Perry Rhodan 2104 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2104
Název:Skrz Hvězdné okno
(Durch das Sternenfenster)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Velký let LEIFA ERIKSSONA - emocionaut se musí osvědčit
Hlavní postavy románu:

Zim November - mladý emocionaut by se rád zúčastnil letu LEIFA ERIKSSONA

Perry Rhodan - Pozemšťan si troufá na skok do Říše Tradom

Ascari da Vivo - arkonská admirálka velí lodi KARRIBO

Rock Mozun - Ertrusanka se cítí povinná svému "chráněnci"

Pearl TenWafer - Epsalanka vede LEIFA ERIKKSONA na až dosud největší cestu

Zim November, právě 18 let starý a emocionaut ve výcviku, se nachází v současnosti na palubě LEIFA ERIKSSONA, když se vedení lodi rozhodne proradit skrz Hvězdné okno do galaxie Tradom. Cílem je odletět na místo srazu udané Jankary, aby se s Eltany vytvořila aliance proti Říši. Startovní podmínky této operace jsou ale špatné, protože na druhé straně Hvězdného okna, kterým se dá díky Eltanské manipulaci v současnosti proletět jen směrem do Tradomu, čeká přes 20.000 bojových lodí Katamar. Každá z těchto lodí vysoce převyšuje shromážděnou flotilu z arkonských a terranských svazů. Protože Hvězdné okno se dá proletět pouze s 5% rychlostí světla, bude se muset na druhé straně rychle reagovat. Každá loď, která tímto způsobem projde Hvězdným oknem, bude pro válečné Katamary snadnou kořistí. Přesto nemá Rhodan jinou možnost, než se o to pokusit. Protože čekat, až technici Tradomu Hvězdné okno znovu přepólují a pak se svým válečným loďstvem vlétnou do Mléčné dráhy, by bylo fatální. Rock Mozun, první emocionaut LEIFA ERIKSSONA a instruktor Zim Novembera, ví o smrtelném nebezpečí této mise. Z tohoto důvodu dá Zim Novemberovi rozkaz opustit loď. Ale Zim s tímto instruktorovým rozhodnutím nesouhlasí. Chce se stát bezpodmínečně emocionautem a jako plnohodnotný člen posádky letět s terranskou vlajkovou lodí. Rock Mozun se rozčileně osopí na svého mladého žáka, ale jeho rozhodnutí nezmění. Teprve když se Zim přimluví u velitelky Pearl TenWafer a přesvědčí jí, smí mladý emocionaut zůstat na palubě. Rock Mozun ho následně potrestá mlčením, protože není ze svévolného počínání Zima nijak zvlášť nadšený. Zim, který často koná službu v centrále LEIFA ERIKSSONA, zahájí přípravy a porady s lodním vedením. Protože se mladý Zim neustále zdržuje poblíž velení lodi, neunikne ani Zimovi, že mezi Rhodanem a Mascantkou panuje trvalé napětí. Psychohry vypadají, že jsou na denním pořádku. Rhodan například zamlčí příchod Posbijské bojové flotily. Mascantka, která hvězdokupu Hayok považuje a tedy i oblast Hvězdného okna považuje za své výsostné území, je příletem 100.000 velkých Posbijských křižníků překvapena. Terranci, Arkonidané a Posbiové v budoucnu budou hlídat Hvězdné okno. Přesto je každému na palubě LEIFA ERIKSSONA jasné, že ani tato bojová moc nemůže zarazit postup flotily Katamarů.

Během krátké doby jsou přípravy dokončeny. Na palubu LEIFA ERIKSSONA se setkají tak důležité osobnosti jako je myšob Gucky, zero-snílek Benjameen z Jacinty nebo Tess Qumisha. Také Jankarové se nacházejí na palubě terranské vlajkové lodi a zůčastní se průniku. Aby se zvýšila šance obou lodí, jsou KARRIBO a LEIF ERIKSSON vybaveni dodatečnými paratronovými agregáty. Kromě toho má být na popletení posláno do průchodu 2000 lodí určených ke zešrotování, aby rozptýlili flotilu Katamarů. Nakonec vynese i Ascari da Vivo své eso a vyšle 30 Antiů na každou loď. Báalolové mají svými paradary dodatečně zesílit a podporovat paratronové štíty lodí. Nakonec jsou všechny přípravy ukončeny a akce začíná.

Podle plánu obě lodi, následované klamnou flotilou, proniknou Hvězdným oknem. Katamary okamžitě zahájí palbu se svými paradimovými zářiči a obě vlajkové lodi schytají těžké zásahy. Nejvyšší nebezpečí nastane, když Rock Muzon, emocionaut LEIFA ERIKSSONA, je sražen mentálním šokem a už nemůže řídit loď. Okamžitě ho nahradí Zim November a prožije svou první, velkou zatěžkávací zkoušku. V poslední vteřině se mladému emocionautovi podaří vyvést loď z nebezpečné zóny a sklidí tak ze všech stran pochvalu. Dokonce i přísný Rock Muzon má později jen pozitivní slova pro svého chráněnce. Když obě lodi dorazí na dohodnuté místo srazu, není tam po Eltanech ani stopa. Rhodanovi specialisté ale objeví zbytky mračna po explozi, který může jednoznačně patřit lodi Eltanů. Situace se začne horšit s každou přibývající minutou. Sami, ztraceni v cizí galaxii a všemi pronásledováni, mají obě lodi jen několik možností.

O něco později je také jasný důvod zničení Eltanské lodi. Jsou to dva bojové Katamarové, které se stále ještě zdržují v systému. A okamžitě zaútočí. Znovu se mladému emocionautovi Zim Novemberovi, který řídí LEIFA ERIKSSONA, podaří zachránit loď před zničením. Oběma galaktickým lodím se podaří v poslední sekundě uniknout, ale kam se mají vrtnout? Jankarové potvrdí, že bojové lodě Říše Eltany už mnoho set let hledají. Jak se má tedy dvěma galaktickým lodím podařit kontakt s oním tajuplným obyvatelstvem? Jankarové navrhují, aby se nejdříve odletělo do jejich domovského systému v kulovité hvězdokupě Viginox. Tam se mají prozatímně ukrýt a vymyslet nové plány. Rhodan a Ascari da Vivo přijmou návrh a obě lodi odletí k 95.000 světelných let vzdálené kulovité hvězdokupě.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál