Perry Rhodan 2315 (Česká obálka) Perry Rhodan 2315 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2315
Název:Boj o Salkrit
(Kampf ums Salkrit)
Autor:Michael Marcus Thurner
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:30. prosince 05
Vydáno v češtině:2015
Čas děje: červenec až srpen 1344 NGL
Velký útok Charnaz Bakrů – strukturální piloti hájí svou domovinu
Hlavní postavy románu:

Kempo Doll'Arym – Mladý strukturální pilot očekává změnu smýšlení společnosti v Charonově mraku.

Atlan – Arkonidan přinese Charoncům válku a vůli k boji.

Ain Dekka – Velitel Charnaz Bakrů velí k útoku do Zlatého systému.

Sheerdurn - Starý Charonec vždy pomůže radou i skutkem.

V roce 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu – ohrožuje domov lidí Terminační kolona TRAITOR. Tento gigantický válečný červ Chaosu zřídil po celé Mléčné dráze své tvrze. Díky ochraně temnopole nemohou být jednotky TRAITORU zaměřeny a napadeny. Obyvatelé Galaxie jsou proti koloně bezmocní. Jediní Pozemšťané dokážou vypátrat tvrz Chaosu, vybudovanou nedaleko Sluneční soustavy a zničí ji.

Ve hvězdokupě Charon, která je nepřístupná nejen pro Galakticky, ale i pro kolonu, existuje nový prvek, takzvaný salkrit, po němž baží Mocnosti Chaosu. Charnaz Bakr, vyslanec Chaosu, podnikne nový výpad do Charonova mračna a do jeho středu – Zlaté soustavy. Dojde k BOJI O SALKRIT...


V Charonově mračnu předstupuje Kempo Doll'Arym před radu Charonců, avšak strnule myslící starci nechtějí ani slyšet o vnějších hrozbách nebo nutnosti změn v kultuře a životě obyvatel mračna. Když jeden ze strukturorů ohlásí přílet 22 gigantických kosmických lodí, které se snaží proniknout do mraku, chce Kempo zasáhnout a prosí, aby byl do akce uvolněn Charonský sbor, což rada samozřejmě neakceptuje. Sheerdurn a Kempo současně zjistí, že Kempův otec byl členem Charonské lóže. Pro mladého strukturálního pilota je to šok.

Kempo se navzdory odmítnutí rady rozhodně čelit nebezpečí a všechny piloty sboru, kteří disponují výbušnou mocí, stáhne k bezplanetárnímu slunci Tsaba. Jde o pásmo ustavičně zuřící strukturální bouře, kterou chce mladík využít v bitvě s vetřelci.

Během příprav spáchá Charonec Srecno neúspěšný atentát na Kempa. Jak vyjde najevo, jedná z pověření Kempova tchána Khala Pif'Derana. Strukturální pilot je zděšen, jak daleko sahá moc lóže.

Potom dojde k boji: asi 20 strukturorů se postaví proti 22 továrnám TRAICAH, obrům o průměru 40 kilometrů. Charnaz Bakrové nevidí v Charoncích protivníka, ti je však drtivým úderem vyvedou z omylu – avšak jen za cenu hrozivých ztrát, které Kempo později Atlanovi zamlčí. Téměř celá posádka DORYNY padne za oběť běsnění Kempovy výbušné moci. Jedna z továrem TRAICAH unikne a nabere kurz ke Zlaté soustavě. Z posledních sil a za pomoci nepatrného množství salkritu Kempo zlikviduje i tento kolos. Použití salkritu je sice pro Kempa spojeno s krutou trýzní, nezahyne však žádný další Charonec.

Po tomto střetnutí chce mladý Charonec zveřejnit materiály natočené během bitvy. Kromě toho uzavře tvrdou dohodu s Atlanem a LSP. VERACRUZ je vyveden na okraj mračna, kde je na paluby lodí AUBERG a TABASCO přepraveno 2,5 kilogramu salkritu. Hyperkrystal má být neprodleně dopraven na Zemi. Na Terru se vydají také Gucky a Marc London, neboť jejich schopnosti jsou uvnitř mračna omezeny.

Charonský sbor zorganizuje pravidelnou linku mezi systémem Jonathon a Zlatou soustavou. Navíc je zprovozněn záložní obchodní dok, takže může začít obchod se Jezerními Charany. Jako protislužbu dodává LSP technický know-how, zbraně a lokalizační systémy.

VERACRUZ s Atlanem zůstanou v Charonově mračnu...

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál