Vitální energie

Vitální energie je formou psionické energie. Dala by se také označit za psionickou životní energii živých bytostí.


Obecně

Podle Aphaitase má každá živá bytost (přinejmenším?) dva různé rezervoáry psionické energie. Kromě popisované vitální energie mají také zásobárnu psionické energie samotného vědomí. Oba rezervoáry jsou na sobě zcela nezávislé (PR 2405).

Spekulace: konstanta NASEF souvisí spíše s mentální zásobárnou, než s vitální energií.

Buněčné aktivátory jsou označovány za výrobníky vitální energie.

Pakliže živá bytost ztratí kontakt s psionickou sítí, začne jí pozvolna ubývat vitální energie (PR 2409).


Působení v Hlubinozemi

Vitální energií byla Hlubinozemě chráněna před šedovlivem. Časoprostoroví inženýři stvořili vagendu, která vitální energii rozváděla po Hlubinozemi. Když bylo narušeno napájení vitální energií, rozšířil se šedovliv.

Aby byl vyloučen vznik hluchých míst, odstřižených od dodávek vitální energie, byly v Hlubinozemi dodatečně zkonstruovány zásobníky vitální energie. Ty se podobaly silně zvětšeným buněčným aktivátorům a akumulovaly v sobě obrovské množství vitální energie. Energii pak poskytovaly v případě potřeby (PR 1250).


Zvláštnosti různých národů

Inyodurové

Podle výpovědi Inyodurů se spektrum vitální energie nachází v 5. a 6. dimenzi. Zatímco u normálních bytostí je vitální energie polarizována pouze v 5. rozměru, u Inyodurů je tomu tak i v šesté dimenzi. Na základě této zvláštnosti mohou užívat psionickou síť (PREX 3).

QEON-KIN

Když se Inyodur Qeonlet Kintard z pověření Kosmokraté, pokusil vyrušit materiálním propadem způsobené poruchy psionické sítě, byl jistým procesem zrcadlení proměněn v negativní entitu QEON-KIN.

QEON-KINOVA vitální energie měla opačnou polarizaci. Jednalo se druh negativní vitální energie. QEON-KIN mohl vysávat vitální energii jiných bytostí a živit se jí.

Ostatním Inyodurům se podařilo QEON-KINA ve Zlaté soustavě zahubit interferencí mezi jejich vlastní vitální energií a negativní energií entity. Uvolněná energie umírajícím QEON-KINEM se materializovala ve formě jemného, psionicky nabytého prachu, který vyplnil celý systém. Inyodury zahubila rázová vlna.

Poznámka: Podobné zrcadlící efekty možná vedou při výměně živých tvorů mezi arresem a parresem během 50 dnů k smrti. Nositelé buněčných aktivátorů, kteří mají v podobě svým přístrojů vlastní zásobníky vitální energie, jsou proti této hrozbě imunní.

Eskort-Valentové

Jako služebníci a průvodci Inkvizitorů byli genetiky z národa Kaafyaam chováni Eskort-Valentové. Aby Inkvizitoři nedopatřením nevysáli vitální energii svých služebníků, měla tato energii odlišnou strukturu. Manipulace vedly k tělesným deformacím Eskort-Valentů.

Spekulace: Možná neexistují různé druhy vitální energie, a jednotlivé varianty se liší toliko svým spektrem, v případě Eskort-Valentů nekompatibilním s Inkvizitory.


Zdroje

PR 1250, PREX 3, A 307, ATOB 8

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Vitalenergie« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
18.5.2022
1565 před NGL
24. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459717.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál