Katastrofický program Epethus

Katastrofický program Epethus byl nainstalován do Regenta arkonidským Ka'Marentisem Epetranem da Ragnaari a tvořil základ autonomního koordinačního mozku.

Když už Arkonidané na základě své degenerace nemohli být dále schopni ovládat a udržovat své Impérium, měla zasáhnout pozitronika a jako Velký koordinátor převzít vládní záležitosti říše. Poté se katastrofický program aktivuje ve chvíli, když bezpečnostní pojistka A-1 rozhodne, že Imperátor, kterému Regent předá moc, ohrožuje říši. K těmto programům patří také bezpečnostní zapojení Senekha, která je podřazené A-1.

Historie

V roce 1978 Regent ještě podporoval imperátora Orcasta XXI., ale kolem roku 2013 sesadil tehdy vládnoucího imperátora Orcasta XXII. pro neschopnost a od té doby řídil vládní záležitosti sám s pozitronickou tvrdostí.

S odůvodněním, že ohrozil imperiální bezpečnostní politiku (ve smyslu starých Arkonidanů), sesadí A-1 v roce 2105 vládnoucího imperátora Gonozala VIII. a na jeho místo nasadí Minterola I., který má znovu nastolit tvrdý kolonizátorský vývoj. Protože Terranci chtěli předejít vojenské akci Arkonidanů, odstartují Operaci zoufalství, která má za následek aktivaci Zmatenostního zapojení a zkázu Regenta.

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál