Perry Rhodan 2332 (Česká obálka) Perry Rhodan 2332 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2332
Název:Psychiálští verbíři
(Die Psychial-Werber)
Autor:Michael Marcus Thurner
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:28. dubna 2006
Vydáno v češtině:2016
Čas děje: 30. prosince 1344 NGL – 1. ledna 1345 NGL
Muž s maskou – Alaska Saedelaere znovu pátrá po svém určení
Hlavní postavy románu:

Alaska Saedelaere – Muž s maskou se prokáže jako představitel tajemné mocnosti.

Mondra Diamondová – Přítelkyně Perryho Rhodana potká dobře známého cizince.

Perry Rhodan – Pozemský Rezident vkládá své naděje do příslibu Jádra.

Xa-Va-Riin Qaar – Starý Artuch potká muže s maskou a paní Samburi.

Gantenbein – Olthug oslaví svátek a uzavře přátelství.

Od doby, co v roce 1344 Nového galaktického letopočtu – což odpovídá roku 4931 starého letopočtu – vpadla na světy Mléčné dráhy Terminační kolona TRAITOR, se život obyvatel hvězdného ostrova drasticky změnil.

Tvrze Kolony kontrolují většinu významných solárních systémů, zatímco gigantická vesmírná flotila Mocností Chaosu bez velkých problémů likviduje jakýkoliv odpor. Jenom Sluneční soustava se Zemí jako hlavním světem se prozatím úspěšně brání – Jádro barvoslepých mutantů pomohlo lidstvu v jeho zoufalém boji.

Kromě toho byla ohlášena další cenná výpomoc; na tu už Perry Rhodan a jeho druzi nějaký čas s velkým napětím čekají. Objeví se v prvních hodinách nového roku 1345 NGL formou malé kosmické lodi.

Dobře známý člen posádky tohoto plavidla oznámí svůj návrat – a vypráví o svém setkání s PSYCHIALOVÝM AGITÁTOREM...


Dne 30. prosince 1344 NGL, kolem 7:30 ráno je v Solární rezidenci a následně celé Sluneční soustavě vyhlášen poplach prvního stupně. Slunce se svými planetami se stále ukrývá ve štítu TERRANOVA, na jehož druhé straně čeká 64 traitanků Terminační kolony TRAITOR.

Perry Rhodan, právě s Mondrou Diamond sedí u snídaně, dostane zprávu a odvolá poplach. Rádiová sonda mimo systém zachytila poselství, jehož příjemcem má být Jádro. Perry požádá Mondru, aby depeši dopravila k Isla Bartolomé. Malcolm S. Daellian zprávu prozkoumá a zjistí, že je její obsah velice složitě zašifrovaný a nelze ho dekódovat.

Mondra předá poselství Fawn Suzuke, ta ale není ochotna prozradit, od koho pochází. Teprve když se objeví Perry Rhodan s Guckym, je Jádro připraveno odpovídat. 1. ledna 1345 NGL, v 18:00 ostrovního času, se má objevit zástupce potenciálních spojenců národů Mléčné dráhy.

Prvního ledna pak skutečně přilétne osamocená loď a přistane na Isla Bartolomé. Na její palubě jsou pouze dvě osoby – Alaska Saedelaere a Kantiran. Perry Rhodan je poněkud zklamán trochu, přece jen spoléhal na přílet svazu bojových lodí – nebo v něco podobného alespoň doufal. Když se dostaví ještě Startac Schroeder a Trim Marath a všichni přítomní se pozdraví, začne Alaska vyprávět o svých zážitcích:

Dne 28. května 1312 NGL opustí Nositel masky spolu s Cairolem Třetím SOL skrze časovou studnu. U cílové stanice se poté cesty obou rozdělí. Alaska se robota zeptá na paní Samburi Yuru. Cairol přeprogramuje časovou studnu na nový cíl, pak se nalodí na kobaltově modrý válcovitý koráb, který ho přilétl vyzvednout. Na závěr ještě vyzve Alasku, aby následoval stopu „moci“, avšak s touto radou si Nositel masky příliš nepočne.

Když robot kosmokratů odlétne, Saedelaere vstoupí do časové studny. Ocitne se uprostřed pole na zemědělské planetě. Když se obrátí, studna vyhasne. Mikropozitronika SERUNU objasní Alaskovi, že se nalézá na světě 2-Olthugos v galaxii Varratergir. Obyvatelé planety si říkají Olthugové, název blízkého města je Anda-Ilth. Do tohoto města nyní Nositel masky zamíří. Vmísí se mezi Olthugy a potká přitom upovídaného Gntbna, jemuž smí Alaska říkat Gantenbein. Domorodec zavede Nositele masky k baru. Zde Alaska zjistí, že následující den čeká obyvatele 2-Olthugosu mimořádná událost – přicestoval totiž Psychialový agitátor. Toho očekává také Gantenbein, neprozradí o něm však nic bližšího. Právě tak nevypravují ani ostatní Olthugové nic o tom, co se chystá. V baru, pojmenovanému Kolébka, objeví Alaska dalšího cizince, avšak oba hosté spolu nemluví. Gantenbein vezme Alasku k sobě domů.

Druhého dne pošle Gantenbein Alasku do města, musí se totiž připravit na příchod Psychialového agitátora. Nositel masky jde do Anda-Ilthu. Alaska se cítí pronásledován hostem, jehož potkal v Kolébce předchozího dne a vyšle několik mikrosond, ale neznámý to zpozoruje. Dvojice se vzájemně představí. Cizinec je empat a říká si Xa-Va-Riin Qaar. Pochází z národa Artuchů. Během rozmluvy není ani jeden z mužů ochoten odkrýt karty a jejich cesty se nakonec rozdělí. Alaska se odebere k aréně, kde je sto tisíci Olthugy očekáván Psychialový agitátor.

Do zcela zaplněného stadiónu vstoupí agitátor – je to mlžná bytost bez pevné podoby. Vznikne jakýsi oltář, na němž hoří sotva viditelný plamen. Potom je do centra arény vpuštěno tisíc Olthugů a dav začíná stále znovu a znovu volat výraz „Ch'cealo“ – ke skandování davu se po chvíli přidá i Alaska. Následně se stane něco zjevně očekávaného: Olthugové u oltáře zemřou a jejich myšlenková substance přejde do plamene - psychialu - který nyní září mnohem jasněji.

Šokovaný Alaska opustí stadion, kde se na cestu k oltáři připravuje další tisícovka domorodců. Nositel masky se rozhodne zjistit, co je vlastně Psychialový agitátor zač. Jde ke kosmodromu, kde parkuje cizincova loď a čeká u ní. Jedna žena se Terrance zeptá, zda také čeká na „nalodění“. Alaska je zmaten; když v rozhovoru použije slovo Ch'cealo, žena se s ním odmítne dál bavit, jako by udělal něco svatokrádežného. Alaskovi tedy nezbývá, než dál vyčkávat.

Druhého dne při východu slunce se k agitátorově hvězdné lodi dostaví několik tisíc Olthugů. Ukazuje se, že všichni jsou rodinnými příslušníky nebo přáteli „zachycených“ a smějí doprovázet naplněný psychial k ceremonii „Cesty Ch'cealo“. Ta se koná na obchodní planetě Ch'anrangun. Alaska se postaví do řady a jako Gantenbeinův přítel smí vstoupit na palubu.

Na Ch'anrangun se z mnoha planet sletí další Psychialoví agitátoři. Když se potom shromáždí všichni agitátoři a pasažéři jejich lodí, objeví se válcovitý koráb. Alaska okamžitě pozná SVÍTIVOST, na jejíž palubě je paní Samburi Yura. Nositel masky se snaží pověřenkyni kosmokratů zkontaktovat, avšak jeho SERUN selže. Při ceremonii nasaje pověřenkyně 5000 ohnivých psychialů i s agitátory. Alaska je zoufalý. Vyšle k tajemné ženě ptáka Lamuuniho, který ho stále ještě doprovází. Když se Lamuuni materializuje u Yury, Samburi ho zažene, nicméně upozorní ji to na Alasku. Dovolí mu přijít k sobě. Alaska očekává odpovědi a zčásti se mu jich dostane: CH'CEALO je vyšší entita, která bdí nad Varratergirem, a musí být posílena pomocí energie psychialů, aby přečkala nástup hyperimpedančního šoku.

Když navede řeč na svou masku, Yura mu řekne, že každý nosí masku, jen mnoho z nich není tak jasně čitelných, jako ta Alaskova. Potom se rozloučí, a SVÍTIVOST opustí Ch'anrangun. Alaska zůstane na planetě a neví, co dál, když tu ho osloví Xa-Va-Riin Qaar. Nyní je připraven o sobě prozradit víc, neboť hledá vhodného nástupce a Alaska je nadějný kandidát. Xa-Va-Riin Qaar je Mírojezdec.

Je dlouho po půlnoci a Alaska si vyžádá krátkou přestávku, aby se mohl občerstvit...

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál