Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2501
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2501
Název:Frekvenční monarchie
(Die Frequenz-Monarchie)
Autor:Christian Montillon
Cyklus:Stardust
Vydáno poprvé:24. července 2009
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 7. ledna 1463 NGL
Pozvání na Markanu – do Nekonečného města
Hlavní postavy románu:

Ariel Motrifis – Polostopý směnárník představí vyvoleného zachránce svého lidu.

Icho Tolot – Haluťan konečně narazí na stejně vysokého protivníka.

Kharonis – Frekvenční pátrač zachytí stopu nezvěstného dvorce.

Mondra Diamondová – Státní tajemnice Ligy navštíví Nekonečné město a ztrácí dítě.

Perry Rhodan – Pozemšťan je hostem Polostopých směnárníků.

Na Zemi a četných lidmi obydlených planetách Mléčné dráhy se píše rok 1463 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5050 křesťanského kalendáře. Už více než sto let panuje v Mléčné dráze mír: Hvězdné říše se snaží spolupracovat a vytvořit klidnou budoucnost. Konflikty minulosti se zdají být zapomenuty.

Především Liga svobodných Pozemšťanů, v níž Perry Rhodan stále zastává úřad Rezidenta, se koncentruje zejména na výzkum a vědu. Prostřednictvím dávnověkých transmiterů mají být překonány obrovské vzdálenosti mezi slunečními soustavami Galaxie.

Navíc se připravují dálkové transfery do odlehlých končit vesmíru. K nim má posloužit tajuplná kosmická stanicí, vznášející se mezi prstenci planety Saturn. Nejlepší pozemští vědci a technici pracují na tom, aby artefaktu z dávné minulosti vyrvali jeho tajemství.

Avšak o stanici se nezajímají pouze lidé. Z transportního komínu polyportdvorce se vynoří FREKVENČNÍ MONARCHIE...


Perry Rhodan přislíbí Arielu Motrifisovi pomoc LSP, výměnou za to však požaduje informace o polyportsíti a Polostopých směnárnících. Motrifis pozve Rhodana a dva průvodce (ke Guckyho nelibosti jsou vybráni Mondra Diamondová a Icho Tolot), aby ho doprovodili na planetu Markanu. To je zcela od vnějšího světa odříznutý domovský svět Směnárníků v soustavě Andury-Aphanur v galaxii Kyon Megas. Motrifis svým odchodem z Markanu a návštěvou u Pozemšťanů projevil velkou odvahu. Bylo to však nezbytné, neboť Polostopí směnárníci jsou proti Frekvenční monarchii, která před deseti dny zahájila dobývání sítě transportních dvorců, naprosto bezmocní – je to mírný, pozvolna vymírající lid, jemuž je válka zcela cizí. Když distribuční depot znovu přepadnou vojáci Frekvenční monarchie a jsou odraženi, uzavře Motrifis transferové komíny svým controllerem – jenom s tímto přístrojem lze kontrolovat polyportdvorce, a jenom transferoví operátoři jako Motrifis mají controller. Několika těmito přístroji však disponuje i Frekvenční monarchie a proto je jen otázkou času, než bude blokáda zrušena.

Zatímco Galaktici společně se Směnárníkem cestují polyportsítí na Markanu, referuje Motrifis o minulosti lidu Anduryů. Anduryové před asi 80 000 lety objevili první opuštěný polyportdvorec již tenkrát nezvěstných Anthurianů. S pomocí rovněž nalezených controllerů, které se dělí do tří různých tříd (A, B a C), mohli zprovoznit jeden transportní dvorec po druhém, ačkoli pro ně technologie zmizelých tvůrců stanic zůstala dalekosáhle nepochopitelná. Tak se z Anduryů stali Polostopí směnárníci. Mají znalost o nejméně 250 dvorcích v 11 galaxiích (ke kterým patří také Andromeda), mnoho z nich je však z neznámých důvodů těžce poškozeno a platí proto – jako například GALILEO – za ztracené. S controllery kategorie C má být možno dosáhnout takzvaných obchodních hvězd. Tyto stanice jsou schopny transferovat i větší objekty, dokonce kosmické lodi, avšak controller této třídy nebyl doposud nalezen. Směnárníci poskytují služby transportních dvorců národům, které podle jejich soudu dosáhly potřebné morální zralosti.

Markanu je vodou pokrytý svět, jehož nekonečné oceány jsou pokryty velkými, hroudovitými objekty. Toto je Nekonečné město, prastarý relikt neznámého původu, který již obývalo mnoho různých národů. Zde v naprosté izolaci žijí Polostopí směnárníci; jejich polyportdvorec není v síti za normálních okolností vidět. Perry Rhodan přislíbí členům Koncilu (náčelníků Směnárníků) vojenskou pomoc a žádá náhled do všech tajemství sítě. Chce se stát rovnoprávným partnerem správců polyportsítě. Než může nejvyšší konfis Gašumon Ata odpovědět, napadnou město regimenty Darturků a způsobí mezi bezbranným lidem krveprolití. Galaktici jsou jediní, kdo je schopen obrany. Také oni však musí uprchnout a Ariel Motrifis je zavede do podzemních katakomb. Cítí oprávněnou vinu za katastrofu, neboť jen díky použití polyportdvorce na Markanu se vědcům Frekvenční monarchie podařilo najít domovinu Směnárníků. Motrifis přizná, že nemá informace o NEO-OLYMPU, dvorci v systému Stardust. Ví jenom, že byl reaktivován před 50 roky a nelze ho momentálně dosáhnout.

Mnoho Polostopých směnárníků unikne záhubě, zatímco „odejdou“: Odhmotní se a zmizí s neznámým cílem. Tento postup použije i Gašumon Ata, kterého chtěl právě ve věci PARALOX-ARZENÁLU vyslechnout Frekvenční pátrač Kharonis, náčelník Darturků. Kharonis použije své paraschopnosti, aby se připoutal k jednomu z ještě zůstávajících Směnárníků...