Vatroxové

z Databáze Multiversa
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Anthuresta
Domovská planeta:Vat
Známé obydlené planety:
Hibernační svět
Vatroxové
Vatroxové
© VPM kg.

Vatroxové jsou významným národem Frekvenční monarchie.

Fyzický vzhled

Vatroxové jsou přibližně dva metry vysocí, humanoidní a mají velmi vychrtlé postavy. Jejich pokožka má černou barvu. Na týle jim roste jediný, silný vlas, takzvaný pigasosský vlas. Tento vlas, který zpovzdálí vypadá jako cop, je chloubou Vatroxů (PR 2500).

Schopnosti

Nakolik je známo, jsou všichni Vatroxové paratichošlápky. S pomocí této schopnosti mohou potlačit svou přítomnost z pozornosti většiny živých bytostí. Tímto paradarem však nemohou oklamat roboty ani žádné senzory. Kromě toho jsou Vatroxové parahluší (PR 2501, PR 2502).

Vatroxové (přinejmenším tedy Frekvenční pátrači Vatroxů) jsou nesmrtelní. Po fyzické smrti se jejich Vamu vrací na hibernační světy Frekvenční monarchie, kde oduševní naklonovaná těla. Tento proces může být ovšem spojen se ztrátou paměti.

Přinejmenším někteří Vatroxové nesou robotickou indukční buňku, představující druh kontracomputeru. Buňka svého nositele upozorňuje na možné varianty pravděpodobnosti.

Dějiny

Všichni doposud známí Vatroxové jsou Frekvenčními pátrači Monarchie. O dějinách tohoto národa není známo příliš mnoho, ví se však, že byl až do určité doby hibernován. Čas procitnutí Vatroxů se zdá souviset se zvýšením hyperimpedance, k němuž došlo v roce 1331 NGL (PR 2500).

Frekvenční pátrači Vatroxů řídí v roce 1463 NGL výbojná válečná tažení proti transportním dvorcům polyportsítě. Frekvenční pátrač Sinnafoch vede (až do poloviny ledna 1463 NGL marné) válečné operace v Mléčné dráze, další Vatroxové / Frekvenční pátrači se ve stejné době snaží o dobytí jiných galaxií. Velkého úspěchu dosáhl Frekvenční pátrač Kharonis, jemuž se podařilo obsadit planetu Markanu, domovský svět Polostopých směnárníků (PR 2501, PR 2502).

Domovský svět

Domovský svět Vatroxů se jmenoval Vat. V období první hyperdeprese zde vznikli Vatroxové a z jejich Vamu se vyvinuly beztělé entity VATROX-VAMU, VATROX-CUUR, VATROX-DAAG. Entity pečovaly o Vatroxe a shromažďovaly další Vamu, aby nakonec stvořily novou, všemocnou Všebytost. Ta se však obrátila proti svým tvůrcům. Vat byl zpustošen, VATROX-VAMU pohlcen negativní entitou a VATROX-CUUR a VATROX-DAAG museli uprchnout. Přitom s sebou vzali i Vatroxe (PR 2529).

Stanoviště domovského světa Vatroxů není na začátku roku 1463 NGL znám. Podle dostupných informací se nachází v galaxii Anthuresta (PR 2535).

Známí Vatroxové

Zdroje

PR 2500, PR 2501, PR 2502, PR 2503, PR 2525, PR 2535