Diktyon

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Jiné názvy:Centaurus A, NGC 5128
Vzdálenost od Mléčné dráhy:12,41 milionů LY
Rozměry:cca 150 000 x 120 000 LY
Typ:S0 pec; Sy2
Hmotnost:1012 sluncí
Počet hvězd:není znám
Důležité národy:
Bokazuu

Diktyon je spirální galaxií v podobě zploštělého elipsoidu. Z Mléčné dráhy lze tento hvězdný ostrov vidět ve směru mocenské oblasti ESTARTU.

Obecně

Diktyon patří ke galaktické skupině M83. Ve vzdálenosti tří milionů světelných let se nachází galaxie Truillau.

Diktyon je připojen k polyportsíti.

Přehled

O galaxii je doposud (stav k 8. lednu 1463 NGL) známo pouze tolik, že v jejím předpolí leží malá předsunutá minigalaxie Kyon Megas. V Diktyonu se nalézá původní domovina Bokazuu.

Diktyon je silným zdrojem rentgenového a gama záření. Jádro se skládá zejména ze starých rudých hvězd. Jako prachový pás, táhnoucí se okolo galaktického centra, lze pozorovat zbytek menší spirální galaxie, kterou kdysi Diktyon „pozřel“.

Dějiny

V neznámém čase po zvýšení hyperimpedance, k němuž došlo roku 1331 NGL, se Bokazuu (nebo přinejmenším část tohoto lidu) vydali do exilu do satelitní galaxie Kyon Megas (PR 2504).

V roce 1463 NGL už Bokazuu poprvé od hyperimpedančního šoku disponovali kosmickými koráby s lineárním pohonem. Tento národ obchodníků doufal, že s pomocí dalších technických inovací bude Diktyon brzy opět v dosahu jejich vesmírných plavidel (PR 2504).

Zdroje

PR 2504