Perry Rhodan 2110 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2110
Název:Dobrý duch z Wassermalu
(Der Gute Geist von Wassermal)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Tajemný nález v SOL - a duel v zóně smrti
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan musí bojovat ve zcela zvláštním duelu

Sershan Contagi Peiragon - bývalý bojovník kosmokratů bojuje o svou budoucnost

Tagira - neobyčejná žena poblouzní dva muže

SOL přilétá po dlouhém letu konečně do blízkosti galaxie Wassermal. Mohodeh Kascha, který si stále ještě nechává pro sebe informace o cílové galaxii a Pangalaktických statisticích, vysvětlí pouze, že nastanou zvláštní události. Posádka SOL by měla zanedlouho poznat Dobrého ducha z Wassermalu. Co se ale za tímto tvorem skrývá, zůstává záhadné. Zřejmě se jedná o vyšší mocnost, ale ne o superinteligenci.

Mezitím co se SOL přibližuje ke galaxii, zkoumají vědci zvláštní nález z prostřední části. Transparentní rakev ukrývá humanoida s dlouhými, blonďatými vlasy. Cizinec je oblečen do modré uniformy, jeho oči jsou částečně otevřené. Tělo cizince působí ztuhle a vědci se domnívají, že neznámý je uvnitř nějakého stázového pole. Pochvíli ale zjistí, že tělo vykonává nepatrné pohyby. To Atlan díky své fotografické paměti potvrdí. Jestli cizinec může znamenat nějaké nebezpečí pro loď, to nikdo nemůže s jistotou říci. Pro další zkoumání nařizuje proto Atlan maximální bezpečnostní opatření. Měření dále ukazují, že hmota rakve nepřetržitě mizí. Tento efekt se ale nedá uspokojivě vysvětlit.

Krátce na to je SOL uchopena záhadným mentálním polem. Každý na palubě ho může vnímat. Ve stejném okamžiku zmizí Atlan před užaslýma očima velení lodi. Také cizinec ve skleněné rakvi zmizí beze stopy a nikdo neví, jak se dematerializace provedla. Mohodeh Kascha je sice překvapen, ale narozdíl od lodního velení není nijak znepokojen. Pevně věří, že je za to zodpovědný Dobrý duch z Wassermalu. Atlan se dříve či později vrátí...

Nesmrtelný Arkonidan se materializuje na zvláštním místě. Nachází se na příkrém výstupku na hoře volně visící ve vesmíru. Existuje tu atmosféra a obvyklá gravitace. Výše na relativně příkrém svahu je vidět zeď, která vypadá, že obíhá celou horu. Celá situace a především toto místo zůstává pro Atlana záhadou. Když začne prozkoumávat okolí, narazí Atlan ke svému překvapení na cizince ze skleněné rakve. Humanoid, o něco málo menší než on sám, ale trénovaný a silný, se probudil ze strnulosti a zpozoroval Atlana skoro ve stejném okamžiku, jako Arkonidan jeho. Krátce poté, co se oba vzájemně prohlížejí, promluví cizinec k Atlanově překvapení v idiomu Sedmi Mocných a představí se jako Sershan Contagi Peiragon. Označí sám sebe jako bývalého válečníka Kosmokratů a bez komentáře vezme na vědomí Atlanovu Rytířskou auru. Označení válečníka je poněkud klamné, protože Sershan by se dal spíš označit za vůdce flotily a stratéga. Vypráví, že v bitvě mezi chaosem a řádem bojoval na straně Kosmokratů v bitvě v Kahogen-Pasmereix. Tam poznal válečník, že vyšší mocnosti při sledování svých cílů přinášejí do vesmíru mnoho zármutku a smrti, a proto se odvrátí od kosmokratů. Jak Atlan ví, nelze se ze služby u vyšších mocností jen tak jednoduše dostat. Kosmokraté nepřijmou Sershanovo rozhodnutí, válečníka najdou a uzavřou ho do stáze. Později byl nalezen na palubě SOL mezi zničenými pozůstalostmi Shabazzy. Atlan je ohromen vyprávěním Sershana a pozná, že bývalý válečník chce uzavřít mír s celým vesmírem.

Znenadání se ale vynoří třetí osoba a svět vypadá jako by se během sekundy změnil. Tagira, nepopsatelná krasavice, jejíž ženskost okamžitě oba muže poblouzní. Tagira dá oběma mužům nabídku. Prostě řekne, že hledá manžela, se kterým chce zplodit dítě. Atlan a Sershan, oba věří, že v okouzlující ženě znovu našli svou dávno ztracenou lásku, bezdechu poslouchají Tagiřiny podmínky. Ten, který jako první dosáhne vrcholu hory a vstoupí tak do její rezidence, bude její vyvolený! S těmito slovy krasavice zase zmizí a s ní i rozumné uvažování obou mužů. Oba jsou pevně odhodlaní získat Tagiru pro sebe a začnou závod o přízeň své lásky. Zpočátku se sportovním duchem, pak stále tvrději, překonávají oba muži překážky na cestě k vrcholu hory. Brzo se závod změní v otevřené nepřátelství a oba muži začnou na cestě k vrcholu bojovat mezi sebou. Atlan, který už od začátku ignoruje varovné impulzy svého extramozku, jedná jako ve snu. Celá jeho snaha je soustředěna jen na Tagiru. Několikrát dojde ke konfrontaci se Sershanem, který z něj sotva vyvázne.

Nakonec dosáhnou oba vrcholu hory současně a stanou před dveřmi do Tagiřiny komnaty. V žárliveckém souboji přemůže Atlan Sershana a zabije svého soupeře, aby získal Tagiru pro sebe. Poté se scéna náhle zmizí a oba muži znovu stojí před krásnou cizinkou. Atlan je nanejvýš zmatený, neboť Sershan žije. Tagira, která zřejmě zápas vyvolala, aby si z nich vybrala, se rozhodne pro Sershana. Atlan bude poslán zpět na SOL. Předtím Tagira vysvětlí, že je identická s Dobrým duchem z Wassermalu. Se Sershanem chce zplodit dvě děti, které zamýšlí později vyslat do vesmírných dálek. Potom očekává svou smrt.

Smysl celého jednání není Atlanovi vůbec jasný. Teprve později, na palubě SOL, Atlan pochopí, že má jiný úkol, než obšťastňovat Tagiru. Jako vůdce mise je na cestě do Wassermalu nepostradatelný. Sershan ale zůstane a obě bytosti se spojí do svazku, který si válečník nemohl představit ani v nejsmělejších snech.

SOL se vydá na další cestu a brzy dosáhne okrajové oblasti Wassermalu.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál