Perry Rhodan Extra 3 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Extra, svazek 3
Název:Křídla moci
(Schwingen der Macht)
Autor:Bernhard Kempen
Vydáno poprvé:září 2006
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 9. dubna 1345 NGL, asi 100 milionů let před Kristem
Atlan a tajemství Inyodurů – vzestup a pád prastarého národa

Atlan se stále ještě nachází v Charonově mračnu, kde se kromě jiného těží Salkrit nutný pro obranu Sluneční soustavy. 9. dubna 1345 NGL je zavolán do Zlatého systému k nalezišti Salkritu. Skupina vědců kolem doktorky Arnie Sisky, mladé xenopaleontoložky, tam udělala důležitý nález. Uvnitř asteroidu GoSy 2 1/2 se nachází nejen kostra ženské Inyodury, které byla v čase smrti těhotná, ale i znamenitě zachované tělo mužské bytosti stejného druhu. Inyodur stojí vzpřímeně a je obklopen zlatým třpytem, který pravděpodobně zabránil rozpadu. Když se ho Atlan dotkne, přejde zlatá aura na něj – a na Arnie Sisku, která auru považovala za nebezpečnou a chtěla Arkonidana odstrčit. Oba se dostanou zdánlivě do fiktivního světa a jsou pozdraveni Inyodurem. Jeho jméno je Raahon Alltangrad a vypráví jim o minulosti svého národa, která leží minimálně 100 milionů let zpátky.

Inyodurové jsou v této době národem, který žije více ve vesmíru než na planetách. Nevyvinuli si prakticky žádnou techniku, jsou ale vysoce inteligentní a mohou cestovat od galaxie ke galaxii. Všechno to jim je umožněno pomocí takzvaného Psiorové srdce, orgánu, který zajišťuje zvláštní spojení mezi jednotlivými individui a který je pravděpodobně potřeba ke skupinovému vzdělávání. Jednoho dne, tak zní legenda Inyodurů, pršel na planetě Inyodur kosmický zlatý prach, který byl dříve v blízkosti materiálního zdroje psionicky nabitý. Tento zlatý prach vniknul do srdcí Inyodurů a změnil je. Inyodurové se stali inteligentními, dokázali vytvářet psionickou auru, která je chránila před vakuem vesmíru a současně je mohla spojovat, a byli schopni používat provazce psionické sítě jako transportní prostředek. S Psiorovým srdcem jsou Inyodurové schopni provádět nadsvětelně rychlé skoky hyperprostorem. Inyodurové tráví čas tím, že pomáhají v nouzi se ocitnuvším lidem, a v několika galaxiích začali opatrně působit na vývoj života. Zřejmě byli několikrát požádání o pomoc kosmokraty a prováděli příkazy vyšších mocností.

Raahon Alltangrad je zvlášť nadaným Inyodurem, který může psionickou síť nejen používat, ale také ovlivňovat. Může spojovat jednotlivé síťové provazce a rozdělovat síťové uzly. Jednoho dne naváže Vhoccaim, posel kosmokratů, kontakt s Raahonem a informuje ho o kosmickém nebezpečí. Qeonlet Kintard, bývalý Inyodur, se asi přiblížil k materiálnímu propadu. Jeho Psiorové srdce zmutovalo a udělalo z něj mocnou bytost z čistě negativní psionické energie, a on vylidňuje celé sluneční soustavy, aby se živil vitální energií zavražděných bytostí. Bytost se nyní nazývá QEON-KIN a může být zastavena, pokud vůbec, jen Inyodurem. Raahon tento úkol přijme, ale musí zjistit, že je pro něho samotného příliš velký. Když společně s několika společníky odcestuje do galaxie Pern-Mahuuc, ve které QEON-KIN tropí neplechu, musí se Inyodurové opět stáhnout, protože nesnesou blízkost jejich bývalého kolegy. Vhoccain se znovu objeví a prozradí Raahonovi místo pobytu Arrocu Arrlichta, legendárního hrdiny Inyodurů, který se zcela stáhl z kosmického jeviště. Raahon se později dozví, že Arrocu je jeho otec – a že Qeonlet Kintard byl otcem Arroca.

Raahon vyhledá Arrocu a dozví se o něj, že vinu za Qeonletovu mutaci mají kosmokraté, protože oni sami ho poslali k materiálnímu propadu. Mezitím se QEON-KIN přesune do galaxie Alfaroi, kde za sebou opět zanechá stopu zkázy. Raahon se mu postaví a zjistí, že QEON-KIN přítomnost jiného Inyodura prožívá přinejmenším stejně bolestivě, jak Inyodurové prezenci QEON-KINA. Podaří se mu tak duchovní bytost dočasně zahnat. Arrocu se obětuje, aby dokázal, že pozitivní energie Inyodurů může QEON-KINA nejen odrazit, ale také oslabit: skočí doprostřed srdce QEON-KINA. Experiment se podaří. Z tohoto důvodu přivolá Raahon celý svůj národ do Alfaroi. Nejdříve se Inyodurové pokouší chránit obydlené planety před útoky QEON-KINA. Ale pochopí, že ho tak nemohou natrvalo zastavit. Na výzvu Raahona skočí proto téměř všichni Inyodurové do vnitřku QEON-KINA, kde se pozitivní a negativní psionická energie vzájemně vyruší. QEON-KIN se rozplyne v obrovském výbuchu a přitom vznikne prach Zlatého systému, který je z čisté psionické matérie.

Téměř celý národ Inyodurů našel při explozi smrt, mrtvoly jsou hnány do oblasti rudého obřího slunce – to se jednou stane centrem Charonova mračna. Jejich srdce se přemění v krystaly Salkritu a začnou pozvolna přitahovat prach, takže v průběhu následujících milionů let vznikne známý nestabilní asteroid.

Raahon přežil. Nemůže sice už používat psionickou síť, je ale schopen pohybovat se v normálním prostoru. Nalezne svou těhotnou ženu Tafile Lichtang, která patří k několika dalším přeživším. Postupně zemřou i ostatní Inyodurové. Raahon uloží všechny své vzpomínky do koherentního psionického pole, které ho současně zakonzervuje. Nastaví ho tak, aby jen pověřenec kosmokratů mohl být tímto polem přijat. Atlan má tento statutu kvůli auře Rytíře Hlubiny, která na něm stále ještě ulpívá – Raahon, jehož vědomí se zřejmě částečně zachovalo v psionické auře, považuje Arkonidana za Vhoccaina.

Když je příběh dovyprávěn, začne se asteroid rozpadat. Atlan a vědci musí prchnout. Z dálky zpozorují, jak Salkritová srdce tří Inyodurů v záblesku zmizí.

Atlan pošle datový krystal s Raahonovým vyprávěním Perrymu Rhodanovi.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál