Bezpečnostní zapojení Senekha

Bezpečnostní zapojení Senekha bylo do Regenta nainstalováno arkonidským Ka'Marentisem Epetranem da Ragnaari. Je součástí bezpečnostní pojistky A-1 a tedy i katastrofického programu Epethus.

Bezpečnostní zapojení Senekha bylo aktivováno, když Regent v roce 2013 převzal absolutní moc. Senekha mělo předat absolutní moc takovému Arkonidanovi, který zůstal aktivní a jeho inteligenční stupeň dosáhl minimálně 50 lerc.

V roce 2044 zareagovalo bezpečnostní zapojení Senekha na přítomnost Atlana a předalo mu přes A-1 kontrolu nad Velkým impériem. V roce 2105 byla Atlanovi na základě manipulace Akonanů upřena imperátorská důstojnost. Po objevení se Carbá da Minterola a tedy existenci dvou aktivních Arkonidanů s inteligenčním stupněm nad 50 lerc, přinutil Senekha pojistku A-1 k testu obou těchto osob.

Do jaké míry Epetran bezpečnostní zapojení Senekha přizpůsobil na Atlana, aby v roce 2044 zareagovalo na jeho přítomnost, je nejasné.

Lze se domnívat, že setkání obou v minulosti a výslechem získané poznatky přiměnili Epetrana k tomu, aby nainstaloval nejen Zmatenostní zapojení, ale také i Senekhu. Jinak by bylo relativně nepravděpodobné, že se počítalo s tím, že se během stále se zvětšující degenerace objeví neočekávaně aktivní Arkonidan.

Na proti tomu stojí projekt s kosmickou lodí předků, kteří jako aktivní Arkonidané hledaly nový domov. Je možné, že Epetran plánoval, že se tito Arkonidané po vybudování nového domova vrátí na Arkon a převezmou Velké impérium. Regent měl být tedy u moci jen dočasně.

Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!