Perry Rhodan 2109 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2109
Název:Deník SOL
(Tagebuch der SOL)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Nový život v Odstřepeném městě - v centru činkovité lodě
Hlavní postavy románu:

Shoy Carampo - mladý Mom'Serim hledá budoucnost svého národa

Stap Crumero - Eunuch stojí v cestě požadavkům mladých

Fee Kellind - velitelka SOL odkryje svou až dosud neznámou stránku

Atlan - Arkonidan musí nařídit nemilou přestávku na velké cestě

Icho Tolot - halutský obr se stane přítelem malého Mom'Serima

Crom Harkanvolter, Lord-Eunuch Mon'Serimů, je starý a nemocný. Intuitivně chápe, že jeho život se chýlí ke konci, a proto si nechá zavolat mladého Shoye Carampa. Ačkoliv se Lord-Eunuchovi příčí progresivní názory mladého chlapce, pochopí současnou situaci a v Shoyovi spatří velitelský potenciál. Pověří Shoye svým vlastním pohřbem a poradí mu, ať jde dál svou cestou. Předpovídá, že se na jejím konci stane velitelem Mom'Serimů, a klade mu na srdce trpělivost. Krátce na to nemocný Crom Harkanvolter zemře. Jeho smrti nemůže zabránit ani Keifan, který stojí umírajícímu po boku. Se smrtí Lord-Eunucha začíná nová éra, tedy to aspoň tak vypadá. Ale Stap Crumero, zástupce Lord-Eunucha, prohlašuje právo na převzetí úřadu a postaví se mladému Mom'Serimovi do cesty. Stap Crumero patří ke staré gardě a rozhodně odmítá progresivní názory mladých. Ti se ale nenechají ovlivnit a založí si vlastní tábor ve zpustošené prostřední části SOL. Stále více mladých Mom'Serimů se přidává k Shoy Carampovi a z tábora se stává provizorní malé město. Stap Crumerovi je nové sídliště trnem v oku. Požaduje rozpuštění tábora a návrat mladých zpět do péče starých učitelů. V tu dobu se ale začínají k Shoyovi přidávat i starší Mom'Serimové. Stejnou rychlostí, jakou se rozrůstá osada v prostřední části SOL, slábne vliv Stapa Crumera. Mladí Mom'Serimové novému městu, které stále navštěvuje Icho Tolot a pomáhá jim ho budovat, jméno Odstřepené město. Shoy Carampo požádá několikrát Atlana a velení lodi o rozhovor a nakonec získá svolení k dalšímu budování města ve zničených částech SOL. Jako protislužbu se Mom'Serimové musí zúčastnit odklízení trosek a odevzdat nálezy Lovcům pokladů. Dookiové, kteří se po objevení Mom'Serimů, cítili opovrhovaní, se s malými Mom'Serimy rychle sžijí. Mom'Serimové, kteří jsou odjakživa navyklí na život ve stísněných prostorech, se na palubě SOL, a zvláště pak v prostřední části, cítí velice dobře. Plán, že se jednoho dne vystěhují na vhodnou planetu, rezolutně odmítají. Po několika debatách a několika lhůtách ze strany lodního velení, je Shoyovi a jeho národu, který nyní vede, přiřčeno stále obývací právo na SOL. Odstřepené město ztrácí svůj provizorní status, je vybaveno moderní technikou a začíná se zútulňovat.

Zatímco Mom'Serimové pracují na výstavbě svého města, pokračuje i ostatní život na lodi. Fee Kellind, která se zamilovala do Porto Deangelise, prožila se svým přítelem první milostnou noc. Velitelka lodi je těhotná! Protože na palubě bojové lodi není normálně pro děti žádné místo a velitelka má být vzorem pro ostatní, postaví Fee nečekané těhotenství před těžkou volbu. Ale Atlan, se kterým si Fee promluví, zbaví velitelku starostí. SOL se nachází na několikaletém výzkumném letu. Proto se posádce, která stráví velkou část svého života daleko od domova, nemůže zakazovat mít děti. Fee zůstane v úřadu a zapůsobí jako signál pro posádku. Brzy poté se objeví několik dalších případu těhotenství.

Když SOL dosáhne galaxie NGC 3735, aby provedla nutné opravy permanentních čerpadel, je zachyceno volání o pomoc. Atlan sleduje rádiové vysílání a narazí na národ filozofů, jejichž planeta kvůli hrozící explozi centrální hvězdy stojí před zničením. Filozofové z Wintenu, národ malých humanoidů, nemají už žádné kosmické lodě a nemohou uniknout hrozící katastrofě. Posádka SOL se rozhodne pomoci a národ filozofů evakuovat na jinou planetu, i když to znamená několikaleté přerušení letu ke galaxii Wassermal. S nasazením pomocných člunů a vybudování transmiterové trasy po vzoru portálů z Dommrathu, se podaří evakuovat národ z Wintenu na neobydlenou planetu. Filozofové poděkují za nečekanou pomoc a slibují, že jednoho dne se za záchranu vděčně odmění.

Fee Kellind přivede na svět zdravého chlapce. Své dítě pojmenuje Arlo. Když SOL ukončí neplánovanou zastávku v galaxii Notrast (Nouzový odpočinek), jsou Arlovi už 3 roky. Permanentní čerpadla jsou opravena, další čerpadla dostavena a cesta může pokračovat dál.

Když Mom'Serimové zase jednou navštíví zničenou oblast v prostřední části SOL, udělají zajímavý objev. Naleznou skleněnou rakev s humanoidní postavou! Mom'Serimové ohlásí nález okamžitě Atlanovi.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál