Výprava ZÁKONA

Výprava ZÁKONA byla vesmírnou flotilou 680 000 kosmických lodí nejrůznějších národů z Phariske-Erigonu. Hlavní úlohou této mocné armády bylo eskortovat do cílové oblasti ZÁKONOdárce.

Ve flotile převažovaly válcovité šohaakské konstrukce, 200 000 jednotek přitom náleželo do kategorie velkých bitevních lodí. K loďstvu navíc patřilo 115 000 pětikilometrových, prstencovitých korábů Šoor'zai a pět takzvaných Živitelů Výpravy.

Dějiny

Výprava byla v roce 20 059 813 před Kristem soustředěna v soustavě Oa, aby vyrazila do galaxie Tare-Šarm a podílela se na tam plánované retroverzi. Velitelkou Výpravy byla nositelka Sluneční aury – generál Kamuko. V této pozici nesla titul principa. Misi své armády připravovala z Centrály Výpravy, která se nacházela na planetě Oaghonyr.

Když do minulosti pronikl JULES VERNE, čekaly lodi na rozkaz k marši, který měla vydat superinteligence ARCHETIM. Když pak byl pokyn o dva týdny později skutečně vydán, nemohla ho Výprava následovat, protože se Laosoorům podařilo zcizit ZÁKONOdárce CHEOS-TAI a ukrýt ho na LAOMARCE.

Teprve po úniku ZÁKONOdárce, který byl osvobozen během povstání Laosoorů proti pochopům chaotarchů, opustila Výprava v polovině května systém Oa. Odebrala se ke shromaždišti INTAZO v Tare-Šarmu.

Zdroje

PR 2400, PR 2404, PR 2407

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Treck des GESETZES« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
24.9.2021
1566 před NGL
9. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459481.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!