BATERIE

Jako BATERII pojmenovalo Jádro svůj odštěpek, zanechaný na Zemi jako podporu Globistů, zatímco se vlastní kolektivní bytost vydala provést retroverzi negasféry v Hangayi.

Obecně

BATERIE měla při svém odštěpení od Jádra tyčovitý tvar. Zakrátko vyrostla do délky 60 centimetrů při průměru přibližně jedné dlaně. Nejednalo se o samostatnou entitu, jako tomu bylo u Kiriaade nebo Fawn Suzuke, ale pouze o koncentraci psionické energie, jejíž „náboj“ bude nakonec vyčerpán. BATERIE by však byla schopna pojmout z Jádra pocházející vědomí.

Dějiny

Koncem června 1347 NGL informovalo Jádro Perryho Rhodana o záměru vyrazit během tří měsíců po odletu operační eskadry ARCHETIM rovněž na cestu do Hangaye. Jádro bylo toho mínění, že jsou Globisté schopni samostatně stabilizovat štít TERRANOVA. Navíc k podpoře Pozemšťanů vytvořilo zásobník psionické energie – BATTERII – a zanechalo ho na Zemi.

Tato odnož byla vytvořena v půli srpna 1347 NGL. Krátce poté dorazila na Terru zpráva o konci Antakura z Bitveltu a Jádro odlétlo.

Zdroje

PR 2471, PR 2473, PR 2474, PR 2475

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!