Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2500
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2500
Název:Projekt Saturn
(Projekt Saturn)
Autor:Frank Borsch
Cyklus:Stardust
Vydáno poprvé:17. července 2009
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3. - 7. ledna 1463 NGL
Otevřou bránu hvězd – Frekvenční monarchie je jejich protivník
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan má problémy s tajemným projektem Saturn.

Mondra Diamondová – Státní tajemnice Ligy, ex artistka a ex agentka pocítí zvědavost.

Milton DeBeer – Excentrický hyperfyzik zkoumá prastarý artefakt velkého významu.

Sinnafoch – Frekvenční pátrač sáhne se svým Darturkským regimentem po Sluneční soustavě.

Skulptis – Válečný pobočník bojuje za svého pána.

Na Zemi a četných lidmi obydlených planetách Mléčné dráhy se píše rok 1463 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5050 křesťanského kalendáře. Už více než sto let panuje v Mléčné dráze mír: Hvězdné říše se snaží spolupracovat a vytvořit klidnou budoucnost. Konflikty minulosti se zdají být zapomenuty.

Především Liga svobodných Pozemšťanů, v níž Perry Rhodan stále zastává úřad Rezidenta, se koncentruje zejména na výzkum a vědu. Prostřednictvím dávnověkých transmiterů mají být překonány obrovské vzdálenosti mezi slunečními soustavami Galaxie.

Navíc se připravují dálkové transfery do odlehlých končit vesmíru. K nim má posloužit tajuplná kosmická stanicí, vznášející se mezi prstenci planety Saturn. Nejlepší pozemští vědci a technici pracují na tom, aby artefaktu z dávné minulosti vyrvali jeho tajemství.

Avšak o stanici se nezajímají pouze lidé. Pozornost na ni upřela také Frekvenční monarchie – a tak začíná nebezpečný konflikt o PROJEKT SATURN...


Od konce negasféry Hangay a odchodu Terminační kolony TRAITOR z galaxií Lokální skupiny uplynula přes 100 roků. Národy Mléčné dráhy se v současné mírové epoše věnují především výzkumu. Avšak vynořilo se nové nebezpečí, a superinteligence ID vysílá svého služebníka Homunka, aby varoval Perryho Rhodana.

Projekt Saturn

Dne 3. ledna 1463 NGL (5050 po Kr.) zasvětí Perry Rhodan svou stále ještě nestárnoucí družku Mondru Diamondovou do přísně tajného projektu Saturn. Před přibližně 60 lety objevil Explorer na orbitě v galaktické Northside ležícího slunce Lashu-12a opuštěný transportní dvorec Polostopých směnárníků a odvlekl ho do Sluneční soustavy. Od té doby zkoumají vědci LSP tuto čtvercovou, 2500 metrů měřící vesmírnou stanici, označovanou jako polyportdvorec GALILEO. V dutině uprostřed transportního dvorce se nacházejí čtyři modře zářící transferové komíny. Výzkumný tým vede právě tak geniální jako excentrický hyperfyzik Milton DeBeer. Podporují ho Laosoorové Vanqueron a Isuzu (krátkodosahoví telekineti a teleportéři). Pozemšťané doufají, že jim transportní dvorec poslouží jako brána ke vzdáleným galaxiím – intergalaktické kosmické lety sice po zvýšení hyperimpedance nejsou zcela nemožné, ale doba takové cesty je extrémní. Protože je technika Polostopých směnárníků pro Pozemšťany dalekosáhle nepochopitelná, nepodařilo se doposud transportní dvorec reaktivovat. Z holografické projekce Polostopého směnárníka je zjištěno pouze tolik, že dvorce stvořili po dlouhý čas nezvěstní Anthuriané, a že z četných dvorců se skládající polyportsíť smí být používána pouze k mírumilovným účelům

Jak se zdá, transportní dvorec se z neznámých důvodů začal sám opravovat. Nejprve se zprovozní komunikační síť. Je zachyceno mnoho nepochopitelných radiogramů, shodně koncipovaných v jazyce Mocných. Některé hovoří o válce: Frekvenční monarchie se zmocňuje jednoho transportního dvorce po druhém. Mondra Diamondová navrhne, aby byl GALILEO rozstřílen, než se z něho stane hrozba Sluneční soustavě. Perry Rhodan již o tom nestačí dlouho uvažovat, když dorazí další zpráva, v níž se hlásí dvorec NEO-OLYMP ze systému Stardust. Jeho velitel Stuart Lexa sděluje, že se blíží útok Frekvenční monarchie, a z pověření administrátora Whistlera prosí o pomoc. Protože GALILEO představuje jedinou známou možnost, jak dosáhnout soustavy Stardust, nesmí být stanice v žádném případě ztracena. Neočekávaně je vyhlášen poplach.

Útok Frekvenční monarchie

Po dobytí distribučního depotu ITHAFOR, 8,5 kilometrů dlouhé a asi 4 km tlusté vesmírné stanice, k níž je připojeno osm polyportdvorců, se Frekvenční pátrač Sinnafoch, přední vyslanec Frekvenční monarchie, dozví o existenci ztraceného dvorce KIIRFALK. Vyšle tam skrze polyportsíť několik regimentů svých darturkských vojáků a následuje je s válečným pobočníkem Skulptisem. Darturkové (tři metry vysoké, býkům podobné bytosti s relativně malými úhořovitými hlavami, hromadně útočící a slepě oddané svým velitelům) narazí na nečekaně prudký odpor: KIIRFALK hájí humanoidní bytosti a bojoví roboti, kteří Darturky rychle zdecimují. Sinnafoch se dozví, kdo je jeho nepřítelem: Jsou to Pozemšťané, a jméno jejich vůdce zní Perry Rhodan. KIIRFALK je tedy identický s u Saturnu ukrytým dvorcem GALILEO.

Perry Rhodan a Mondra Diamondová se po překvapivém útoku Darturků zapletou do prudkých bojů. Protože se Miltonu DeBeerovi podaří deaktivovat transferové komíny, neobdrží protivník žádné posily a může být rozprášen. Mondra a oba Laosoorové zajmou Sinnafocha a Skulptise. Gucky a Icho Tolot zajatce vyslýchají, ničeho však nedosáhnou, neboť Sinnafoch a Skulptis jsou právě tak parahluší jako Darturkové – to znamená, že žádný telepat nemůže číst jejich myšlenky. Sinnafoch, vyzáblý humanoid s černou kůží, krom toho disponuje v mozku umístěnou indukční buňkou, jakýmsi umělým extrasmyslem, který mu radí v obtížných situacích. Jako paratichošlápek je nadto imunní proti všem paradarům (např. telekinet by ho nedokázal zadržet) a může se učinit neviditelným – ale o tom zatím Pozemšťané nic netuší. Vyoperují mu však indukční buňku, což pro Frekvenčního pátrače znamená právě tak velké ponížení, jako ztráta copu, v mnoha letech narostlého do skvostného symbolu Sinnafochova statutu. Takzvaný pigasosský cop shořel během boje. Pozemšťané se od arogantního Frekvenčního pátrače nedozvědí o moc víc, než že pochází z národa Vatroxů, a že Frekvenční monarchii považuje za daleko mocnější než LSP.

Protiúder Pozemšťanů

Krátce po skončení bojů navštíví Perryho Rhodana Homunk. Android informuje Rezidenta, že Lotho Keraete je pravděpodobně po smrti a ID ztratil kontrolu nad situací ve hvězdokupě Far Away. ID opět není schopen pomoci ani Pozemšťanům ve Sluneční soustavě. Perry Rhodan má za každou cenu ochránit polyportsíť, neboť ta nesmí v žádném případě padnout do nesprávných rukou.

Perry Rhodan převezme velení nad oddílem 100 pozemských specialistů a právě tolika bojovými roboty typu TARA. Skupinu podporuje několik Ertrusanů, dva Laosoorové, Mondra Diamondová, Gucky a Icho Tolot. Oddíl použije vetřelci zanechané transportní čočky, aby pronikl k naposledy použité cílové stanici polyportdvorce. Tak Pozemšťané dosáhnou síťového uzlu ITHAFOR. Druhá, Reginaldem Bullem vedená úderná vlna dorazí o chvíli později. Je zjištěno, že se obrovská stanice nachází blízko centra podle dosavadních poznatků neobydlené kulové hvězdokupy M 68, pojmenované Dhogar. Ta obsahuje asi 100 hvězd, je vzdálena 38 480 světelných let od Sluneční soustavy a leží 23 000 světelných roků nad galaktickou hlavní rovinou v Southside. Perry Rhodan si na pomoc přivolá svaz křižníků. Po prudkých bojích Pozemšťané vybudují předmostí a pomalu dobývají další oblasti ITHAFORU. Perry Rhodan nechá na uzlovou stanici dopravit Sinnafocha a Skulptise. Doufá, že demonstrace moci LSP přiměje Frekvenčního pátrače k hovoru. Rezidentovo očekávání však zůstane nenaplněno.

Pozemšťané utrpí těžké ztráty, neboť Darturkové jsou válečníci, kteří na sebe neberou žádný ohled. Mnoho z nich v sebevražedných útocích napadne s aktivovanými ochrannými štíty bojovníky nepřítele. Ve zmatku boje mohou Sinnafoch a Skulptis uniknout. Narazí na Mondru a Laosoory. Zatímco Sinnafoch pod ochranou neviditelnosti uprchne, Skulptis zaútočí. Ve střetu s ním zahyne Vanqueron. Nakonec se Válečný pobočník vrhne na Isuzu a odpálený energetický paprsek spálí oba zápasící tvory. Sinnafoch narazí na několik Darturků, kteří ho eskortují k transferovým komínům. Pátrač během cesty analyzuje údaje, které jeho lidé doposud získali o Sluneční soustavě. Když pochopí, že se v případě Solárního systému jedná o takzvanou „lokalitu 1. třídy“, je přesvědčen, že současnou porážku bude moci přetvořit ve svůj triumf. Takové lokality jsou pro Frekvenční monarchii neobyčejně důležité – jinými slovy: Sluneční soustava musí být dobyta stůj co stůj. Monarchie už dlouho pátrá po PARALOX-ARZENÁLU, ztracené ultimativní zbrani, s níž by mohly být ovládnuty všechny galaxie s dislokovanými polyportdvorci. Každý jednotlivý ztracený dvorec obsahuje odkaz na PARALOX-ARZENÁL. Sinnafoch se přesune do sousední galaxie, aby se spojil s flotilou nepřemožitelných DC-bitevních září. Jeho nenávist platí zejména Perrymu Rhodanovi.

Když se situace v ITHAFORU uklidní, dojde v jednom z polyportdvorců k transferu. Objeví se Polostopý směnárník Ariel Motrifis, složí Perrymu Rhodanovi poklonu za dobytí ITHAFORU a požádá ho o pomoc.