Perry Rhodan 2108 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2108
Název:Samahovo dědictví
(Samahos Erbe)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Na cestě do Wassermalu - SOL se vydává na dlouhou cestu
Hlavní postavy románu:

Shoy Carampo - mladý Mom'Serim prozkoumává prostřední část SOL

Atlan - nesmrtelný Arkonidan touží po informacích o Thoregonu

Crom Harkanvolter - Lord-Eunuch vládne posledním zbytkům svého národa

Fee Kellind - velitelka SOL se vydává na velkou cestu

Porto Deangelis - major je odpovědný za logistiku na palubě SOL

SOL se nachází na počátku dlouhé cesty k Pangalaktickým statistikům v galaxii Wassermal. Přesné cíle této mise shrnul Atlan do agendy, která je po celé lodi všeobecně známá:

SOL se nevrátí domů, dokud nebudou zodpovězeny následující otázky:

  • Jaké jsou cíle Thoregonu?
  • Kdo jsou to Helioti?
  • Kdo postavil Most do Nekonečna?

Mohodeh Kascha, který se dlouhého letu účastní a který již dříve Wassermal navštívil, se zatím vyhýbá detailním odpovědím. Rytíř z Dommrathu argumentuje tím, že Atlan a posádka SOL si musí udělat vlastní názor. Jelikož je to asi důležité pro úspěch mise, trvá poslední Kimbaner na svém a prosí o trpělivost. Prohlásí ale, že Atlanův status Rytíře bude mít pozitivní vliv.

Zatímco se všichni připravují na dlouhý let, panuje neshoda mezi techniky, jestli se obrovská vzdálenost má letět nonstop nebo rozdělená na několik etap. Všude panuje podrážděná nálada, a také Mom'Serimové, kteří jsou ještě stále hosty na palubě SOL, začínají být neklidní. Hlavně příslušníci mladé generace, kteří se až dosud zdržovali v přidělených sektorech, začínají ze zvědavosti prozkoumávat okolí. Zvlášť atraktivní jsou pro ně zpustošená oddělení v prostřední části SOL. Shoy Carampo, který je jako všichni mladí Mom'Serimové hnaný zvědavostí a vědychtivostí, několikrát pronikl do prostřední části a zažil první zkušenost s cizinci v okouzlujícím prostředí. Přitom Shoy a další Mom'Serimové získají nové přátele. Icho Tolot, nesmrtelný Haluťan, a palubní mozek SENECA neustále bdí nad mladými objeviteli. Potíže s názory mladé generace má hlavně Lord-Eunuch Crom Harkanvolter. Crom by nejraději chtěl, aby mladí dodržovali disciplínu a sledovali indokrinátory. Tito učitelé jim mohou zprostředkovat jen staré hodnoty, události kolem ESTARTU a NACHTu. Ty ale z pohledu aktuální časové roviny leží mnoho milionů let v minulosti. Pro mladé Mom'Serimy jsou proto už dávno překonané a už je nezajímají. Chtějí čerpat vědomosti ze současnosti, zažít nové zkušenosti a především jít novou cestou. Dochází ke generačnímu konfliktu mezi starými a mladými, ze započaté cesty už ale nemůže Crom Harknavolter sejít. Mnoho mladých Mom'Serimů používá k dorozumívání interkosmo a seznamují se s prozatím toho, proč se SOL vydala na tuto cestu. Ze Shoye Carampa se stane mluvčí mladé generace, která se dožaduje nástupnictví a odmítá staré učení. Pro stárnoucího Lord-Eunucha je to těžké, zváště když jeho zdravotní stav se začíná horšit.

Přesto to nejsou všechny věci, které se během této doby dějí. Fee Kellind, schopná velitelka lodi, odkryje své city k logistikovi majoru Porto Deangelisovi. Pomalu se mezi nimi vyvíjí něžné pouto a velitelka je zmítána mezi smyslem pro povinnost a hlasem svého srdce. Když ztroskotá několik pokusů objevit domnělou nekrofóru v prostřední části lodi, začíná stoupat strach z časované bomby. Cairolův úmysl umístit na palubu SOL smrtící náklad, zůstává záhadou. Jsou to ale opět mrštní Mom'Serimové, kteří při průzkumu objeví nekrofóru. Co se nepodařilo mnoha pátracím týmům, to oni dokázali. Shoy Carampo okamžitě zalarmuje SENECU.

O něco později se na místo dostaví Atlan a jeho vědci. Ke zděšení všech přítomných se zjistí, že nádržka byla už otevřena! Zřejmě se ale jednalo jen o prázdnou nádržku. Poté co je nebezpečný náklad odvezen z lodi a s pomocí gravitační bomby vyzářen do hyperprostoru, klade si Atlan otázku, jestli nález nekrofóry nebyl jen snahou o odvedení pozornosti. Přinejmenším odpovídá hmotnost nádržky přesně odchylce, kterou zaregistroval SENECA. Nalezená nádobka zůstává záhadou.

O několik milionů světelných let dál začínají permanentní čerpadla na SOL selhávat. Je nutná neodkladná technická kontrola. Na radu vědců by měli být postaveny dva nadbytečné přístroje, které se v naléhavém případě postarají o energetické zásobování. Dochází k první, neplánované zastávce v blízké galaxii, protože ve volném prostoru se opravy nedají provádět. Galaxie s katalogovým označením NGC 3735 dostane výmluvný název Notrast (Nouzový odpočinek) a je na ní okamžitě nastaven kurs. Současně s tím přichází zpráva, že se Lord-Eunuchovi Crom Harkanvolterovi daří stále hůř.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál