Quintrony

Quintrony jsou pětidimenzionální hyperprostorová kvanta. Jsou nositeli energie pro hyperenergii a mohou se změnit v normální energetická kvanta (částice nebo fotony). Kromě toho jsou potřebné k výrobě určitých pohonných látek pro kosmické lodě.
Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!