Perry Rhodan 2331 (Česká obálka) Perry Rhodan 2331 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2331
Název:Ledové město na Vaccau
(Die Eisstadt von Vaccao)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:21. dubna 2006
Vydáno v češtině:2016
Čas děje: 17. července – 1. srpna 1342 NGL
Základna Chaosu – a posádka v nouzi
Hlavní postavy románu:

Dao-Lin-H'ay – Kartaninka zkoumá tajemné ledové město Vaccao.

Ronald Tekener – Smíšek nechá vydrancovat techniku ztroskotané kosmické lodi.

Blo Rakane – Halutský vědec zápasí o přežití a o nové nálezy.

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se roku 1344 nového galaktického letopočtů – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu – odehrají závažné změny, které si doposud nikdo nedokázal ani představit. Do Galaxie vpadla Terminační kolona TRAITOR, gigantická vesmírná flotila Mocností Chaosu. V bezprostřední blízkosti pozemského domova – v nedaleké Hangayi – má vzniknout negasféra, životu nepřátelská sféra. Mléčná dráha má této oblasti posloužit jako zásobárna.

Hangay je obří galaxie, která byla před sotva 1300 lety transferována z umírajícího vesmíru Tarkanu do Lokální galaktické skupiny. Sídlí tam prastaré národy jako kočkám podobní Kartaniné či jako lidé vypadající Hauriové.

SOL, legendární dálková kosmická loď lidstva, vyrazila již před lety, aby v Hangayi nalezla stopu vznikající negasféry. Zlaté činkovité plavidlo nyní bojuje se zvýšením hyperimpedance a ztroskotá na planetě v halu Hangaye. Právě tam začne expedice do LEDOVÉHO MĚSTA VACCAO...


Dne 17. července 1342 NGL začíná posádka SOL s průzkumem na Rothgeru zříceného TRAI-zásobovače. Rychle se vyjasní, že loď je silně poškozena a technická zařízení jsou uspořádána na principu black boxů, které se v případě pokusu o otevření sami zničí trhavinovou náloží. V kontejnerech plavidla se nalézají suroviny, hyperkrystaly a také sejf, v němž je uložen velice zvláštní materiál. Jeho hyperaktivita sice není měřitelná, ale protože se zlatavě zbarvená hmota nedá nijak zařadit a reaguje jako hyperkrystal, musí je jednat o něco zvláštního. Posádka činkovité lodi netuší, že jde o salkrit. Blo Rakane, který se zotavit ze svého zranění, vidí ve zlatém hyperkrystalu šanci ke zprovoznění hypertaktového pohonu SOL. Podaří se zachránit alespoň jeden kousek technologie cizí lodi. Přitom se jedná o provizorní, nezaplombovanou vysílačku, s jejíž pomocí posádka zříceného zásobovacího korábu odeslala poslední nouzové volání. Práce na vraku tak musí spěchat, neboť není vyloučeno, že se v brzké době objeví záchranná skupina.

Mezitím se Dao-Lin-H'ay znovu vydá k ledovému městu Vaccao – s novým vědeckým týmem. Dao je neustále konfrontována s nevraživostí ostatních členů skupiny. Jak se zdá, všichni jsou na straně Ronalda Tekenera, jehož opustila. Je však velitelkou expedice a po jejím soukromém životě nikomu posádky nic není. Už se zdá, že i tato výprava skončí neúspěchem, ale pak je objeven vchod do stanice, která se svou konstrukcí podobá Sluncesvitu-18.

Na Rothgeru je mezitím ukončen odvoz materiálu z kontejnerů. Tek nechá vrak upravit tak, aby se zdálo, že posádka zahynula v bratrovražedném boji. Na SOL zapne Rakane ukořistěnou vysílačku. Ta pracuje v UHF spektru. Stále je v ní uložen radiogram od Fartyze a lze ho dekódovat. Tak se posádka SOL dozví o TRAITORU.

Rakane se následně odebere k Dao-Lin, aby se zúčastnil prohlídky stanice pod ledem. Jak se zdá, jde o kontrolní stanici celé sítě Sluncesvit. Zde se sbíhají zprávy ostatních 25 stanic, aby pak byly z Hangaye odeslány k bývalé sousední galaxii, která však zůstala v Tarkanu. Od transferu do standardního univerza tak tedy nemohly být předány žádné další informace.

Průzkumníci se zděšením zjistí, že se to v Hangayi jenom hemží jednotkami Terminační kolony. Z radiogramu, zaslaného Sluncesvitem-9, je jim umožněn hrozivý pohled do historie. Ve zprávě se mluví o začínající tvorbě protochaotických buněk. Hrozí, že se galaxie změní v negasféru. Tato negasféra by se pak stala multiverzálním průchodem. Celý proces odstartoval před dávnými časy první falešný messenger, vyslaný superinteligencí THOREGON. Jelikož se ve zprávě mluví o Hexameronu, chaotarchu Xpomulovi a zmíněni jsou i Pán Heptameru a Pán elementů, je jasné, že zpráva je velice, velice stará.

Modifikovaná ultražirafa SOL zároveň objeví přilétající loď, chráněnou temnopolem. Tek nařídí naprostou pasivitu, zakáže také aktivaci ochranného pole generační lodi. Ukradenou vysílačkou je zachycen rozkaz ke zničení vraku TRAI-zásobovače, aby tak byly zahlazeny stopy přítomnosti TRAITORU. Kromě toho hlásí jednotka Terminační kolony, že na Ultramodři parkuje loď se zlatavým pláštěm. Zlatý materiál by mohl být pro TRAITOR zajímavý, proto je požadován svaz Awourů. Tekovi je okamžitě jasné, že SOL musí zmizet. Během hodiny opustí činkovitá loď planetu Šedokartaniňanů. Jako poslední se na palubu dostaví Dao-Lin-H'ay. 673 Solánců zůstane na Ultramodři, mimo jiné také Arlo, syn Fee Kellind.

Když už je SOL na cestě ze soustavy, vynoří se osm disků TRAITORU, ale generační loď už nestihnou zachytit. Je právě 23. července 1342 NGL. Disky SOL nepronásledují, namísto toho důkladně prohledají Ultramodř. Potom odtáhnou. Prvního srpna přemýšlí Ron-Sha-R'itt o uplynulých dvanácti letech a o svém vztahu s Dao-Lin...

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál