Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 803
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 803
Název:Místo zapomenutých
(Stätte des Vergessens)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3583
Přistání na osmém kontinentu - azyl cizinců a test pro lidstvo
Hlavní postavy románu:

Belami - Croisloňan se se zděšením postaví realitě

Roi Danton, Lord Zwiebus, Ras Čubaj a Galto Quohlfahrt - akční tým ze SOL na Místě zapomenutých

Občan z Yawnu - mírotvůrce na Troltunghu

Borkjedna až Desetbork - deset vyslanců mírotvůrce

Zöcke - nemilosrdný lovec

Krátce poté co Roi Danton, Ras Čubaj, Galto Quohlfahrt a Lord Zwiebus se svým space-jetem doletí na Troltungh, osmém a nejmenším kontinent Drackriochu, vypadne náhle pohon jejich malé kosmické lodi. Energetickými štíty chráněný a COMPem kontrolovaný světadíl Troltungh je rozděl na mnoho rezervací. Zde jsou drženi představitelé cizích národů, které sem Kelsirové nalákali, aby se u nich otestovala jejich použitelnost pro nové vazaly Císařovny z Thermu. COMP vysvětlí, že na Troltunghu jsou umístěny příslušníci celkem dvaceti šesti různých ras, a Terranci pozorují jak housenkovité, šestinohé bytosti bojují proti ještěrkáčům. Memon, bezkrký, ramenatý, hruškovitý tvor z národa Wassů jim dá radu, aby navštívili Občana z Yawnu, který je dobrým diplomatem. Také Voccul, jeden ze stalagmitům podobným Tautekům, kteří obývají vulkánovitou krajinu a vedou roztrpčenou válku proti lízačům ledu ze sousední rezervace, jim dá stejné doporučení. Bobru podobný Shankche Krechen Občana z Yawnu ale odmítá, protože chce pro obyvatele Troltunghu samostatnost.

Mezitím varuje strupovitý Zehnlinghe, strach budící, ale mírumilovný ještěran, medúzovitého Občana z Yawnu před vražedným Zöckenem. Občan z Yawnu, který pochází z národa samotářů, platí za slabého a snaží se sjednotit proti sobě bojující obyvatele Troltunghu. Aby COMP oklamal, nechává ale nadále proti sobě bojovat různé druhy. Zöcke jako nemilosrdný lovec pocházející z citlivých Croisloňanů dorazil na Drackrioch ve své šnekovité spirále smrti. Croisloňané, pro které je tanec ultimatní formou projevu, jsou humanoidní bytosti, jejichž těla kvůli bioexperimentům bizarně pozměněna a jejichž rody se označují jako Bledá-krasavice, Purpurová-něžná, Zelená-uchvácená, Jazyk-senzibilní, Velké-oči, Grácie-zakřivený a Jemně-článkovitý. Utekli s velkou kolébkou z Croislonu, aby unikli bleskům spirály smrti ze Zöckena. Bledá-krasavice Bellami, syn vůdce rodu Blutera, oznámí Občanovi z Yawn, že ještě žádný člen jeho ctihodného rodu nebyl zabit Zöckenem, ačkoliv na ně jeho jedové šípy působí stejně jako na ostatní obyvatele Troltunghu. Krátce na to je Občan zasažen šípem Zöckena, jehož humanoidní tělo je zcela zakryto bojovým oděvem. Strupovitý Zehnlinghe požádá o pomoc Roie Dantona a jeho společníky, ale Terranci se k Občanovi z Yawn dostanou bezprostředně předtím, než zemře. V rezervoáru Croisloňanů jsou krátce na to svědky, jak Bellami, který ze vzteku z vraždy Občana z Yawnu zahájil boje, zdolá Zöckena a pozná, že se v jeho bojovém oděvu ukrývá jeho bratr Fortisso, který byl z rodu Bledých-krasavic vyražen. Společně se strážcem světla z Croislonu vymyslel Vyražený planetu Zöcken, aby tak probudil vůli k boji u svých degenerovaných druhů.

Protože poznali, že Občan z Yawn jednal ve smyslu Duuhrt, které záleží na harmonickém soužití národů v její mocenské oblasti, vezmou si Danton, Čubaj, Quohlfahrt a Lord Zwiebus Zöckony za vzor a začínají obyvatele Troltunghu přemlouvat ke vzpouře, pak ale zasáhne Císařovna a poručí jim, aby se vrátili na SOL. Přes pět Grálových matek Kelsirů teď Císařovna z Thermu vyzve Perry Rhodana, aby soustavu Yoxa-Sant se SOL opustil a začal se věnovat vlastním problémům. Připomene mu ale, že krystal, který dostal1), z něj dělá jejího spojence v boji proti BARDIOCu2).