Perry Rhodan 2525 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2525
Název:Očima Gaidů
(Mit den Augen der Gaids)
Autor:Wim Vandemaan
Cyklus:Stardust
Vydáno poprvé:08. ledna 2010
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1331 NGL1463 NGL
Jsou kosmickým lidem z Andromedy – a bojují na straně Frekvenční monarchie
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Atlan – Arkonidan potká starce.

Cerdo Perisa – Gaid se stává vojenským velitelem svého lidu.

Sári Várady – Pozemšťanka získá náhled do historie Gaidů.

Vastrear - Frekvenční pátrač prokazuje svůj soucit zvláštním způsobem.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2525 (Ilustrace 1)
© VPM kg.

Na Zemi a četných lidmi obydlených planetách Mléčné dráhy se píše rok 1463 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5050 křesťanského kalendáře. Už více než sto let panuje v Mléčné dráze mír: Hvězdné říše se snaží spolupracovat a vytvořit klidnou budoucnost. Konflikty minulosti se zdají být zapomenuty.

Především Liga svobodných Pozemšťanů (LSP), v níž Perry Rhodan stále zastává úřad Rezidenta, se koncentruje zejména na výzkum a vědu. S nalezeným polyportdvorcem jménem ITHAFOR se do rukou lidstva dostává nový, tajemný transportní systém. Skrze polyportdvorec vpadne do Galaxie nebezpečná Frekvenční monarchie, její úder je však prozatím odražen.

Zatímco se Reginald Bull v Mléčné dráze a Atlan v Andromedě snaží ochránit svou domovinu, Perry Rhodan následuje nouzové volání Pozemšťanů ze vzdálené soustavy Stardust. Zde obdrží poselství od starého přítele – superinteligence ID je zjevně v akutním ohrožení. Dalším problémem je až doposud nepřístupné kočující město. A Atlan se vydá na pouť Andromedou – události tu uvidí OČIMA GAIDŮ...


18 velkých bojových lodí Gaidů obklíčí JULESE VERNA. V rozporu s obvyklým chováním svého národa však nezaútočí. Místo toho naváže Daore Hapho, velitel ZHANVOU, kontakt s Galaktiky a požádá o svolení vstoupit v doprovodu čtyř druhů na palubu pozemského plavidla. Delegaci přivítají Atlan a xenopsycholožka Sári Várady. Jedním z Haphových průvodců je Cerdo Perisa, velmi starý Gaid, který se už může pohybovat pouze s pomocí exoskeletu. Perisa začne vyprávět o svém životě a současně tak Galaktikům objasní, jak se z Gaidů stal pomocný národ Frekvenční monarchie.

Perisa byl kdysi nejvýznamnějším hudebním skladatelem na Gaidoru. Jeho zvláštní talent spočíval v tom, že dovedl takřka rozezpívat hyperkrystaly. Skladatelova oslnivá kariéra, tvořená sérií triumfálních koncertů, byla náhle ukončena hyperšokem roku 1331 NGL. Perisa následně vstoupil do kosmického loďstva, v němž byl žádaný díky zkušenostem s hyperkrystaly. Když v roce 1344 NGL vtrhla do Andromedy Terminační kolona a vynucovala direktivu TRAITORU, byl bývalý skladatel těžce zraněn v bitvě s traitanky, útočícími na Gaidor. Přežil a díky své prozíravosti a diplomatickému umu provedl flotilu Gaidů érou TRAITORU. V roce 1360 NGL již nesl hodnost admirála a urovnával konflikty s Tefrody a Maahky, kteří se stejně jako Gaidi velice zajímali o rozsáhlými nalezišti hyperkrystalů požehnanou planetu Ajoor.

Roku 1448 NGL přistála na Gaidoru bitevní záře Frekvenční monarchie. Frekvenční pátrač Vastrear nabídl Gaidům obchod, a ti ho přijali. Na svém výsostném území nechali Gaidi Monarchii volnou ruku při hledání významného objektu a poskytli navíc v tomto pátrání svou asistenci. Jako odměnu za prokázané služby obdrželi pokročilou techniku. Perisa letěl s Vastrearem na planetu Hibernace-3, ukrytou v temném mračnu, aby se přesvědčil o tom, že je Frekvenční monarchie ochotna splnit všechny své sliby. Absolutní převaha cizinců, kteří samozřejmě výborně zacházeli s formovací energií, admirála naprosto ohromila. S technologií Frekvenční monarchie prožili Gaidi netušený rozkvět. Nemuseli se už obávat žádné jiné mocnosti Andromedy.

Ne všichni Gaidi však byli s tímto vývojem spokojeni. V roce 1456 NGL přišel Perisův syn Dargu Guoschan o život při rebely spáchaném atentátu. Perisa opět vyvázl, avšak kvůli zranění a postupujícímu fyzickému chřadnutí byl přinucen nosit exoskelet. Toho času byli jeho důvěrníky ředitelka flotilní rozvědky a Daore Hapho, synův životní druh. Následkem šoku, utrpěného při atentátu, si Perisa uvědomil, že mu chybí vzpomínky na jeden ze dnů, strávených na Hibernaci-3. Také tajná služba měla podezření, že Frekvenční monarchie není zdaleka tak upřímná, jak by se mohlo zdát: Neustále mizeli jednotliví Gaidi a někdy dokonce celé kosmické lodi. Jeden z pohřešovaných, Gaid jménem Phyndor Daoschdan, jednoho dne ohlásil dobytí tefrodského světa Onoph V. Perisa se odebral na místo bojů. V jednom z vraků objevil řadu identických Gaidů – patrně klonů. Část klonů představovala jeho vlastní mladší vydání. Tím se vyjasnilo, co se s Perisou dělo v onen z paměti vymazaný den.

Perisa o svých zjištěních informoval kancléře Gaidů. S fakty konfrontovaný Vastrear zcela otevřeně přiznal, že Frekvenční monarchie ve velkém naklonovala Gaidy, obsadila s nimi svazy vesmírných plavidel a rozmístila je i do dalších významných pozic. Údajně se to všechno dělo pro dobro Gaidů, kteří již nemuseli riskovat životy v potyčkách s protivníky a mohli podobné starosti přenechat klonům. Mnoho Gaidů, včetně Perisy, se začalo ptát, zač vlastně bojují. Roku 1461 NGL se Perisa a Daore Hapho uchýlili do ilegality. Když se bezpečnostní síly pokusily Perisu zatknout, uprchl transmiterem na plavidlo ZHANVOU, k němuž se posléze připojily další vzbouřenecké křižníky.

Tím je Perisovo vyprávění u konce. Atlan, jemuž byl starý Gaid od počátku sympatický, skladateli uvěří. Je uzavřeno spojenectví a Galaktici obdrží souřadnice tajné vzbouřenecké základny. Atlan získává několik nových poznatků: Frekvenční monarchie tají své hibernační světy před nepřáteli, dost možná velice mocnými. Technologie Galaktiků je stále vyspělejší než všechno, co Gaidi pokládají za vrchol pokroku v Andromedě. Kromě toho je nyní jasné, že Frekvenční monarchie měla v Hathorjanu tak snadnou práci jen díky odcizení zdejších nejvýznamnějších národů. Atlanovým cílem tedy musí být spolupráce Gaidů, Tefrodů a Maahků. Chce vytvořit andromedskou obdobu Galaktika. Kontakt s Tefrody a Gaidy byl již navázán, zbývají tedy Maahkové. Galaktici musí zjistit, proč se Dýchači metanu stáhli z galaktického jeviště...