Quintrony

z Databáze Multiversa
Quintrony jsou pětidimenzionální hyperprostorová kvanta. Jsou nositeli energie pro hyperenergii a mohou se změnit v normální energetická kvanta (částice nebo fotony). Kromě toho jsou potřebné k výrobě určitých pohonných látek pro kosmické lodě.