Kimalog

Kimalog
Kimalog
© Johnny Bruck, VPM kg.

Kimalog bylo umělecké dílo Adonora Cyrfanta dokončené 12. července 1172 NGL, které představovalo strukturu a koncept linguidské Kimy.

Všeobecně

Kimalog stál v hale na pouštním světě Drostett. Nespočet paměťových krystalů společně tvořilo síť prázdných dat, která uživatel Kimalogu vyplňoval a tím vhodně řídil svou realitu. Přitom byly zadávány pojmy jako »matka« nebo »otec«, které měly nějaký vztah k uživateli. Tak v Kimalogu vznikala individuální realita jednotlivce.

Použití Kimalogu fungovalo na stejném principu jako jazykové schopnosti Mírostrůjců. Cyrfant díky Kimalogu poznal, že je Kima vlastně gigantický chybný řetězec, nepřístupné sdružení pojmů, jejichž pozice je v individuální realitě pevně zakotvená.

Historie

Cyrfant se důkladně zabýval linguidskými dějinami a koceptem Kimy. V roce 1171 NGL se zúčastnil vykopávek v Zonai a studoval zde jeskyně, které objevil Sando Genard, v nichž byly zobrazeny jeskynní obrazy ukazující dějiny Linguidů a Kimy. Cyrfant zpracoval z těchto poznatků Kimalog.

V roce 1172 NGL byl Roi Danton prvním Galaktikem, který Kimalog používal.

Kimalog byl nakonec zničen na povel Mírostrůjkyně Cebu Jandavari, ještě předtím, než byl vůbec zpřístupněn veřejnosti.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Kimalog« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
31.7.2021
1566 před NGL
35. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459426.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!