Perry Rhodan 2106 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2106
Název:Bílá smrt
(Der weiße Tod)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
V okrajové oblasti Tradomu - celý národ je zotročen
Hlavní postavy románu:

Liktus Boi - Poslední učenec Zinedů se obává zániku svého národa

Benjameen da Jacinta - Zerosnílek se pokouší svým darem zabránit masakru

Tess Qumisha - fyzička kuje smělý plán

Sharanay – princezna Zinedů vidí už jen jedinou šanci

Harun al Kharud - velitel JEFE CLAUDRIN velí železnou rukou

Na Zinetu, třinácté planetě jednoho oranžového slunce ve vnější oblasti Tradomu, žije malý národ Zinedů. Zinedové jsou hmyzí potomci a národ, který žije s nebezpečím, že definitivně vyhyne. Hlavní vinu na tom mají pochopové Tradomu, kteří na Zinetu provozují těžkou důlní činnost a dolují zlatou rudu. E'Valentové, býkovité bytosti, které terranci poznali již při návštěvě Traha Rogueho na Zemi, nutí Zinedy pracovat bez přestávky v dolech. Zinedové, od přírody fragilní bytosti, nejsou pro důlní práce fyzicky způsobilí. Umírají ve velkém počtu na přílišnou námahu a dodatečně je kosí smrtící epidemie, která se v dolech šíří. Jako následek toho si E'Valentové žádají stále další nové pracovní síly. To je daň, kterou národ Zinedů nemůže už dlouho snášet. Vládnoucí princezna Scharanay je zotročením svého národa hluboce zarmoucena, ale nevidí žádné východisko. I poslední vědec Zinedů, učenec Liktus Boid, vidí budoucnost temně. Když velitel palácové střáže Liktuse Boie vyhledá a předloží mu odvážný plán, je vědec uchvácen a chce se smělé operace zúčastnit. Velitel plánuje vzpouru a poprvé v dějinách Zenedů se chce postavit proti E'Valenterům, aby zotročení svého národa násilně ukončil. To co začalo s velkou euforií, skončí pro Zenedy katastrofou. E'Valenterové nasadí proti útočníkům těžké zbraně. Dochází k masakru. Všichni, mimo Liktuse Boika, který nemá žádnou zbraň, při tom zemřou. Učenec je se vzkazem poslán zpět k princezně, aby okamžitě poslala pracovníky, jinak budou následovat exemplární tresty pro její národ. Poslední učenec Zinedů je šokován. Proti ochranným štítům E'Valenterům nemá jeho národ žádné zbraně. Rád, že je ještě živ, přinese Luktus Boi princezně poselství od jejich utlačovatelů. Učenec ví, že toto poselství princeznu hluboce raní, protože milovala velitele palácové stráže. Scharanay okamžitě zareaguje a vyzve celý svůj národ do boje proti utlačovatelům. Do boje, který Zinedové z Liktus Boiova pohledu nemůžou nikdy vyhrát. Scharanay je ale proti radám učence zcela netečná a chce táhnout do války, aby pomstila svého přítele. Liktus Boi si vzpomene na pozůstatky záhadného návštěvníka, který před mnoha lety na Zinetu ztroskotal a krátkou dobu později pak zemřel. Cizinec, vyslanec Impéria trosek, o kterém Zinedové nikdy předtím neslyšeli, nechal Liktus Boiovi plášť a vysílačku. Ve svém zoufalství aktivuje učenec vysílačku, jejíž ovládání vlastně nikdy nepochopil, a vyšel volání o pomoc do neznáma. A odpověď přijde!

Ozve se mu terranský křižník JEFE CLAUDRIN, který na okraji Tradomu podniká první průzkumné lety. Na palubě jsou Benjameen da Jacinta a Tess Qumisha, kteří okamžitě naléhají k letu na Zinet. S micro-jetem a v ochraně svých deflektorů dosáhnou Zinetu a vyhledají rezidenci učence. Liktus Boi nevěří svým očím, když se oba v ochraně deflektorových polí objeví v jeho rezidenci. Když se Benjameen a Tess dozvědí strašlivé dějiny Zinedů, rozhnodnou se na vlastní kůži přesvědčit o činech E'Valenterů. Benjameen da Jacinta a Tess Qumisha vniknou v ochraně deflektorů do dolů E'Valenterů a dozvědí se celou, strašlivou pravdu. Zotročení Zinedové umírají denně na smrtelnou plísňovou infekci, která v dolech řádí. E'Valenterové proti nákaze nic nepodnikají, házejí mrtvá těla přímo do štol a žádají si stále nové síly. Tess Qumisha vyšetří ostatky mrtvého Zinedy a najde i v nich stopy nákazy. Terranka se domnívá, že štoly, plné těl mrtvých Zinedů jsou počátkem epidemie. Benjameen da Jacinta a Tess Qumisha se dozvědí, jak E'Valenterové dopravují z dolu zlatonosnou rudu, která se nakládá do miskovitých transportérů a v pravidelných intervalech odváží. V této souvislosti se neustále objevuje pojem COLLECT 90.40.30. Oba viděli dost a rozhodnou se zasáhnout.

Ale čas tlačí. Zatímco Benjameen a Tess pracují na séru proti nákaze a vyžádají si podporu z JEFE CLAUDRINA, vytáhne roztrpčená princezna se svým národem do beznadějného boje. Když nerovná bitva již dávno probíhá a mezi oběťmi je i princezna, objeví se terranské komando a ukončí masakr. Přitom jsou všichni E'Valenterové zabiti. Aby odstranili stopy boje a zabránili pozdějším represím vůči Zinedům, předstírají Terranci výbuch v dole, při kterém všichni E'Valenterové zahynuly. Současně navrhne Benjameen a Tess veliteli JEFE CLAUDRINA, aby se schovali do kontejneru na rudu a počkali na příjezd tajemného COLLECT 90.40.30. Nejde jen o to získat další informace o Tradomu, poměrech v této galaxii a o Eltanech. Harun al Kharud, velitel JEFE CLAUDRINA souhlasí, dá ale oběma mutantům k dispozici dva ertrusanské bojovníky. Dlouhou dobu stráví čekáním a pak se kontejner na rudu pohne a z JEFE CLAUDRINA přichází varování. COLECT 90.40.30 zřejmě dorazil.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál