Illochimové

z Databáze Multiversa
Další informace o národu:
Domovská galaxie:?
Domovská planeta:?
Illochimové
Illochimové
© 2008 Braingame, Deep Silver, 3d-io

Illochimové jsou popisováni jako andělům podobné bytosti nebo Bytosti vody.

Výraz Illochim - »Mocní«, »Silní«, »Bohové« - se vyskytuje v tajných a apokryfních textech. Tento výraz se vyvinul z hebrejského Eloha a semitského Elohum (nebo Elohim).

Pozor: následující informace pocházejí z počítačové hry Perry Rhodan Adventura.

Mnohé zdroje pochybují, že jméno Illochim se vyvinulo z Elohim, ale polidštěním arkonidského výrazu Yillod Zhymii. Ylld je reptiloidní dračí bytost z arkonidské mytologie, Zhymii je v Satronu plurál od slova oheň, respektive příkaz k palbě.

Popis

Pokud je známo, mají Illochimové rybám podobné hlavy, ocasy a křídla.

Forma společnosti

O společenském uspořádání Illochimů je známo jen to, že kromě běžných Illochimů existovaly ještě mocné bytosti, které byly označovány jako Navigátoři.

Technologie

 • Gatusain: lasturovitý artefakt, kterou lze využít jako tzv. Nádržku klidu a k manipulaci jiných bytostí
 • Transparentní transportní koule neznámé konstrukce
 • Kosmické lodi neznámé konstrukce
 • Supran: záhadná forma hyperkrystalu, září v oblastech vyšších frekvencí, analýza ukazuje na slitinu z hmoty a antihmoty
 • Koherenční příval: ofenzivní zbraň, která do sebe přijme veškerou 5D energii objektu, na který střílí
 • Sujarin: plnohodnotné biologické akční tělo, do kterého lze transferovat rudimentární vědomí, aby bylo akceschopné.

Známí Illochimové

 • Quetec: přívrženec Simic, zakladatelky Çatal Höyüku
 • Gasuijamuo: fragmenty jeho vědomí přežívají v Gatusainu
 • Waheijathiu: fragmenty jeho vědomí přežívají v Gatusainu
 • Malotuffok: velice šílený Illochim, který si chce z Shahimboby podrobit Mléčnou dráhu

Historie

Někdy v době kamenné, tedy mezi lety 10‘000 až 4500 před Kristem přistály na Zemi tři lodě Illochimů, respektive se zde zřítily. Člověk jménem Heaq byl svědkem pádu (či přistání) a viděl neobvyklého živého tvora. Cizinci nahnali Heaqua a další lidi do svých lodí, aby je zde naučili zacházet s určitými technickými zařízeními. Jejich vlastní úmysly však zůstaly zcela nejasné. Heaq a jemu podobní nabyli velkou moc a povznesli se na bohům rovné vůdce svých národů. Zemřeli však dříve, než se dozvědeli, co od nich vlastně Illochimové chtěli.

Illochimové vybudovali na Zemi podmořské město a znovu a znovu vyškolovali jednotlivé lidi s Gatusainem, aby z nich učinili silné vůdce. Lidé měli být takto vychováváni a podporováni v jejich technickém rozvoji. Tímto způsobem vznikla také některá prehistorická města, jako například Çatal Höyük.

Je pravděpodobné, že Illochimové byli aktivní také v hvězdokupě Demetria, neboť v tradičním dračím brnění vládce z Falkanu je zapracována kost Yllod-Zhymii. V roce 2166 je podle legendy toto brnění staré více než 5000 let. Údajně v něm také tkví tajemná síla.

V neznámé době stvořili Illochimové Trilith Okt.

Když v dubnu 3103 vypuknou v městské čtvrti Terranie Kunšun rozbroje, narazí Atlan na relikt Illochimů - Gatusain - který byl roku 2113 objeven na dně Tichého oceánu. Transportní plošina, která měla v roce 2114 přivézt do muzea v Terranii nevysvětlitelné nálezy, se zřítila a zmizela. S ponorkou našel Atlan ještě vetší Gatusain a další relikty v oceánu, asi 400 kilometrů východně od Taiwanu.

Atlan Gatusain použil a tímto způsobem se dozvěděl něco o historii Illochimů, současně si však na artefakt navykl. Stejně tak byla postižena Greta Gale, aktivistka MEINLEIDu, která podlehla iluzi, že s pomocí Gatusainu může založit vlastní říši. Atlan a Greta Gale navázali kontakt s rudimentárními vědomími Gasuijamuoa a Waheijathiua.

Pozor: následující informace pocházejí z počítačové hry Perry Rhodan Adventura.

V roce 1346 NGL obdržela Mondra Diamond od rezidenčního ministra pro mezikulturní spolupráci příkaz, aby převzala kuratorium výstavy na téma »Illochim«. Kromě mýtů se měla zabývat i původem národa. Podnět přišel od terranského sběratele umění a mecenáše, který byl znám pod zkratkou Q.B. a projekt financoval. Protože Mondra po studiu některých pramenů zjistila, že Illochimové museli mít také něco společného s arkonidskou minulostí, spolupracovala s arkonidským Úřadem pro kulturu a vysokou kulturu a připravovala výstavu v Thořině intergalaktickém muzeu pro porozumění národům na Titanu.

Od Q.B. obdržela Mondra illochimí artefakt z cizího, nezničitelného materiálu, který se nedal skenovat, a bylo na něm několik starých rytin, které zobrazovaly anděly. Přes Kari Levian, asistentku Malcolma S. Daelliana, její přítelkyni, zařídila Mondra průzkum artefaktu ultra-měřičem. Ukázalo se, že je vyroben ze Supranu, velmi vzácného hyperkrystalu.

Mondra tedy uspořádala výpravu na pravěké místa, mezi nimi i do Çatal Höyük, aniž by věděla, jestli se tam Illochimové někdy vyskytovali. Našla zde poukazy na události roku 3103. Úplné záznamy byly ztraceny, ale existoval ještě jeden záznam o nálezu několika illochimích artefaktů pod mořem. Mondra se dozvěděla o existenci muzea s nevysvětlitelnými nálezy a jeho tehdejším kurátorovi Cleany Havedgeovi. Na jedné fotografii byl zobrazen s otevřeným artefaktem, na kterém byly nápisy v klínovém písmu.

Mondra vyvodila následující závěry:

 1. Legenda o Illochimech pochází nejméně z mezolitu a spadá do období vývoje klínového písma.
 2. Illochimové byli lidmi uctíváni jako božské bytosti.
 3. Od Atlanovy návštěvy v Terranii roku 3103 existuje v záznamech zvláštní mezera, ale i přesto se dále znovu a znovu vynořuje jméno Illochim.
 4. Illochimové museli být na Zemi aktivní tedy již v prehistorickém období, poté ale zmizeli.

Díky soukromým zdrojům zjistila Mondra, že Arkonidané měli v letech 10‘000 až 5000 před Kristem co dočinění s Illochimy, je možné, že s nimi dokonce bojovali. Stopy ukazují na měsíc v soustavě Gonom, která v tomto kdysi hrála nějakou roli. Kromě toho Tu-Ra-Cel na Hesteře vykopala robota Illochimů - ve stejný den, kdy byla Mondra povolána ke kurátorství. Šéf Tu-Ra-Cel ohlásil, že Terrancům brzy doručí všechny informace, které o Illochimech získali. Spojí to ale s výhružkami a požadavkem, aby Mondra své pátrání omezila jen na oblasti LSP.

Když je Mondra unesena ze Solární rezidence, dostává se Perry Rhodan při pronásledování do oblasti arkonidského Impéria, k hornickému městu Elmo Dater na měsíci Gom Callaedus a narazí na tajemství Illochimů.