Distribuční depot

Distribuční depoty – někdy se jim říká také distribuční dvorce – jsou důležitou složkou Polyportové sítě.

Všeobecně/uspořádání

Distributdepoty jsou rozdělovací stanice polyportsítě a může k nim být připojeno až osm polyportdvorců. Jsou to právě polyportdvorce, ať už připojené k uzlu nebo osamocené, které umožňují intergalaktické transfery. V každé k síti připojené galaxii se proto nachází přinejmenším jeden distribuční depot, představující uzlový bod. Depoty mohou být ovládány pouze controllery třídy B a C.

Depoty vykazují jednotnou strukturu, jsou to zploštělé koule (spíše čočky) o průměru 8,5 kilometrů a výšce přibližně čtyři kilometry. Z větší části je tvoří jantarově zbarvená, stabilizovaná formovací energie.

Vnější oblasti depotů jsou volně přístupné. Existuje ale také nepřístupná centrální zóna, vytvořená z modrošedého kovu. Do této oblasti smí vejít pouze nositelé controlleru třídy A. V centrálním pásmu je – na rozdíl od transportních dvorců – umístěna infrastruktura, která slouží i k jiným účelům, než logistice kosmických letů a intergalaktických polyportových přesunů. Jsou tu například sektory pro výzkum a vývoj (laboratoře). V centrální sféře lze pak najít další, hermeticky oddělenou oblast, avšak k přístupu do této sekce je třeba vyšší autorizace, controller třídy A už nepostačí.

Ve vnitřním centru je například umístěn transformační areál, kde je možné stabilizovat jantarově zbarvenou formovací energii. Ta pak může být použita k výrobě součástí. I v uzavřené oblasti jsou dodatečně chráněná pásma, v nichž se dají najít různé důležité objekty k řízení a ovlivnění polyportsítě, jako například controllery.

Distribuční depoty mají na vrchní a dolní straně po čtyřech kvadratických dokovacích plošinách pro transportní dvorce, které umožňují intergalaktické transfery. Samotné depoty podporují připojené dvorce a poskytují logistiku pro intergalaktické cestování, jako skladiště atd., avšak sami o sobě nemohou nikoho transportovat ani osoby ani materiál.

Známé distributdepoty

Dějiny

Bližší informace o historii jednotlivých distribučních depotů jsou k dispozici u hesla Polyportová síť.

Zdroje

PR 2500, PR 2503, PR 2506, PR 2507, PR 2534

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Distribut-Depot« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
29.1.2022
1565 před NGL
4. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459608.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál