Perry Rhodan 2334 (Česká obálka) Perry Rhodan 2334 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2334
Název:Ve službách Mírostrůjců
(Im Auftrag der Friedensfahrer)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:12. května 2006
Vydáno v češtině:2016
Čas děje: 2./3. ledna 1345 NGL, 16. července 1337 NGL až 30. března 1339 NGL
Zkouška Hvězdného bastarda – Kantiran potká Mírojezdce
Hlavní postavy románu:

Kantiran da Vivo-Rhodan – Hvězdný bastard se chopí šance k novému začátku.

Alaska Saedelaere – Muž s maskou to nemá než poradce lehké.

Auludbirst - Mírojezdec důkladně sleduje mladého poloarkonidana.

Cür ye Gatta, Ejdu Melia a 'nan-Si - Mírojezdci dělají všechnu čest své individualitě.

Polm Ombar – Jako bojovník působící bytost v Průseku univerzem.

Od doby, co v roce 1344 Nového galaktického letopočtu – což odpovídá roku 4931 starého letopočtu – vpadla na světy Mléčné dráhy Terminační kolona TRAITOR, se život obyvatel hvězdného ostrova drasticky změnil.

Tvrze Kolony kontrolují většinu významných solárních systémů, zatímco gigantická vesmírná flotila Mocností Chaosu bez velkých problémů likviduje jakýkoliv odpor. Jenom Sluneční soustava se Zemí jako hlavním světem se prozatím úspěšně brání – Jádro barvoslepých mutantů pomohlo lidstvu v jeho zoufalém boji.

Kromě toho byla ohlášena další cenná výpomoc; na tu už Perry Rhodan a jeho druzi nějaký čas s velkým napětím čekají. Objeví se v prvních hodinách nového roku 1345 NGL formou malé kosmické lodi.

Nikdo však netuší, jak dlouho se mohou lidé Mocnostem Chaosu ubránit a jakým způsobem proti nim bojovat. Potom přijde Jádrem přislíbená pomoc: Dva vyslanci tajemných Mírojezdců. Jsou to Alaska Saedelaere a Kantiran Rhodan - a tito dva Pozemšťanů přicházejí Z PŘÍKAZU MÍROJEZDCŮ...


Poté, co své vyprávění ukončil Alaska Saedelaere, je nyní řada na Kantovi, aby pokračoval ze svého pohledu. Začne dne 16. července 1337 NGL, kdy u Satrugaru na Parrakhu přistál Nositel masky a sháněl se po Kantiranovi. Maskonoše poslal Chyndor, jiný Mírojezdec, avšak doporučení přišlo od samotného Nokturnského úlu. Protože Nositel masky poloarkonidana vůbec nezná, je vůči němu zcela nepředpojatý a od prvního momentu si tak mladíka získá, jak poněkud zklamaně zjišťuje Mal Detair. Syn Perryho Rhodana, který ovšem zatají svůj původ, se odebere na palubu BADATELE, a oba velice odlišní, ale v názorech přece tak podobní lidé se vydají k Rosella Rosado.

Cestou řekne Alaska Saedelaere Kantiranovi něco víc o tajném spolku, jehož je členem. Mezi Mírojezdci je všeobecně známo, že jejich současné organizace vznikla z daleko širší koalice národů. K ní, vedle mnoha dalších druhů, náleželi také Enthoni a Variové. Společenství národů před dávnými časy bojovalo proti vojskům chaotarchů, avšak ve válce bylo nakonec poraženo a koalice se rozpadla. Právě tyto události vedly k přísaze Mírojezdců, kteří se už nechtějí zapojit do konfliktů Vyšších mocností, ať už kosmokratů nebo chaotarchů.

Do systému Rosella Rosado dolétnou koncem října. Kantiran se učí thoniš a seznámí se s mentálním řízením lodi, které si velice rychle osvojí; pravděpodobně mu přitom pomohl jeho dar instinktivní telepatie. Žhnoucí legie ho akceptuje bez problémů, kdežto Maskonoš je stále kontrolován déle, než je běžné. Zatímco Alaska opustí BADATELE, aby Kantiranovi zařídil iniciační úkol, chce se zvědavý Kantiran dozvědět, co se děje mimo loď. Svépomocí si vyrobí primitivní zaměřovač a zapne ho, což je samozřejmě okamžitě zjištěno. MIRKET záležitost předá rovnou revizorovi spolku. Kantirana poněkud rozčílí, že je podobná banalita hlášena rovnou na nejvyšší místa, ale Alaska mu náležitě vyčiní.

Potom začíná Kantiranova iniciační mise: Se skupinou Mírojezdců má odcestovat do galaxie Zheiranz, kde má vysvětlit tam probíhající zvláštní události. V této galaxii žijící Šazzoriové jsou známi především jako prospektoři a obchodníci. Při jednom střetnutí byl jejich lid málem vyhlazen, avšak zásah Mírojezdců tomu zabránil. Poté byla uzavřena „věčná dohoda“. Šazzoriové od té chvíle, která leží více než 1000 let v minulosti, dodávají Mírojezdců, ty nejkvalitnější hyperkrystaly. Jenže po zvýšení hyperimpedance začaly dodávky váznout a nakonec vyschly docela.

Cestou k Lasses Ipes-Uperu se k osmi lodím Mírojezdců přidruží další plavidlo. Je to ASH AFAGA, loď revizora. Od standardních kapslí se odlišuje zdvojenou přídí a poněkud tmavší zelenou barvou, než mají normální lodi Mírojezdců.

Od 25. listopadu 1337 NGL pracují Mírojezdci v Zheiranzu. Jejich mise trvá až do prosince 1337 NGL, a Kantiran, který se vynikajícím způsobem zhostil své role team leadera, vysvětlí, co se v galaxii stalo. Jeden člen týmu, Mírojezdec Wilon Vass, dlouhodobě manipuloval Šazzorie, aby Mírojezdcům vnutil určité hospodářské myšlení. Když jsou Vassovy plány prozrazeny, zakročí revizor a Mírojezdce, který se snažil organizaci vlastně jen pomoci, vyloučí ze společenství. Vass poté spáchá sebevraždu. Následně se podaří obnovit „věčnou dohodu“.

Dne 24. prosince 1337 NGL dojde ke Kantiranovu vysvěcení na Mírojezdce. Ceremoniál vede prastarý Enthon jménem Fincan Kaldori. Mírojezdec 'nan-Si, člen týmu ze Zheiranzu, ve své řeči mimo jiné vychvaluje Kantiranovu vysoce postavenou etiku. Rhodanův syn si posléze vybere jednu k OREONských kapslí. Palubní počítač slyší na jméno ILKAN, loď pokřtí THEREME.

Cesty Kantirana a Alasky se následně rozdělí. Maskonoš se vydá k Hangayi, kde chce s Chyndorem pokračovat v pozorování tvořící se negasféry, zatímco Kantiran prozatím zůstane v soustavě Rosella Rosado, aby si vybudoval domov a poznal život na obytném měsíci. Blíže se seznámí především s Auludbirstem a pochopí, že ne všichni Mírojezdci vedou tak asketický život, jako Alaska Saedelaere. Kant se začlení mezi osazenstvo „Hakkanovy kolny“.

V následujícím roce podporuje Kantiran Auludbirsta a jiné Mírojezdce z kliky z Hakkanovy kolny při různých misích, až se v polovině ledna 1339 NGL setká na nádraží Inggaran s Alaskou. Ten nese z Hangaye velice špatné zprávy. Chyndor mezitím vypracuje petici a předá ji patronátu Mírojezdců. Petici podepíše mnoho členů spolku, mimo jiné také Kantiran a jeho kamarádi.

Dne 19. ledna zachytí nádraží výzvu: Patronát svolává valnou hromadu; uskutečnit se má 30. března 1339...

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál