PARALOX-ARZENÁL

PARALOX-ARZENÁL je ultimátní zbraň, která je pravděpodobně ukryta někde v polyportové síti. Kdysi byla v držení Frekvenční monarchie, avšak té ji zcizil neznámý, mocný protivník. Roku 1463 NGL dostal Perry Rhodan od ID příkaz, aby arzenál získal pro superinteligenci, neboť bez ní by zřejmě byla ztracena.

Dějiny

V prosinci 1462 NGL začala Frekvenční monarchie s dobýváním sítě polyportdvorců. Monarchie považovala za svůj důležitý cíl, aby se v období čtvrté hyperdeprese zmocnila polyportsítě a následně s PARALOX-ARZENÁLEM ovládla všechny galaxie v jejím okolí. Stanoviště PARALOX-ARZENÁLU nebylo Frekvenční monarchii známo, nicméně se vycházelo z úvahy, že lze odkazy k určení pozice zbraně nalézt v jednom ze ztracených dvorců. Všechny solární systémy, v nichž se nalézaly zapomenuté stanice, byly proto považovány za „lokality první třídy“. Díky polyportdvorci GALILEO získala tento status i Sluneční soustava.

Zdroj

PR 2500, PR 2522

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!