Perry Rhodan 2400 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2400
Název:Cílový čas
(Zielzeit)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Mírojezdci / Negasféra
Vydáno poprvé:17. srpna 2007
Vydáno v češtině:probíhá překlad (jomo) - 99%
Čas děje: 1346 NGL / 20‘059 813 p. Kr.
Schůzka s minulostí – Perry Rhodan zahajuje operaci Tempus
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan odstartuje odvážnou expedici.

Mondra Diamondová – Bývalá agentka SPL doprovází Rhodana do cílového času.

Kamuko – Tajemný generál je nositelkou sluneční aury.

Gucky – Senzibilní myšob lokalizuje tajemnou bytost.

Pothawk – Mistrozloděj musí splnit tři úkoly.

Na jaře 1346 Nového galaktického letopočtu stojí lidstvo před největší hrozbou svých dějin: Nezměrné síly Terminační kolony TRAITOR dobyly Mléčnou dráhu a obsadily téměř všechny obydlené planety.

Gigantická vesmírná flotila stojí ve službě chaotarchů, Mocností Chaosu. Cílem invaze je vydrancování zdrojů Galaxie, které mají zabezpečit existenci blízké negasféry. Tato negasféra vzniká v galaxii Hangay a jde o běžnému životu nepřátelské místo, kde neplatí přírodní zákony.

Jen několik tajných úkrytů zatím zůstalo ušetřeno běsnění Chaosu – a právě zde se koncentruje odpor proti TRAITORU. V čele boje stojí Země a ostatní planety Sluneční soustavy, chráněné štítem TERRANOVA.

Avšak Perry Rhodan ví, že Pozemšťané nemohou rodný systém bránit věčně. Lidstvo může přežít jenom tehdy, pokud se podaří přimět TRAITOR k odchodu. Rhodan a jeho druzi zahájí nanejvýš riskantní operaci – a ta je zavede do CÍLOVÉHO ČASU...


V dubnu 1346 NGL dosáhne kontextový měnič (krátce: K–měnič) s Malcolmem S. Daellianem a Algorriany Sluneční soustavy. Neprodleně je dopraven na Měsíc, kde je zakomponován do JULESE VERNA. JULES VERNE je činkovitá loď se dvěma 800 metrovými kulovými buňkami třídy APOLLO a stejně dlouhou střední částí, jde tedy takřka o malé vydání SOL. Loď je vybavena technikou z dob před hyperimpedančním šokem, disponuje tedy metagravem, virtuály, libračním maskováním, paratrony, syntronickou technikou a dalším, na palubě jsou však i posthyperimpedanční výdobytky, například konvertory Hawk II. Reginald Bull a Homer G. Adams zůstávají na Měsíci, zatímco Perry Rhodan, Mondra Diamondová, Alaska Saedelaere, Gucky a Icho Tolot vstoupí na činkovitou loď.

Mezitím se objeví Lotho Keraete a přinese Perrymu Rhodanovi nabídku superinteligence ID. Všebytost nabízí evakuaci lidstva nebo jeho části na bezpečném místo. Perry Rhodan odmítne, neboť lidstvo není ochotno vzdát se svého domova a etiky. Navíc cítí odpovědnost za další národy Lokální skupiny.

Jádro netuší, jak provést retroverzi negasféry. Zjistit to, je úkolem expedice. Má proniknout 20 milionů let do minulosti, kde však nemá žádným způsobem zasahovat, pouze sledovat a shromažďovat informace.

20 milionů let před Kristem:

Generál Kamuko se nalézá v centrále Výpravy na Oaghonyru, sídlu superinteligence ARCHETIM. Blízký arzenálový svět je právě napaden 300 traitanky a volá o pomoc. Umírají miliardy živých bytostí. Kamuko však nechce rozdrobit své vojsko a soustřeďuje ho kolem ARCHETIMova světa. Taková strategie je nezbytná, neboť presorgarda plánuje rozdělení a postupné zničení Výpravy ZÁKONA. V boji o negasféru v Tare–Šarmu galaxie Lokální skupiny téměř vykrvácely, a flotila Výpravy o 680 000 bojových korábech je v podstatě poslední silou, kterou lze z Mléčné dráhy odeslat. Na základě proseb poddaných se Kamuko odebere k ARCHETIMově OPOŘE.

Zplnomocněnkyně superinteligence zatím vůbec netuší, že se na planetě shledává nepřátelské komando high–tech zlodějů. Tito Laosoorové mají pro LAOMARKU uloupit cenný artefakt a unést Kamuko.

1346 NGL

Zásobníky energie jsou nabity, do kontextového skoku však stále zbývá několik dnů. Z bezpečnostních důvodů a z obav z vedlejších účinků K–měniče nemá být skok proveden z lunární loděnice, nýbrž z blízkosti Slunce.

20 milionů let před Kristem:

JULES VERNE se po uskutečnění skoku skutečně dostane do minulosti, vcelku nepoškozen se vynoří přibližně 1600 světelných let od Sluneční soustavy. Ze zachycených radiogramů je patrné, že se loď dostala do období přibližně čtyř let před ARCHETIMovou smrtí. Naskočí palubní syntrony, k životu se pomalu budí i další přístroje s předhyperimpedanční technikou.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál