Katsugo

Katsugo
Katsugo
© Oliver Johanndrees
Katsugo
Katsugo
© 2008 Braingame, Deep Silver, 3d-io

Katsugo je arkonidský výraz pro bojový meč ze dřeva.

Od 14. století NGL je pojem Katsugo používán hlavně v souvislosti s určitým typem arkonidských bojových robotů. Dva exempláře tohoto typu jsou používány také Novým USO. Oba stroje s vlastními jmény TOMCAT A SHECAT mají siganskou posádku.

Meč Katsugo

Jeden z oborů bojové techniky Dagor je právě boj s mečem. Při tréninku používají Dagoristé, tedy arkonidští rytíři, cvičný meč ze dřeva, který nese jméno Katsugo. Tento výraz je synonymem pro bojovou techniku Dagoristů a znamená přibližně »Cesta meče«. Katsugo se dá nejlépe srovnat s terranským cvičným mečem Kendo.

Poznámka: V počítačové hře Perry Rhodan - Adventura se také vyskytuje cvičný meč Katsugo.

Bojový robot Katsugo

Arkonidané vyvinuli bojové roboty Katsugo ve 14. století NGL speciálně pro dobytí planety Ertrus. Při útoku na Ertrus v říjnu 1303 NGL byly tyto stroje nasazeny poprvé. Jejich vzhled vznikl právě napodobením těla Ertrusana. Vzhled Katsugů neměl vzbuzovat jen strach, ale i sloužit jako výsměch Ertrusanům.

Struktura

Bojoví roboti Katsugo jsou postaveni modulárně. Samotný Katsugo je jen 1,5 metru vysoký a 70 centimetrů široký elipsoid. Toto soběstačné základní tělo tvoří řídící a kontrolní jednotku pro kolem namontované zbraňové systémy. Základní tělo není (stejně jako u Vario-500) nikdy vidět, ale je uzavřeno v různých tělních obalech. Variabilní pozitronické spojovací prvky řídí příslušné zbraňové systémy. Katsugové, kteří jsou nasazeni na Ertrusu, jsou vysocí asi 3 metry a velice mohutní. Jsou to těžce obrněné stroje o hmotnosti asi osm tun. Tento model ovlivnil obecně známý obraz Katsugů, je nejčastěji nasazován a dále popsán i v následujícím textu.

Řídící jednotka je téměř kulovitého tvaru, obalena pancéřovaným tělem, které zahrnuje zejména systémy pro zaměřování a vyhledávání cíle, projektory ochranných štítů, dodatečnou pozitroniku a letové agregáty. Antigrav, jakož i paprskové trysky pro pohonné ústrojí se nacházejí v zádové části. Optické systémy jsou umístěny v plochém, srpkovitém hřebenu na hlavě, která je otočná o 360 stupňů.

Hlavní zbraňové systémy se nacházejí v obou pažích, které jsou s trupem spojeny kulovitým kloubem. V každé ruce jsou namontovány těžké impulzní zářiče. Levá ruka obsahuje doplňkový těžký termozářič, pravá ruka paralyzátor. Dodatečně také disponují projektory k vyrobení tlumícího štítu. Trup v oblasti hrudníku kromě toho obsahuje vrhač granátů.

Katsugové mají sice dvě hydraulické nohy se třemi drápy, na nichž mohou chodit, zpravidla se ale vznášejí.

Řízení

Katsugové používají kvůli nebezpečí KorraViru výhradně jednoduchou pozitroniku. Jejich vlastní inteligence je relativně malá, může být ale zvýšena dodatečným upgradem. Při nasazení dostávají Katsugové zpravidla povely od arkonidského operátora nebo jsou řízeni na dálku.

TOMCAT a SHECAT

TOMCAT a SHECAT byli tak zvaní USO-Katsugové z Yncon-SAC, zvnějšku napodobovaly svůj arkonidský vzor, díky siganským technologiím byli ale jinak kompaktnější a dokonalejší. Centrální řídící modul Katsugů byl obsluhován posádkou šesti nebo sedmi Siganců. Podle vzoru legendárních speciálních robotů Paladin nebyli USO-Katsugové v protikladu s arkonidským modelem řízeni dálkově, ale přímo ovládáni SERT-helmou, přičemž emocionautovi byl SERT-ovládáním zprostředkován dojem, že robot je jeho vlastní tělo.

Jako záložní systém zde byl k dispozici také pozitronicko-syntronický hybridní počítač v siganském mikro-kompaktním vyhotovení. Standardní výzbroj byla doplněna malorážními transformačními děly. Řídící modul mohl být v nouzovém případě vystřelen ven. Nacházelo se zde šest palub s obytnými prostory, kuchyně a sklady zásob a výstroj Siganců. Řídící modul mohl být vpuštěn a vypuštěn několika propustmi.

Oba Katsugové Nového USO dostali podle rodové příslušnosti jejich velitelů jména TOMCAT (velitel: Sumner Kagel) a SHECAT (velitelka: Tynka Mintcoo). Tato jména však byla neoficiální. Členové posádky USO-Katsugů sami sobě říkali »Wild Cats« (Divoké kočky) a nechali si pro silný pocit sounáležitosti v jejich skupině na levé rameno vytetovat stylizovanou kočičí hlavu.

Členové posádky TOMCATU:

 • Vedoucí operace, specialista USO podplukovník Caar Vassquo, Siganec
 • Velitel a pilot, specialista USO major Sumner Kagel, Siganec (Emocionaut)
 • Počítačový odborník, specialista USO poručík Anzisko Modeno, Siganec
 • Palubní technik, "děvče pro všechno", specialista USO poručík Paro Iledi, Siganec
 • Šéfradistka a zaměřovačka, specialistka USO poručík Ira Trimarket, Siganka
 • Navigátor, specialista USO poručík Kelon Casant, Siganec
 • Palební důstojník, specialista USO poručík Alexander Woodi, Siganec

Členové posádky SHECAT:

 • Velitelka, specialistka USO major Tynka Mintcoo, Siganka (Emocionautka)
 • Syntronik, specialista USO poručík Tyrjo Lushurn, Siganec
 • Palubní technička, specialistka USO poručík Mara Hosmora, Siganka
 • Radistka, specialistka USO poručík Jaenia Vaura, Siganka (zastupující velitelka)
 • Navigátor, specialista USO Ahri Menakko, Siganec (Emocionaut ve výcviku)
 • Palební důstojník, specialistka USO poručík Alda Cerval, Siganka

SHECAT byla tak přestavěna, že v jejím vnitřním prostoru mohla být dočasně umístěna živá bytost s rozměry člověka. Tato modifikace, která sice SHECAT ubírala na vojenské síle, byla schválně provedena pro únos Imperátora Bostiche I. v roce 1304 NGL, aby ho myšob Gucky mohl osvobodit z moci Inkvizice rozumu.

Aktuální data:
3.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459429.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!