Perry Rhodan 2306 (Česká obálka) Perry Rhodan 2306 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2306
Název:Krystalová burza
(Die Kristallbörse)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:28. října 2005
Vydáno v češtině:2014
Čas děje: 1344 NGL
Tajuplný Česač – jeho vojsko vládne vesmírné plošině
Hlavní postavy románu:

Komoří – Pán LE-Nádherný ztrácí kontrolu.

Quergelqoonilaxyolqoor – Willy pozoruje a je pozorován.

Thomasz Emanuel – Muž boží stojí proti satanovi.

Solomon G. Gill – Agent SPL nevěří svým očím a uším.

Inez Hatcherová – Agentka SPL se strachuje o svěřené hyperkrystaly.

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Situace v Galaxii se dalekosáhle stabilizovala: Kosmický obchod vzkvétá a dochází k mnoha pokrokům v oblasti techniky.

Avšak začíná nová válka, neboť do Mléčné dráhy vpadl předvoj Terminační kolony TRAITOR, náležející k Mocnostem Chaosu. Po Galaxii jsou rozmístěny tvrze kolony, které mají přivést civilizované planety do područí TRAITORU. Jedna z těchto tvrzí – TRAICOON 0098 – je zničena na okraji Sluneční soustavy, ale její velitel unikne. Nikdo v Galaxii ještě netuší, jak výbušná situace vlastně je, a tak se mnohý z nich věnuje běžným záležitostem. Dokonce i na obchodním světě Lepso, které je význačným překladištěm Mléčné dráhy – KRYSTALOVOU BURZOU...


Dne 25. února 1344 NGL zvětří skokanský patriarcha Jorgas Etoto megaobchod. Jeden Arkonidan chce od Galaktických obchodníků zakoupit 30 kilogramů khalumvattu. Tržní cena za toto zboží činí po zvýšení hyperimpedance 24 miliard galaxů. Avšak uskutečnění obchodu mezi Skokany a Arkonidanem, kterého doprovázejí dva osobní strážci, stojí v cestě velký problém. Kupující by rád viděl další zkušební vzorek, který však Etoto nemá, neboť je podvodník. Tváří v tvář blízkého zisku vyšle patriarcha své syny, aby z jeho nové lodi přivezli další falešný zkušební vzorek, ačkoli na LE-nádherný, krystalové burze, jsou podvody s krystaly přísně trestány a tajemný Komoří, vládce kosmické stanice na oběžné dráze Lepsa, je velice tvrdý obchodník. K Etotově smůle je Arkonidan expert na krystaly a když obchodníkův bluf vyjde najevo, odhalí se bodyguardi jako Kralasené. Díky zákroku burzovní gardy jsou všichni účastníci obchodu zadrženi. V krátkém procesu, v němž Komoří Skokanovi pouze přečte rozsudek, je patriarcha odsouzen k doživotnímu zákazu obchodování na stanici LE-nádherný. To je velice tvrdý trest, avšak právě tímto způsobem se burza prodrala na špici hyperkrystalového obchodu. Skokani jsou šílení vztekem. Avšak než se svou lodí zmizí v lineárním prostoru, dostanou možnost odprodat prakticky bezcenné howalgonium, jehož mají na palubě 1,6 tuny, dvojici pozemských obchodníků: Salomonu G. Gillovi a Inez Hatcherové. Oba skrytě pracující agenti SPL skupují z pověření LSP velké množství howalgonia. Tento dříve nejcennější hyperkrystal má nyní hodnotu dva galaxy za gram, ale LSP vyvinula nové metody jeho zpracování, prozatím přísně utajované.

D. Manning Ostro je nájemný vrah, jeden z nejlepších, a na LE-nádherný dlí kvůli Amandě van Veerové, bohaté stárnoucí Pozemšťance, kterou má zavraždit, aby její peníze připadly sedmi dědicům a osmi věřitelům. Oběť je kromě jiného vášnivá hráčka, která dříve hrála na BÁZI a nyní chce poznat LE-nádherný. Ostro své peníze nehromadí, utrácí je za neuročipy, které mu umožňují pronikat do počítačových sítí. Za pomoci těchto čipů hodlá jednoho dne uskutečnit svou poslední akci a zajistit se na zbytek života.

Zatím agenti SPL zpozorují, že je v jejich howalgoniovém skladu nainstalována štěnice. To je pro ně podnět, aby se spojili s Komořím, neboť tuší problémy pro LE-nádherný. V ochraně deflektorových polí proniknou do kancelářského traktu stanice, avšak Komoří je již očekává. Není to nikdo jiný než Roi Danton, plukovník Nového USO, od roku 1337 NGL vystupující v roli Komořího. Burza patří organizaci Taxit, která LE-nádherný odkoupila od soukromé obchodní společnosti. Také Dantonovi je jasné, že se něco chystá a odešle svou gardu do místností pozemských agentů. Avšak štěnice je jen bluf, šest vyděračů chce touto akcí odlákat pozornost a získat přístup k legendárnímu burzovnímu pokladu. Vyhrožují zničením stanice, pokud jim poklad nebude předán.

Plophosan Ostro zavraždí určenou osobu a zvětří opravdu velké peníze. Pronikne do počítačové sítě LE-nádherný. Zatímco nechají Danton a agenti SPL tiše uplynout třídenní ultimátum, návštěvníci LE–nádherného jsou evakuováni. Jen Danton ví, že burzovní poklad neexistuje, všechen khalumvatt je padělaný, ale o tom nemají vyděrači ani potuchy. Po poslední výzvě se šest strůjců vydírání vyhodí do vzduchu, ale díky silným HD štítům se udá jen málo a nebezpečí je zdánlivě zažehnáno. Nyní se ozve Ostro, který má všechny trumfy, neboť kontroluje centrální staniční počítač. Na poslední chvíli napadne agenta Gilla, aby přetížil vrahovy neuročipy a tak ho zlikviduje.

Dne 01. března 1344 NGL se ukáží tři 300 metrové nákladní koráby LSP a transportují na Zemi, pod ochranou plavidla HERNADO DE SOTO, 8,7 tun howalgonia, jež zakoupili oba obchodní agenti.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál