Perry Rhodan 2107 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2107
Název:V továrním křizníku
(Im Fabrikraumer)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Komando galaktiků - na život a na smrt v COLLECT 90.40.30
Hlavní postavy románu:

Benjameen da Jacinta - Arkonský zerosnílek prožívá ve spánku hrůzy Říše Tradom

Zo Rakmynt - komandant továrního křižníku sleduje egoistický plán

Pamas Kaquant - Di'Valenter intrikuje proti svému šéfovi

Tess Qumisha - Terranka pátrá po stopách Impéria trosek

Filk Zimber - Dva Ertrusané se účastní rizikové akce

Keyzer Han - Dva Ertrusané se účastní rizikové akce

Benjameen da Jacinta, Tess Qumisha a oba Ertrusané Filk Zimber a Keyzer Han naleznou úkryt na palubě miskovitého rudního transportéru cestou od Zinetu k neznámé kosmické lodi COLLECT 90.40.30. Tým čeká, že od průzkumné akce získají nové informace o poměrech v Tradomu a možná i něco o záhadném Impériu trosek nebo místu pobytu Eltanů. Pokus o průnik na palubu přes zásobovací loď se podaří a domněnka Benjameena, že se jedná o ohromnou nákladní loď, se potvrdí o krátkou dobu později. COLLECT 90.40.30 se projeví kromě toho jako obrovská kosmická továrna, která velké množství hodnotných surovin zpracovává do ryzí nebo dále použitelné formy. V ochraně deflektorových štítů čtveřice prozkoumává cizí loď a brzy narazí na objemné zabezpečovací zařízení a pasti. Pro loď tohoto typu je to neobvyklé, a dává to tušit, že někdo jiný před nimi tuto cestu použil, aby pronikl na palubu COLLECT 90.40.30. Benjameen se domnívá, že COLLECT 90.40.30 pravidelně navštěvuje planety s utlačovanými národy a požaduje daně ve formě zboží. Pravděpodobně se tito lidé pokoušeli příležitostně dostat přes nákladní kontejnery na palubu a bojovat proti utlačovatelům. Velitelskou posádkou továrního křižníků jsou E'Valenterové, bytosti, které lidé znají už ze Zinetu a Země. Benjameen da Jacinta zachytí se svým paradarem příležitostně snové sekvence posádky a velitele. Z těchto obrazů pochopí Benjameen jak nekompromisně a bez rozpaků postupují E'Valenterové proti podmaněným národům. Zvláště agresivně vypadá velitel továrního křižníku Di'Valenter. Jak se Benjameen da Jacinta dozví ze snů členů posádky, nechal velitel už celé národy nebo planety zničit, když mu odepřou zaplatit poplatky. Že se na palubu továrního křižníku dostali jiné národy, se potvrdí, když čtveřice narazí na skupinku těžce poraněných bytostí. Hmyzí potomci jsou blízko smrti a strašlivě zřízení. Benjameen od nich dostane naléhavé varování, aby urychleně opustili tovární křižník, pak poslední z cizinců zemře. Umírající s posledními silami ještě sdělí, že E'Valenterové nejsou zodpovědní za smrt skupiny. Hrozba se potvrdí, když je nalezen mrtvý E'Valenter.

Zatímco se Ertrusané marně pokouší spojit se s lodním počítačem kosmické továrny, odehrává se na pozadí tragédie. Velící důstojník továrního křižníku Pamas Kaquant se vzbouří proti svému veliteli a nainstaluje ničivé nálože ve skladech lodi. K jeho smůle potká důstojník mnoho mrtvých a těžce zraněných pavoukovitých bytostí zvaných Nkanka z nějaké zotročené planety. Pamas Kaquant je zabit rebelem a zemře krátce před zbytkem posádky, kteří zaniknou s továrním křižníkem v mocné explozi.

Benjameen da Jacinta, Tess Qumisha a oba Ertrusané opustí loď těsně před výbuchem a jsou později zachyceni JEFE CLAUDRINEM. Podle informací získaných při této misi panuje v Říši Tradom totalitní a nemilosrdný režim. Po návratu JEFE CLAUDRINA na Jankar se Benjameen da Jacinta hlásí u Rhodana, který si dělá starosti o křižník PHOENIX. Křižník se jako poslední stále ještě nevrátil. Na palubě se nachází Gucky a oba Katsugové TOMCAT a SHECAT.

Během rozhovoru da Jacinty s Rhodanem objeví vědci LEIFA ERIKSSONA silně zářící objekt, který se nachází na protilehlé straně galaxie Tradom. S vysokou pravděpodobností se jedná o PULS této galaxie a tedy i centrum cizího Thoregonu.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál