Perry Rhodan 2307 (Česká obálka) Perry Rhodan 2307 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2307
Název:Psionický koresponder
(Der Psi-Korresponder)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:4. listopadu 2005
Vydáno v češtině:2014
Čas děje: 1344 NGL
Nastupuje eskadra Chaosu – a Gucky loví měsíční sabotéry
Hlavní postavy románu:

Gucky – Myšob jde do dvojího nasazení.

Marc London – Devatenáctiletý Pozemšťan se ocitá pod neustálý dohledem.

Noviel Residor – Pozemský šéf tajné služby se stará o problémy na Měsíci.

Turb Cartheon – Specialista na ochranné štíty skončí se svou prací.

Bré Tsinga – Kosmopsycholožka je s rozumem v koncích.

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Zdálo se, že nastává epocha míru a technického rozvoje, ale tato naděje byla nečekaně zničena.

Do Mléčné dráhy totiž vpadl předvoj Terminační kolony TRAITOR. Kolona náleží k Mocnostem Chaosu a jejím úkolem je připravit obyvatele Galaxie k tomu, že v jejich bezprostřední blízkosti vznikne nová negasféra. Mléčné dráha má patřit mezi zdrojové galaxie Chaosu. Lidstvu se sice podaří zničit tvrz kolony, náležející Sluneční soustavě, ale brzy přilétnou další síly Chaosu.

V tomto kritickém okamžiku vzbudí devatenáctiletý Pozemšťan pozornost dvou proti obě stojících mocností: Zerberoffa, Duálního kapitána Chaosu a posla Vyšších mocností Řádu, Fawn Suzuke. Spojí se s mladým Londonem, neboť je PSIONICKÝ KORESPONDER


Mutantský dar Marca Londona nelze analyzovat žádnou obvyklou metodou. Mladý muž je svěřen do Guckyho péče, avšak myšob nemůže přečíst Londonovy myšlenky. Není ani schopen ho telekineticky zadržet. Když s ním teleportuje, zjistí, že se nenamáhal více, než když se přesunuje sám. Gucky vezme Londona na Měsíc, kde má myšob telepaticky odposlouchávat osazenstvo HWG-01, kde jsou tušeni agenti nepřátelské mocnosti. HWG-01 je zvláštní součástí průmyslového komplexu a loděnice v Zwiebově kráteru na odvrácené straně Měsíce. Je tady vytvářeno takzvané ultrahowalgonium. Normální, od doby hyperšoku levné a snadno získatelné howalgonium, je pod vlivem vysokofrekvenčních pulzů odhmotňováno a znovu rematerializováno. Dematerializované krystaly jsou ostřelovány pomocí quintronů. To vede k hypernábojové stabilizaci howalgonia, které tak získává 83 procent účinnosti, jež mělo před hyperšokem – a tato účinnost je jasně větší, než efektivita červeného hyperkrystalu khalumvattu. Při stabilizačním procesu se ovšem 44 procent krystalové hmoty ztratí v hyperprostoru. Ultrahowalgonium je zapotřebí pro transmiterovou cestu BACKDOOR, pro Kantorův sextant a pro 96 tendrů třídy LORETTA, náležejících k loďstvu TERRANOVA.

Na Měsíci skutečně pracuje skupina špiónů a sabotérů. Jedná se o Akonany, příslušníky Energetického komanda, kteří od nové Velké rady obdrželi rozkaz ukořistit výrobní metody ultrahowalgonia a zničit HWG-01. Obě části úkolu jdou zprvu dle plánu. Turb Cartheon, jako všichni ostatní agenti již mnoho let vystupující v roli nenápadného vědce, získá do svého držení paměťové krystaly s rozhodujícími posledními informacemi o ultrahowalgoniu a nastaví bombu, explodující se šestihodinovou prodlevou. Gucky se ještě včas dozví o plánu Akonanů, ale Cartheon se usmrtí pomocí kapsle s jedem dřív, než může Gucky z jeho myšlenek vyčíst pozici nálože. Gucky při té příležitosti přijde na stopu Londonova paradaru. Mladý student je kromě jiného psionický koresponder. Není schopen vědomě kontrolovat své schopnosti, ale používá shodné psionické spektrum jako okolní mutanti. Parafyzikálně s nimi koresponduje – a sice nezávisle na paradaru, který další mutant používá. To vysvětluje absenci nadbytečné zátěže u Guckyho teleportací: London teleportoval samostatně pomocí převzatých schopností. Tímto darem je Gucky upozorněn na druhou skupinu sabotérů, neboť když se s Londonem přiblíží k bytu čtyřčlenné skupiny zaměstnanců loděnice, všechny jeho paradary vypovědí službu. Myšob ví proč: Čtyři vědci jsou Antiové a jejich paraschopnosti se přenesly na Londona.

Antiové se pokouší uprchnout, jsou však zastřeleni bojovými roboty. Guckymu se od nich podaří získat informace o bombě. Ukrytá trhavina je transportována do kosmu, kde neškodně exploduje. Nyní mohou být dohotoveny poslední dva tendry LORETTA. O něco později absolvuje loďstvo TERRANOVA první zkušební let. Tendry se přiblíží ke Slunci a čerpají z něho energii. Výsledkem této činnosti je aktivace nového krystalického štítu Sluneční soustavy Avšak dojde k poruchám, téměř na všech tendrech dojde k detonacím některých agregátů a štít se zhroutí. Začínají horečnaté opravy a pátrání po chybě. Krystalický štít nemá být jedinou obranou Sluneční soustavy. Pozemšťané jsou téměř hotovy s úpravami zařízení, které umožní vytvoření antitemporálního slapového pole.

Taková ochrana je nezbytně nutná, neboť ve Sluneční soustavě se ukazují kotoučové trajekty Terminační kolony s 25 kilometry průměru a vysadí 484 diskovitých lodí perutě Chaosu, k nimž se zanedlouho připojí Duální kapitán Zerberoff. Eskadra sice vzápětí zmizí ve směru Hvězdného oceánu, ale tím hrozba TRAITORU ani zdaleka neminula.

Přes tyto pochmurné vyhlídky se o několik dní později, v polovině března 1344 NGL, konečně vezmou Reginald Bull a Fran Spencer Imithová. Na sňatek dohlíží nová První Pozemšťanka Tamira Sakrahanová, svědky jsou Perry Rhodan a Gucky...

Aktuální data:
26.1.2022
1565 před NGL
1. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459605.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál