Perry Rhodan 2333 (Česká obálka) Perry Rhodan 2333 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2333
Název:Průsek univerzem
(Die Universale Schneise)
Autor:Michael Marcus Thurner
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:5. května 2006
Vydáno v češtině:2016
Čas děje: 1. ledna 1345 NGL, červen 1312 NGL – 15. října 1314 NGL
U tajemného spolku – Pozemšťan poznává organizaci Mírojezdců
Hlavní postavy románu:

Alaska Saedelaere – Muž s maskou konfrontován s velitelem legie.

Perry Rhodan – Nositel buněčného aktivátoru vyslechne zprávu svého starého přítele.

Xa-Va-Riin Qaar – Starý Artuch hledá nástupce.

Od doby, co v roce 1344 Nového galaktického letopočtech – což odpovídá roku 4931 starého letopočtu – vpadla na světy Mléčné dráhy Terminační kolona TRAITOR, se život obyvatel hvězdného ostrova drasticky změnil.

V bezprostřední blízkosti pozemského domova – v nedaleké Hangayi – má vzniknout negasféra, životu nepřátelská sféra. Mléčná dráha má této oblasti posloužit jako zásobárna.

Jádro, duchovní bytost, zapřísahá Perryho Rhodana, aby za každou cenu zabránil pádu Země a Sluneční soustavy. Skutečně se podaří zadržet vojska Chaosu na hranici systému.

Nikdo však netuší, jak dlouho se mohou lidé Mocnostem Chaosu ubránit a jakým způsobem proti nim bojovat. Potom přijde Jádrem přislíbená pomoc: Dva vyslanci tajemných Mírojezdců. Jsou to Alaska Saedelaere a Kantiran Rhodan - a tito dva Pozemšťanů vypráví o PRŮSEKU UNIVERZEM...


Alaska Saedelaere následuje Mírojezdce Xa-Va-Riin Qaara na jeho loď, BADATELE. Doprovází starého Artucha na mírové misi v galaxie Ganuya, kde probíhá konflikt mezi dvěma znepřátelenými národy. Po urovnání sporu se dvojice odebere k základně Mírojezdců. Během cesty se dozví o celé organizace konečně něco víc. Mírojezdci jsou spíše volným společenstvím idealistů a individualistů, přičemž jejich činnost je do značné míry utajená.

Nemají přísně vojenskou organizační strukturu a pevně definovaná pravidla, krom jediného: Mírojezdci nezasahují nikde, kde jsou aktivní Mocnosti Řádu nebo Chaosu. Mírojezdci se ve své oblasti vlivu starají o mírumilovné soužití všech národů. Neslouží sice Vysokým mocnostem, ale ani nebojují proti nim. Tato organizace zasahuje za „život samotný“.

Mírojezdce kdysi vytvořili Enthoni a legendární Matka zakladatelka (která již dlouhý čas není aktivní). Enthoni stále ještě stojí v čele hierarchie organizace. Ostatní Mírojezdci smějí využívat technologii tohoto lidu, není jim však dovoleno ji upravovat či jakkoli zkoumat.

Mírojezdci mohou operovat pouze podél Průseku Univerzem, který se táhne od Malstrómu hvězd přes galaxie Država Errantů, Norgan-Tur a Mléčnou dráhu až k Algstogermahtu. Pouze v této oblasti působí kvartální síla – a jenom díky této síle, o níž běžní Mírojezdci nic nevědí, funguje mocná technika Enthonů.

V tuto chvíli je aktivních zhruba 4500 Mírojezdců. Činní Mírojezdci mají přitom zakázáno vrátit se do galaxie, z níž pocházejí. K dispozici mají 8100 typických kosmických lodí spolku, jimž se říká kapsle OREON. Podél Průseku Univerzem bylo vybudováno 550 nádraží. Mírojezdce podporují spřátelené národy, nejsou však na nich závislí.

ID není Mírojezdcům neznámý: Superinteligence jim před dávnými časy dala k dispozici 18 000 androidů, kteří dovedou obsluhovat myšlenkové řízení OREONských kapslí. Jejich počet se však během let snížil na 10 000, neboť je Mírojezdci posílají do riskantních akcí.

Hlavní stan Mírojezdců se nalézá v systému Rosella-Rosado v galaxii Altasinth, ležící v kupě Virgo. Do soustavy může vstoupit jenom bytost s pozitivním smýšlením. Každého, kdo se přiblíží k systému, zkontroluje takzvaná Žhnoucí legie. Kdo zkouškou neprojede, je odražen nebo zničen. Podstatu legie přitom neznají ani sami Mírojezdci. Jedná se o ve vesmíru žijící energetickou bytost nebo něco podobného. Alaskova kontrola trvá neobyčejně dlouho.

Osm měsíců Sumnatu, jediné planety slunce Rosella-Rosado, krouží na společné oběžné dráze, pročež se útvaru říká Měsíční řetězec. Zde se nalézají různá zařízení spolku Mírojezdců, jako loděnice, obytné zóny a tak dále.

Fumato je obytným světem Mírojezdců. Orákulský měsíc Norena je stanovištěm Orákula, centrální biopozitroniky spolku. Noví Mírojezdci jsou vysvěcováni na Svatém měsíci Ospera. Uzavřený měsíc Rosella Enthon je vyhrazen Enthonům. Když Alaska vyšle svého Lamuuniho k zakázanému měsíci, vrátí se úrovňový teleportér, aniž by získal nějaké informace.

Ačkoli Alaska nesouhlasí se vším, co Mírojezdci dělají – všichni členové organizace jsou například kontrolováni revizorem a k uskutečnění cílů smějí používat pouze ty prostředky, které jsou v souladu s ideály spolku – souhlasí s přijetím mezi Mírojezdce. Xa-Va-Riin si oddychne, neboť v Alaskovi rozpoznal velký potenciál. Kromě toho velice touží po nástupci – konečně se chce vrátit do své domoviny, aby mohl v klidu zemřít.

Alaska dostane od Orákula první úkol: S dalšími Mírojezdci má pozorovat galaxii Hangay. Přitom je upozorněn na aktivity Terminační kolony TRAITOR a lokalizuje druh kosmické lodi, která se v normálním prostoru pohybuje mnoho tisícinásobkem rychlosti světla. Bully později je tento fenomén uvede do souvislosti s Temnými vyšetřovateli (PR 2343). Místem srazu pozorovatelů je stanice Mírojezdců v halu Andromedy.

K Alaskově iniciaci dojde dne 21. března 1313 NGL. Krátce předtím potká Enthony. Ke svému velkému překvapení pozná, že z tohoto lidu pochází také Samburi Yura.

Xa-Va-Riin se zakrátko stáhne na Artuch v Državě Errantů, kde hodlá ukončit svůj život. Alaska převezme BADATELE, jehož centrální počítač MIRKET disponuje vlastním vědomím, stejně jako svéhlavý medorobot Callebu. Nesmrtelný pokračuje v mírové misi v Ganuye a v pozorování Hangaye.

V roce 1314 NGL zjišťují Mírojezdci, že už v Hangayi nepůsobí kvartální síla. Oblast kosmu kolem hangayské galaxie jim v budoucnu zůstane uzavřena. Mírojezdci však pochopí, že Terminační kolona TRAITOR pomáhá v ustavení nové negasféry.

Když Nokturnský úl Satrugar upozorní Mírojezdec na Kantirana, odveze Alaska syna Perryho Rhodana v červenci 1337 NGL z Parrakhu...

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál