Nové Tamanium

z Databáze Multiversa

Nové Tamanium je státním útvarem Tefrodů v Mléčné dráze.

Obecně

Tefrodský stát byl pojmenován v odkazu na Velké Tamanium, kdysi mocnou říši Lemurů, která v době svého největšího rozmachu zahrnovala větší část Galaxie.

Sídlem vlády Nového Tamania je takzvaný Tamaghat (také „Apsumská hvězda“) na planetě Tefor. V čele státu stojí Vysoký Tamaron Vetris-Molaud.

Nové Tamanium provozuje agresívní politiku vojenské expanze. Jelikož se považují za jediné přímé potomky Lemurů, hledí Tefrodi na ostatní národy Mléčné dráhy jako na podřadné.

Dějiny

Mnoho Tefrodů uprchlo po zkáze Mistrů ostrovů před Maahky z Andromedy do Mléčné dráhy. Uprchlíci se usídlili v severní Eastside, mimo jiné na planetě Nová Tefa. Tato planeta se posléze stala středem jejich hvězdné říše Vritham, která v 15. století NGL zahrnovala 88 obydlených světů v 79 slunečních systémech (T 393, komentář PR 2631).

Někdy koncem 15. nebo počátkem 16. století NGL se sedm samostatných tefrodských států spojilo v Nové Tamanium (PR 2708).

Nové Galaktikum zapovědělo znovuzrozenému Tamaniu přístup k polyportové síti. Díky vzájemné blízkosti území vzrostlo napětí mezi Tefrody a Jülziishy. Konflikt eskaloval, když byl polyportdvorec ITHAFOR-5 dne 30. ledna 1501 NGL přesunut do Jülziishy obydleného systému Ghatamyz. Nové Galaktikum vyslalo ke střežení polyportdvorce pozemský kontingent. Několik let po přesunu dvorce došlo k prvnímu ozbrojenému střetnutí. Bluesané na tom rozhodně nebyli bez viny – pokusili se totiž osídlit Tefrody nárokovanou planetu Gheyndrii (tefrodsky Zoit). Dne 19. června 1514 NGL vypukla v systému Ghatamyz vesmírná bitva mezi loďstvy Tefrodů a Jülziishů. Plukovníkem Annou Patoman vedené pozemské loďstvo do střetu nezasáhlo, omezilo se pouze na humanitární pomoc (PR 2700).

Dne 9. července dobyl ITHAFOR-5 pro Nové Tamanium tefrodský Sbor mutantů. Dvorec byl přejmenován na WOCAUD (PR 2708).

Koncem července zahájili Jülziishové protiútok, byli však odraženi. Dorazily další jednotky Nového Tamania, mimo jiné transportéry pěchoty. Tefrodi plánovali invazi na Ghatam. Patoman nesměla zakročit, neboť delegáti v přetahujícím se Galaktiku nedospěli k rozhodnutí o dalším postupu. Bitvu nejdříve přerušil přílet 450 kosmických plavidel Onryoňanů pod velením Ghonvara Toccepura. Vetris-Molaud však osobně přivedl 700 dalších bitevníků. Ty používaly tranziční pohon, takže byly v bezpečí před onryoňanskými lineárními torpédy. Vetris-Molaud zahnal Onryoňany na útěk a tím dosáhl toho, co se pro spory nepodařilo Terrancům, Arkonidanům a zbytku Galaktika: Dokázal, že Onryoňané nejsou ani zdaleka nepřemožitelní. Toccepur vyzval Tefrody k ústupu pod pohrůžkou, že bude Atopický soudní dvůr přestěhován z orbitu Země k Teforu (PR 2714).

Zdroje

PR 2631 (komentář), PR 2700, PR 2708, PR 2714, T 393