přiblíží se plochá, medúze podobná bytosti, která neustále mění barvu a z jejíhož předku vycházejí tykadlovité útvary. Pezzo-Or označí cizí polointeligentního tvora, který může anténovitým trnem na zadním konci zachycovat energii, jako »Strážce Yammamihua« a jako »božské stvoření«, zatímco Tolot ho chladně nazve Smyrňan. S rostoucím tlakem je tělo Smyrňana stále více stlačováno, proto se strážce s rostoucí hloubkou smrskne z průměru padesáti metrů jen na pět metrů.

Aby zabránil hrozícímu pádu, převezme Tolot řízení chrámové lodi a přistane sto kilometrů od původního cíle. Gucky, jehož schopnosti jsou potlačovány hyperfyzikálním polem, věří v přítomnost jedné velice silné inteligence. S pěti dvacet metrů dlouhými pozemními kluzáky se Pezzo-Orr vydá na cestu, aby jako oběť pro Yammamihua převezl na určené místo tronium-azint. Kopule, ve které se mají usadit laičtí kněží, jsou ale zničené. Kluzák Pezzo-Orra spadne do strže, ale Yammský strážce a několik z jeho průvodců jsou zachráněni Tolotem. Bezprostředně předtím, než je jeho kluzák pohlcen lávovou trhlinou, oznámí Ensaf Jajjan, že se na planetě odehrává duel bohů. Sídlí zde jakási cizorodá a velice mocná inteligence, které všichni padnou za oběť, pokud nevydají tronium-azint.

Se třemi zbylými kluzáky se nakonec lidé z INTURA-TAR dopracují ke svému cíli, komplexu štol ve vulkánu. Jelikož zaslechne mentální volání o pomoc, teleportuje Gucky do nitra zařízení. Zatímco Tifflor, Tolot a Rawwové rovněž proniknou do jeskyní, objeví myšob energetické pole, které obaluje až dosud nezvěstnou záď lodi INTURA-TAR a pochopí, že právě tato ocasní část generačního plavidla je cílem útoku jednoho z »bohů«, inteligentní bytosti, která ve skutečnosti představuje celou planetu Smyrno a tronium-azint vidí jako hrozbu. To, že Gucky v sebeobraně střílí na roboty, které tu před dávnými časy zanechal jako strážce svatyně Rawwové z klanu Orrů, interpretuje Pezzo-Orr jako svatokrádež. Rawwové vzápěti na Galaktiky zahájí palbu a dojde k boji, který myšob ukončí tím, že na Tolotův pokyn ukradne řidící čipy kluzáků, nezbytné k návratu na loď. Tři Galaktici posléze vkročí na záď lodi INTURA-TAR a potvrdí se jim podezření, že Yammamihu je identický s Guu'Neveverem2). Zároveň se vysvětlí, že Rawwové nepochopili Guuovo volání o pomoc. Místo toho, aby ubýval tronium-azint, jehož hyperenergii využívá tronizátor2), vozili stále nový. Zatímco dezaktivují TA-vytvářeč, osvobodí Tifflor a Tolot Guu'Nevevera z jeho vězení. Když se neveverská entita dozví, jaký vývoj mezitím nabrala Jii'Nevever, projeví ihned záměr spojit se se sestrou a tak ji obrátit k dobru...

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál