Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2409
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2409
Název:Hraniční val Hangaye
(Grenzwall Hangay)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Mírojezdci / Negasféra
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1346 NGL
Útok na smrtící bariéru – na hranici Univerza
Hlavní postavy románu:

RICHARD BURTON – Jedinečné speciální nosné plavidlo, ukrývající četná překvapení.

ARAMIS, ATHOS a PORTHOS – Trojice LSP dvojboxů, šest kilometrů dlouhých.

ERIDANUS XV a FOMALHAUT I–III – Čtyři tendery třídy PONTON, letící loděnice, naložené pohonnými agregáty a rovněž posádkou.

Na jaře 1346 Nového galaktického letopočtu stojí lidstvo před největší hrozbou svých dějin: Nezměrné síly Terminační kolony TRAITOR dobyly Mléčnou dráhu a obsadily téměř všechny obydlené planety. Gigantická vesmírná flotila TRAITOR pracuje ve službě chaotarchů. Jejím cílem je využití zdrojů Lokální skupiny a zabezpečení existence negasféry – životu nepřátelského místa, kde neplatí fyzikální zákony.

Perry Rhodan odcestoval se speciální lodí JULES VERNE 20 milionů let do minulosti, aby v Phariske–Erigonu, jak se v té epoše říkalo Mléčné dráze, nalezl záchranu pro lidstvo v přítomnosti.

Atlan se mezitím vydává na nebezpečnou výpravu do centra dění – RICHARD BURTON a jeho doprovodná plavidla narazí na HRANIČNÍ VAL HANGAY...


Eskadra Hangay dorazí do Cala Impex, základny Míro-jezdců v halo galaxie Hangay. Tam posádky slaví hostinu, než pokračují v letu.

Kantiran a Cosmuela Kain odlétají na Terru s ostatky Dantyrena. Ukázalo se, že ostatky jsou z jeho dokonale kopie.

Mezitím para-pozitronika ESCHER vypočítala některé předpoklady o povaze hraničního valu kolem Hangay s pomocí měření a údajů o poloze od míro-jezdců. Zdá se, že jde o zónu hyper-fyzikální diskontinuity o tloušťce 50 až 100 světelných let. Nezdá se, že by existovaly stabilní průchozí koridory, protože žádné dva příchozí traitanky neprolétají stejným směrem. Časoprostorové směrovače kolony mají za úkol určit klidové zóny, které se vyskytují v uzavřené zóně s normálními podmínkami, a poskytnout příchozím jednotkám TRAITOR odpovídající údaje o kurzu. Je nutné letět s extrémně nízkými nadsvětelnými koeficienty 7500, jinak se použitý letový koridor stává nestabilním a zaniká.

S těmito informacemi se eskadra Hangay vydává na cestu skrz hraniční val, což se ji podle pokynů ESCHER na chvíli podaří. Hraniční val má však nebezpečný účinek, protože se zdá, že z veškerého organického života vyprchává životní energie. Brzy musí být stále větší část posádky uvedena do léčebního kóma. Pouze Atlan, jakožto nositel buněčného aktivátoru, je proti tomu imunní. Nakonec výpravě hrozí, že uvízne na mělčině po propadu průchozí zóny v hraničním valu. Atlan se uchýlí k lsti a předstírá, že je traitank, a pomocí vysílačky kolony si vyžádá další údaje o kurzu od nejbližšího časoprostorového směrovače, což se mu podaří. Během mezipřistání se však dostanou na dohled časoprostorového směrovače, což dá jednotkám TRAITOR náskok. Mezitím ESCHER dále vylepšil svůj model hraničního valu, takže na posledním úseku přes hraniční val je nasměruje jiným směrem a vyjdou pro TRAITOR na nečekaném místě. Nicméně pět traitanků čeká poblíž, ale s pomocí Parosova stínového štítu a dvou děl Vritra z RICHARD BURTON je dokáže zničit bez vlastních ztrát.

Než stihne eskadra utéct, zachytí voláni z nedalekého slunce bez planety. Eskadra Hangay nyní nastaví kurz tam, aby navázala kontakt s původcem vysílání.


by jomo