Perry Rhodan 2105 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2105
Název:Útočiště na Jankaru
(Zuflucht auf Jankar)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Terranci a Arkonidané ve Virginoxu - potkají přátele a nepřátele
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - v kulovité hvězdokupě Virginox pátrá Pozemšťan po nových přátelích

Ascari da Vivo - ve vojenských věcech se Mascantka vyzná nejlépe

Roxo Quatron - Jankar prezentuje své nové přátele radě planety

Kattiš Melchya - obchodní mistr se v současnosti chová podivně

Gucky - na planetě bez parapastí se Ilt cítí dobře

8. listopadu 1311 NGL – u Hvězdného okna:

Současně s 2000 vraky projde LEIF ERIKSSON a KARRIBO pětidimenzionální, čtvercové energetické pole, které vytvořili čtyři kosmické stanice. Katamary Říše Tradom se podařily odvrátit, takže oběma galaktickým lodím se podařil průnik do Tradomu. 2000 lodí, které měli odvést pozornost, při tom bylo zničeno. Po událostech u Hvězdného okna odletěly poškozené lodě ke kulovité hvězdokupě Virginox, ve které leží systém Jan. Zvlášť KARIBO, ačkoliv je schopný letu, byl těžce zasažen a mohl by být na Jankaru opraven. Jakýmsi způsobem má Rhodan dojem, že Jankarové mírumilovně soucítí s osudem obou lodí z Mléčné dráhy. Přece oni nalákali Terrance s příslibem do Tradomu a Virginoxu, který teď nemohou splnit. Katamary Říše zničili Eltanskou loď. Tím zabránili Arkonidanům a Terrancům vrátit se zpět, protože jen Eltanové mohou změnit jednostranné přepólovnání Hvězdného okna. Roxo Quatron vypráví o situaci Jankarů ve Virginoxu a o hrozbě Shuftarru nebo Red Chy, kvůli kterým se souřadnice systému Jan držet v tajnosti. »23 lodí našeho národa jsou neustále nasazené«, pokračoval Janar dál. »Dvě třetiny jsou na cestách, jedna třetina hlídá domov. Navrátilce přijmou automatičtí strážci. Tento systém se osvědčil již po desetiletí. Bude těžké přesvědčit vysokou radu k novým rozhodnutím.«

Po dosažení soustavy Jan se proti galaktickým lodím postaví osm vejčitých kosmických lodí, které nepředstavují žádnou hrozbu. Quatron se identifikuje a objasní situaci. Křižníky dostanou povolení k přistání na Jankaru.

Obchodní mistr Kattiš Melchya, Sem, jeden ze tří nejvýznamnějších obchodníků, se třemi vlastními obchodními loděmi, pozoruje starostlivě situaci ve hvězdokupě. Vývoj svědčí o tom, že rádiové utajení jejich domovského sytému nebude věčné. Příchod cizích lodí ho, i přes jeho zhoršující se stav a počáteční paniku, donutí se s asistentkou Vellki Otis rychle vydat na cestu k sílu vlády Kajiin-Lúr v hlavním městě Kischario.

Po příletu galaktiků jsou čtyři Jankarové s Roxo Quatronem podrobeni výslechu, galaktikové jsou prohledáni a předvedeni k nejvyšší radě. Vellki Otis tlačí na Sema Kattiše Melchya, aby opustil město, protože bojí zničení hlavního města. Mistr obchodník odmítá, ačkoliv se jeho zdravotní stav dále zhoršuje, protože věří, že cizinci přicházejí v míru. Kolem Kattiše to začíná ožívat. Z palubního vstupu vyjde Quatron, Aaterstam, Curmant a Vikka. Jarrin, Isatuus a Karjul se také objeví. Stojí na zadním konci lehce nakloněné haly a potichu si něco šeptají. Když se objeví cizinci, je jim přednesena možnost uznání jejich přání. Nejprve vystoupí Roxo Quatron, referuje vysoké radě o své cestě, kontaktu s Eltany a následnému selhání a žádá o pomoc pro galaktiky. Po něm vystoupí Rhodan před vysokou radou a prosí, aby mohl soustavu Jan použít jako základnu pro opravy a výchozí základnu pro průzkum, za což jako protihodnotu nabízí vysoce jakostní galaktickou techniku. V následné diskuzi, ve které Kattiš vystoupí proti galaktikům a silně oslabený projev nevede k žádným výsledkům.

Mezitím se pomalu uvolňuje situace na Jankaru a Terranci prosí Roxo Quatrona, aby mohli prozkoumat PD-protipancíř. Gucky a Quatron se mezitím snaží dozvědět víc o Kattiš Melchyaovi, který stále více chřadne. Gucky zjistí u Jankara chaotické vzory, které nemůže dekódovat, takže ani on nic nezjistí.

Mezitím jsou galaktikové opět předvolání k vysoké radě a je svolána smírčí komise, kterou tvoří osm obchodnických mistrů, a kde Rhodan dostane příležitost promluvit. Znovu opakuje svou prosbu a nabídne jako protislužbu stavební plány pro HD-štítový generátor, 5D-zaměřovače a eventuálně i lineární pohon. Poté se členové smírčí komise znovu vydají poradit se o jejich rozhodnutí. Quatron potom povolí Terrancům průzkum protipancíře. Také začnou opravné práce na KARIBO, poté Perry Rhodan odstartuje do sektoru Roanna, aby pátral po stopách Eltanů.

Mezitím proniknou Gucky a Roxo Quatron znovu ke Katiš Melchyovi, kde Vellki Otis, kterou mistr obchodník nadopoval drogami, mezitím odhodila svou masku a odhalila se jako agentka Red Chy, kteří připravovali útok na Jankar, aby pro svou rodinu získala lepší pozici. Gucky zachrání mistra obchodníka, ale následnému útoku Red Chy nedokáže zabránit. 102 lodí Red Chy zaútočí na Jankar. Gucky se zaostalým 100m křižníkem SIGMUNDSON a loděmi Jankarů postaví útočníkům, jejichž přesila ohrožuje města na Jankaru. Po krátkém váhání se vydají Arkonidané s KARIBO do boje, zničí útočníky, zaberou poslední loď a podle údajů získaných z jejich paluby zničí také základnu Red Chy.

Perry Rhodan v sektoru Roanna nenajde o Eltanech ani stopu, průzkum PD-protipancíře nepřinese žádný výsledek, Terrancům se ale s pomocí torpéda poslat zprávu, o tom že žijí, na druhou stran Hvězdného okna. Po svém návratu oznámí členové smírčí komise oficiálně své rozhodnutí galaktikům, že nyní získali operační základnu pro další průzkumy.

10. listopadu 1311 NGL – u Hvězdného okna

Na CHARLES DARWIN je zachycena informace, po výbuchu 300 torpéd u Hvězdného okna, přenesena v Morseově abecedě: »Místa srazu dosaženo. Jsme v Tradomu.«

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál