Perry Rhodan 2316 (Česká obálka) Perry Rhodan 2316 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2316
Název:Rivalové kolony
(Rivalen der Kolonne)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:6. ledna 06
Vydáno v češtině:2015
Čas děje: 1344 NGL
Planeta je využita – Duální kapitán potká svého osobního nepřítele
Hlavní postavy románu:

Zerberoff – Duální kapitán požaduje velení nad novou Tvrzí kolony.

Tafferier – Vícekapitán se snaží zlikvidovat svého konkurenta.

Valthero – Arkonidan se považuje za partnera Caiwanů, očekávaná však své přeložení.

Dando Gentury - Starý Caiwan se obává konce svých životních iluzí.

V roce 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu – ohrožuje domov lidí Terminační kolona TRAITOR. Tento gigantický válečný červ Chaosu zřídil po celé Mléčné dráze své tvrze. Díky ochraně temnopole nemohou být jednotky a tvrze TRAITORU zaměřeny a napadeny. Obyvatelé Galaxie jsou proti koloně bezmocní. Jediní Pozemšťané dokážou vypátrat tvrz Chaosu, vybudovanou nedaleko Sluneční soustavy a zničí ji.

Zatímco jsou na Zemi budována obranná zařízení, jiné světy jsou TRAITORU vydány na milost. Jelikož salkrit v Charonově mraku je pro Chaos prozatím nedosažitelný, pátrá Duální kapitán po nových, přístupnějších zdrojích surovin. Přitom potká svého SOUPEŘE Z KOLONY...


Duální kapitán Zerberoff se svou eskadrou Chaosu dosáhne stanoviště Tvrze kolony TRAICOON 0096. Lépe řečeno přilétne na místo, kde by se TRAICOON 0096 měla nalézat. Ve hvězdokupě Hayok však stojí Tvrz kolony TRAICOON 0099, a u ní parkuje 6 továren TRAICAH, náležejících k pevnosti. TRAICOON 0096 je dislokována u Claysonovy hvězdy. Případná výměna obou stanic je problematická, neboť TRAICOON 0099 ještě nebyla dokončena. Aby zjistil důvod změny v plánovaném rozmístění pevností, odebere se Zerberoff na palubu tvrze. Tam potká svého starého známého Tafferiera. Vícekapitán byl zkombinován z Mor'Daera a humanoidního Awoura, druhu, z něhož pochází lovci lidí Kolony. Tafferier se díky zkušenostem z minulých operací stal Zerberoffovým protihráčem. Fakt, že Zerberoff převezme velení nad TRAICOONEM 0099, musí vícekapitán kvůli své nižší hodnosti akceptovat. Zerberoff se snaží urychlit dokončení pevnosti, neboť se obává, že Pozemšťané disponují možností lokalizace temnopole. Když však Galaktici objeví staveniště, je již příliš pozdě – zbraně TRAICOONU 0099 jsou připraveny k palbě. Terranci a Arkonidané jsou dost moudří na to, aby riskovali životy v marném pokusu o útok.

Na Caiwanu se mezitím mezi Arkonidany a Caiwany vyvinulo jakési vynucené přátelství. Caiwané těží khalumvatt a prodávají ho Arkonidanům. Ti jim za to propůjčují politickou autonomii. Samozřejmě jenom neoficiálně, navenek plně kontroluje tento svět, ležící 411 světelných let od Hayoku, imperátor Bostich.

Orbton Valthero, jehož přeložení do Thantur-Loku se blíží, letí z práce ke vzdálené horské chatě, která pro něho a jeho milou Ayu představuje společný domov. Ke svému zděšení nalezne hory v chaosu – země se chvěje, padají sněhové laviny. Náhorní planina, kde stála horská chata, už neexistuje. Aya je však naštěstí naživu, zachránili ji šaspakové. Aya prosí Valthera, aby se vydal za Dandem Genturym. Starý náčelník Caiwanů sděluje Arkonidanovi, že za zemětřesení zodpovídají šaspakové, kteří díky poruše v energetickém poli planety ve velkém táhnou na východ. Vojenské vedení Arkonidanů na Caiwanu pokládá Dandovo tvrzení o souvislosti poruchy energetického pole s vyzařováním kosmických lodí za pouhý trik, který má Arkonidany vyštvat z Caiwanu. Když však porucha druhého dne odezní, a Caiwané nabídnou, že budou 10 dnů dolovat zadarmo, pochopí generál Morgan da Hogath, že se na planetě musí nalézat jednotka TRAITORU.

Na TRAICOON 0099 očekává Zerberoff marně na příchod Inspektora postupu. Když začnou v září 1344 NGL docházet zásoby hyperkrystalů, vypraví se s kolonovou továrnou TRAICAH 1003 na Caiwan, aby se tam zmocnil sice méně hodnotných, ale ve velkém se vyskytujících krystalů. Velení Tvrze kolony převezme v jeho nepřítomnosti Tafferier.

Když se továrna objeví nad Caiwanem, jednotky Křišťálového impéria uprchnou. Obyvatelé planety jsou přisluhovačům Chaosu zanecháni napospas. Hyperkrystaly na Caiwanu mají být vytěženy pomocí intervalových paprsků a hypernábojového oddělování.

Co to konkrétně znamená, zažijí Valthero a Aya na vlastní kůži. Přes Caiwan se přežene palebná vlna a vymaže z povrchu všechen život. Přežijí jen v podzemí se skrývající Valthero, Aya a několik Caiwanů. Caiwané zemřou v bolestech už další den ráno, neboť v palbě továrny zahynuli šaspakové, symbionti, kteří se starali o čištění krve domorodců. Valthero a Aya jsou očitými svědky toho, jak dovede Terminační kolona zužitkovat zdroje planety. TRAICAH 1003 se rozdělí na pět částí a vyšle pomocné čluny. Ty začnou vysílat záření, které všechnu organickou hmotu na planetě promění až do hloubky 400 metrů ve strusku. Zůstanou pouze hyperkrystaly, které čluny odvezou na palubu továrny. Valthero a Aya smrtícímu záření uniknou. Doufají, že jednotky Chaosu po vykonané práci odtáhnou a jim se podaří opustit zpustošenou planetu. Avšak po několika dnech je jasné, že jejich naděje byla marná. V posledních chvílích života prožijí, jak továrna zničí celý Caiwan, aby získala přístup k ve větší hloubce uloženým surovinám.

Na palubě TRAICAHU 1003 mezitím dojde k boji mezi Zerberoffem a Tafferierem, který se tajně vloudil na palubu. Ve vysilujícím duelu Zerberoff zvítězí. Přitom mu velmi pomůže fakt, že díky Marcu Londonovi již prožil napadení endogenní trýzní. Přesto střet kapitána velice vyčerpal. Když po několika dnech regenerace naváže kontakt s kalbaronem z TRAICOONU 0099, je mu sděleno, že Inspektor postupu byl neočekávaně zdržen událostmi v jiné části vesmíru. Zerberoff se rozhodně převzít iniciativu a nařídí vyslání první vlny Temných obelisků...

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál