Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2147
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2147
Název:Velká konjunkce
(Die große Konjunktion)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Na stopě prvního Thoregonu - Atlan pročítá statistiku vesmíru
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan dostane jen část požadovaných informací

Rom An Machens - Cynos sleduje na palubě SOL vlastní plány

Rik - Pangalaktický statistik vypravuje o své činnosti a jejich následcích

Trim Marath - para-defensor stojí před největším rozhodnutím svého života

Mohodeh Kascha - poslední Kimbaner pozná tajemství mediotéky

Rom An Machens přijde na palubě SOL k vědomí, s pomocí Cynoské výstroje se nepozorovaně vykrade pryč a přijme nabídku Pangalaktických statistiků na Kamattagiřino místo v desáté věži – Trim Marath se krátce před tím rozhodl, že nabídku Statistiků raději odmítne. Ve stejné době zkoumá Mohodeh Kascha společně s Keifanem kosmologickou mediotéku a zjistí při tom, že informace tam nejsou tak chaoticky uloženy, jak se předpokládalo: jsou uspořádány tak, že jejich rozvržení odpovídá neuronální struktuře mozku Statistiků. Přes speciální interface mohou Statistikové přímo přistoupit ke každému detailu z archivovaných dat. Když Kascha jeden takový interface objeví, dostane od Rika nabídku, kterou nemůže odmítnout: má se stát správcem mediotéky a k tomuto účelu chtějí Statistikové zabránit jeho stárnutí. Také Keifan chce zůstat na Vizi, chce se pokusit vyléčit postupnou degeneraci Visientů. Po pátrání po zmizelém Rom An Machens se Atlan dostane do prostřední části SOL. Tam zmizí beze stopy, objeví se o čtyři hodiny později a nemůže si vzpomenout, co se mezitím dělo. Má v ruce ale list napsaný v prastarém arkonidském dialektu, na kterém doslova stojí: Je příliš brzy. Nesmím se ještě nic dozvědět. Ruce pryč od prostředku SOL. Domluvil jsem. Schválil jsem. Atlan nemá ani tušení, co tato poznámka znamená. Věže statistiků se nejdříve zaměří na okraj vesmíru, ve kterém se nachází i Hvězdný vír, pak se zaměří na SOL. Statistikové se zřejmě spojenými silami pokouší zjistit něco určitého, než odpovědí na Atlanovi otázky kolem Thoregonu. Atlanova fotografická jde ostatně kvůli obrovskému množství dat od Statistiků "do kolen". Nic si z toho nepamatuje.

Začnou se dít velké věci. Pangalaktický statistik Rik se ve formě Ahhani odebere na SOL a zpřetrhá obraz galaktiků o mocenských poměrech v universu. Údajně prý nemají kosmokraté a chaotarchové hlavní vliv na události ve vesmíru, má ho ale život, který zaseli kosmokraté. Život je v tomto pojetí chápán jako kontrolní instance pro mocnosti pořádku a chaosu, a proto lze očekávat, že kosmokraté v dohledné době něco PROTI ŽIVOTU SAMÉMU podniknou. Druhým největším problémem jsou Helioti. Ti se chtějí stát samostatnou vyšší mocností. Jsou schopni ovlivňovat Morální kód vesmíru, dělají to ale špatně. Díky jejich experimentům by mohlo dojít k tomu, že materiální zdroj GOURDEL vyhasne a v galaxii Hangay se vytvoří nová Negasféra. Také bludné aktivní časové studny souvisejí s experimenty Heliotů. Aby tomu všemu zabránili, chtějí kosmokraté všechny galaxie, ve kterých se nachází PULS, Hřib nebo kde je jen energetický potenciál k tomu, aby se daly vyvinout Hřiby, pomocí Galaktických odpalovačů zničit. Galaxie, kterých se to týká, by potom čekal stejný osud jako Kohagen-Pasmereix. Tím budou zničeny také extrauniversální PULSY. Protože by touto akcí byl postižen i Wassermal, posunou Statistikové svou neutralitu o něco dále než obvykle a dají galaktikům k dispozici informace, ze kterých vyplívá, že první Thoregon se nacházel ve Hvězdném víru. Přímý průchod do něj je možný z galaxie Salthi poblíž Wassermalu, ve které je umístěny Mega-Dóm. Protože je aura SOL naprogramovaná tak, aby byla při průchodu Hřibem navedena přímo do DaGlauše, musí se tato aura přeprogramovat. Data k tomu potřebná dostanou galaktikové v několika paměťových krystalech. SOL se tedy okamžitě vydá na cestu do Salthi, což bude jen mezistanice na cestě do Hvězdného víru. Galaktikové doufají, že se v Malströmu konečně dozvědí něco víc o Heliotech.