Presorgarda

Presorgardy jsou elitní jednotky Terminační kolony TRAITOR.

Přehled

Dosud nejsou známy přesné detaily o organizační struktuře, síle nebo rozsahu úkolů presorgard. Ví se pouze tolik, že gard je povícero, každá má své jméno a je vedena jediným velitelem. Dle aktuálního úkolu může být ke gardě přiřazeno jen pár tuctů či celé tisíce traitanků, přičemž celá garda operuje izolována od zbytku Kolony. Pojem presorgarda naznačuje, že je tato speciální skupina pod přímou kontrolou chaopresora.

Známé presorgardy

Dějiny

Chada Saryeh se účastnil různých válečných tažení TRAITORu. V tu dobu disponovala pouze několika sty traitanky. Garda byla kompletně zničena v boji proti AVALTHANI. Ekatus Atimoss nakonec rozpoutal psionickou bouři, které padla AVALTHANI za oběť.

Během války Mocností Řádu a Chaosu o negasféru v galaxii Tare–Šarm zaútočila nově sestavená, nyní 5000 traitanků čítající presorgarda Chada Saryeh na týlové seřadiště nepřátel. Několik tisíc traitanků operovalo v Phariske–Erigonu, kde poutalo značné síly kosmokratů a bránilo posílení jednotek u Tare–Šarmu. Pro bojové loďstvo SYSTÉMu byly lodi gardy hotovou noční můrou, neboť opakovaně způsobovaly masakry v jeho řadách. Navíc se pomocníkům ARCHETIMu nedařilo vypátrat základnu gardy.

V roce 20 059 813 před Kristem se principě Kamuko podařilo pomocí Noční záře nalézt bázi Chada Saryeh u černé díry Zistaka. Základnu střežilo 600 traitanků, sama však byla ve výstavbě. Obranné síly Chaosu byly zničeny a báze padla do rukou sil ARCHETIMu. Od zajatých Gučkarů se Kamuko dozvěděla nové, doposud neznámé údaje o gardě.

Zdroje

PR 2400, PR 2404, PR 2406

Aktuální data:
19.9.2021
1566 před NGL
5. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459476.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!